Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4544

van Alain Destexhe (MR) d.d. 24 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Gezondheidswerkers - Gebruik van pijnstillers in ziekenhuizen - Neiging tot verslaving - Studies over het probleem - Cijfers - Maatregelen

farmaceutisch product
beroep in de gezondheidszorg
drugverslaving

Chronologie

24/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5289

Vraag nr. 4-4544 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Anesthesisten, chirurgen, specialisten in interne geneeskunde en verpleegkundigen die in ziekenhuizen of gespecialiseerde centra geregeld in aanraking komen met pijnstillers, zouden meer dan de rest van de bevolking vatbaar zijn voor de ontwikkeling van een verslaving. In Duitsland zou dat een reŽel probleem zijn.

Volgens een studie besteld door de Duitse vereniging van anesthesisten, zou het fenomeen bij onze buren verre van marginaal zijn. Professor Maier, belast met de studie, wijst er in zijn conclusies op dat de omvang van het probleem waarschijnlijk het gevolg is van de stresserende werkomstandigheden van de specialisten, die gemakkelijker voor de verleiding zouden bezwijken omdat de producten ter beschikking zijn op de werkplaats.

Stelt u die neiging tot verslaving in bepaalde medische milieus vast? Zo ja, werden er hierover in BelgiŽ recentelijk, namelijk minder dan twee jaar geleden, studies gemaakt? Welke omvang heeft het fenomeen in BelgiŽ? Zijn hierover cijfers beschikbaar? Welke maatregelen werden genomen om dit fenomeen te bestrijden?