S. 1-259 Dossierfiche                  

Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de moord op tien Belgische blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Ruanda
Alain Destexhe    Michel Foret    Pierre Hazette   

enquêtecommissie
misdaad tegen de menselijkheid
multinationale strijdmacht
Rwanda
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-259/1 1-259/1 (PDF) Voorstel 13/2/1996
1-259/2 1-259/2 (PDF) Amendementen 19/6/1996
1-259/3 1-259/3 (PDF) Amendement 20/7/1996
                                      
Chronologie
  Oprichting onderzoekscommissie
13/2/1996   Indiening voorstel Doc. 1-259/1 1-259/1 (PDF)
15/2/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/2/1996   Verzending naar commissie
24/4/1997   Einde behandeling
24/4/1997   Zonder voorwerp
Tgv aanneming 1-611
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Oprichting onderzoekscommissie Zonder voorwerp  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving