Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5769

van Alain Destexhe (MR) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie

SELOR
taalgebruik
ambtenaar
aanstellingsexamen

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
12/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3133

Vraag nr. 4-5769 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik herhaal mijn vraag en ben zo vrij aan te dringen op een kopie van de vragen van de computerproef over de elementaire kennis van het Nederlands alsook op de kopies van de proef voor de kennis van het Frans voor de niveaus 1/A (artikelen 9, 2, en 11) die hebben plaatsgevonden op 12 november 2008 om 8.45 uur bij Selor. Ik zal afzien van de audiofragmenten.

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

De vragen van de taaltesten worden niet meegedeeld. Het vrijgeven van testvragen zou namelijk een belangrijk risico kunnen inhouden qua verspreiding van de inhoud van de testen en zou dus op korte termijn de geldigheid van de testen in het gedrang kunnen brengen. Het opstellen van gestandaardiseerde testen is een zeer dure investering.

Kandidaten die hun proef willen inzien, kunnen dat steeds ter plaatse doen. Elke kandidaat heeft immers het recht zich te verbeteren door zijn proef bij Selor in te kijken. Selor biedt ook een online oefenmodule aan zodat de kandidaten zich kunnen voorbereiden.

Indien het geachte lid de vragen van de proeven ter plaatse wil inzien, wordt hij uitgenodigd contact te nemen met Selor. Selor zal dan ook uitleg verschaffen betreffende het opstellen van taalproeven, zowel inzake de methodologie als inzake de inhoud.