Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-569

van Alain Destexhe (MR) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling

ziekteverzekering
medisch en chirurgisch materiaal
geneeswijze

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
14/5/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-484

Vraag nr. 4-569 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Heel wat mensen krijgen ingevolge een hartoperatie of een ziekte een behandeling met anticoagulantia. Een dergelijke behandeling houdt risicoís in, want een overdosering kan tot een bloeding leiden en een onderdosering tot een trombose.

Regelmatig toezicht is dus nodig. Er bestaan momenteel twee apparaten (CoaguChek en HemoSense) waarmee de stollingsgraad kan worden gemeten en de behandeling kan worden aangepast. Deze toestellen voor zelfcontrole, die in andere landen worden gebruikt en terugbetaald, zijn ook in BelgiŽ op de markt.

Waarom worden deze toestellen, of althans een van de twee, in BelgiŽ niet terugbetaald; zoals de toestellen voor de zelfcontrole van de bloedsuikerspiegel?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2008 :

Een dossier met betrekking tot de terugbetaling van toestellen die de controle van de toestand van patiŽnten inzake anticoagulantia door de huisarts mogelijk maakt, wordt thans in de Technische Geneeskundige Raad van het RIZIV bestudeerd.

Bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wordt daarover een studie uitgevoerd : in de ę health technology assessment (HTA) zullen de klinische efficiŽntie, de kosteneffectiviteit, de knelpunten in verband met de patiŽnten en de organisatorische aspecten van de POC-monitoring (point of care dat wil zeggen ę aan bed van de patiŽnt Ľ) van de anticoagulantiabehandeling worden bestudeerd. Dankzij bijkomende informatie over de organisatie van de anticoagulantiabehandeling in het buitenland en de analyse van de Belgische gegevens zullen de klinische en economische aspecten van het gebruik van het POC in verschillende situaties kunnen worden geŽvalueerd : in de praktijkkamer van de huisarts, in het ziekenhuis voor anticoagulantia of door de patiŽnt zelf. Ľ

Zodra het onderzoek door het KCE is afgerond, zal de Technische Geneeskundige Raad de mogelijke invoering van die techniek in de nomenclatuur bestuderen, alsook, indien nodig, het budget dat daarvoor moet worden uitgetrokken.