S. 2-409 Dossierfiche K. 50-1550

Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden
Alain Destexhe   

kindersterfte
medische research
forensische geneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-409/1 2-409/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/4/2000
2-409/2 2-409/2 (PDF) Amendementen 17/10/2001
2-409/3 2-409/3 (PDF) Amendementen 14/11/2001
2-409/4 2-409/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2001
2-409/5 2-409/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/11/2001
2-409/6 2-409/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/11/2001
K. 50-1550/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/12/2001
K. 50-1550/2 Amendementen 25/6/2002
K. 50-1550/3 Amendementen 16/7/2002
K. 50-1550/4 Amendementen 22/8/2002
K. 50-1550/5 Amendementen 11/9/2002
K. 50-1550/6 Amendementen 16/10/2002
K. 50-1550/7 Amendementen 23/10/2002
K. 50-1550/8 Amendement 6/11/2002
K. 50-1550/9 Verslag namens de commissie 19/11/2002
K. 50-1550/10 Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2002
K. 50-1550/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 28/11/2002
2-409/7 2-409/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 29/11/2002
2-409/8 2-409/8 (PDF) Amendementen 12/12/2002
2-409/9 2-409/9 (PDF) Amendementen 8/1/2003
2-409/10 2-409/10 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2003
2-409/11 2-409/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/1/2003
2-409/12 2-409/12 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/1/2003
2-409/13 2-409/13 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 23/1/2003
K. 50-1550/12 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 24/1/2003
K. 50-1550/13 Amendement 5/2/2003
K. 50-1550/14 Verslag namens de commissie 14/2/2003
K. 50-1550/15 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2003
K. 50-1550/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/4/2000   Indiening Doc. 2-409/1 2-409/1 (PDF)
4/5/2000   Inoverwegingneming
4/5/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-160 Hand. 2-160 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o4) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/5/2000   Verzending naar commissie
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
21/6/2000   Bespreking
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Regeling der werkzaamheden
18/4/2001   Inschrijving op agenda
18/4/2001   Bespreking
17/10/2001   Inschrijving op agenda
17/10/2001   Bespreking
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Bespreking
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
14/11/2001   Aanneming na amendering door commissie Doc. 2-409/5 2-409/5 (PDF)
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/12/2001   Overzending Doc. K. 50-1550/1
19/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1550/9
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 1-8
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-23/o25)
Integraal verslag nr. 285, p. 28-29
Doc. K. 50-1550/11
28/11/2002   Aanneming na amendering door commissie
22/3/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 45
Doc. 2-82/36 2-82/36 (PDF)
27/3/2002   Hervatting termijn
8/7/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 45 + 15
Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
11/7/2002   Hervatting termijn
10/10/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 45 + 15 + 30
Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
17/10/2002   Hervatting termijn
  [S3] Behandeling door Senaat
29/11/2002   Overzending Doc. 2-409/7 2-409/7 (PDF)
29/11/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-409/12 2-409/12 (PDF)
23/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-264 Hand. 2-264 (PDF)
Doc. 2-409/13 2-409/13 (PDF)
29/11/2002   Verzending naar commissie
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Niet behandeld
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Ingrid van Kessel
8/1/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o1) Doc. 2-409/11 2-409/11 (PDF)
8/1/2003   Aanneming na amendering
8/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-409/10 2-409/10 (PDF)
16/12/2002   Opschorting termijn
Convocatie POC
19/12/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 30
Doc. 2-82/46 2-82/46 (PDF)
20/12/2002   Hervatting termijn
14/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 30 + 15
Doc. 2-82/47 2-82/47 (PDF)
  [K4] Behandeling door Kamer
24/1/2003   Overzending Doc. K. 50-1550/12
5/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1550/14
19/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 330, p. 16-19
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-29/o0)
Integraal verslag nr. 331, p. 64-65
Doc. K. 50-1550/16
20/2/2003   Aanneming na tegenamendering
20/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28229-28230)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/11/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 21/6/2000, 8/11/2000, 18/4/2001, 17/10/2001, 6/11/2001, 14/11/2001, 27/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2002
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/1/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 8/1/2003
[K4] Behandeling door Kamer
Tegen-geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 0 27/3/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 45
Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 45 27/5/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 0 11/7/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 45 + 15
Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 15 14/10/2002
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 60 26/2/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 4
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 45 + 15 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 34 28/11/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 4/12/2001 4 21/10/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 30/11/2002 0 20/12/2002
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 30/11/2002 15 16/12/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 30
Onderzoekstermijn (S2) 30/11/2002 30 3/2/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 30 + 15
Onderzoekstermijn (S2) 30/11/2002 45 18/2/2003
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 30/11/2002 0
Overzending aan Kamer (K2) Onderzoekstermijn (K2) 25/1/2003 15 10/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2003 22/5/2003, blz 28229-28230