S. 1-1310 Dossierfiche K. 49-1714

Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen
Regering J.-L. Dehaene II  

zachte geneeskunde
beroep in de alternatieve geneeskunde
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1714/1 Wetsontwerp 18/8/1998
K. 49-1714/2 Amendementen 9/12/1998
K. 49-1714/3 Amendementen 19/1/1999
K. 49-1714/4 Amendementen 27/1/1999
K. 49-1714/5 Verslag namens de commissie 18/2/1999
K. 49-1714/6 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1714/7 Advies van de Raad van State 18/2/1999
K. 49-1714/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 23/2/1999
K. 49-1714/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/2/1999
K. 49-1714/10 Aanvullend verslag 5/3/1999
K. 49-1714/11 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/1999
K. 49-1714/12 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 10/3/1999
K. 49-1714/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1310/1 1-1310/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/3/1999
1-1310/2 1-1310/2 (PDF) Amendementen 30/3/1999
1-1310/4 1-1310/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-1310/3 1-1310/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1310/5 1-1310/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/8/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1714/1
3/2/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
24/2/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1714/7
24/2/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 313, p. 11076
10/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 320, p. 11305-11325
11/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 321, p. 11354-11355
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+95/-0/o44)
Handelingen nr 321, p. 11355-11356
Doc. K. 49-1714/13
11/3/1999   Aanneming na amendering
12/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1310/1 1-1310/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
16/3/1999   Uitoefening evocatierecht
16/3/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o12) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
Doc. 1-1310/5 1-1310/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/3/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
23/3/1999   Bespreking
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1310/2 1-1310/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1310/2 1-1310/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1310/2 1-1310/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1310/2 1-1310/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1310/2 1-1310/2 (PDF)
30/3/1999   Bespreking
30/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-1/o1)
30/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1310/4 1-1310/4 (PDF)
20/4/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-1310/3 1-1310/3 (PDF)
22/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
24/6/1999   Bekendmaking (23793-23797)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/3/1999, 11/3/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/3/1999, 30/3/1999, 20/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/3/1999 15 29/3/1999
Uitoefening evocatierecht
Zie Griffiebulletin nr 202
Onderzoekstermijn (S1) 17/3/1999 60 31/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/1999 24/6/1999, blz 23793-23797