S. 1-188 Dossierfiche K. 49-207

Wetsontwerp houdende sociale bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
sociale bijdrage
arbeidsongeschiktheid
farmaceutische industrie
klein bedrijf
gezinsuitkering
paramedisch beroep
vlees van wild
ziekteverzekering
dokter
apotheker
pensioenregeling
geneesmiddel
minimumloon
sociale zekerheid
vlees
aids
veterinaire inspectie
sociaal beleid
farmaceutisch product
veterinair product
zelfstandig beroep
tandarts
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
programmawet
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Instituut voor Veterinaire Keuring
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-207/1 Wetsontwerp 31/10/1995
K. 49-207/2 Amendementen 16/11/1995
K. 49-207/3 Amendementen 21/11/1995
K. 49-207/4 Verslag namens de commissie 23/11/1995
K. 49-207/5 Verslag namens de commissie 23/11/1995
K. 49-207/6 Verslag namens de commissie 23/11/1995
K. 49-207/7 Tekst aangenomen door de commissies 23/11/1995
K. 49-207/8 Erratum 27/11/1995
K. 49-207/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/11/1995
K. 49-207/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/11/1995
K. 49-207/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/11/1995
K. 49-207/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/1995
1-188/1 1-188/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/12/1995
1-188/2 1-188/2 (PDF) Amendementen 6/12/1995
1-188/3 1-188/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1995
1-188/4 1-188/4 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/1995
1-188/5 1-188/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/1995
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
31/10/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-207/1
23/11/1995   Tekst aangenomen in commissies Doc. K. 49-207/7
29/11/1995   Bespreking
30/11/1995   Bespreking
30/11/1995   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-207/12
30/11/1995   Aanneming na amendering
8/11/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/5
Doc. 1-82/5 1-82/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
29/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
29/11/1995   Bespreking
2/12/1995   Verzending naar commissie
6/12/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 4 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 5 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 6 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 7 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 8 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 9 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 10 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 11 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 12 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 13 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 14 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 15 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 16 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 17 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 18 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 19 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 20 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 21 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 22 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 23 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 24 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 25 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 26 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 27 Doc. 1-188/2 1-188/2 (PDF)
6/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
6/12/1995   Bespreking
6/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
6/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+73/-0/o0)
6/12/1995   Beslissing schriftelijk verslag
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-188/4 1-188/4 (PDF)
1/12/1995   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-188/1 1-188/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
2/12/1995   Uitoefening evocatierecht
2/12/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
2/12/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/1995   Inschrijving op agenda plenaire
14/12/1995   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-16 Hand. 1-16 (PDF)
18/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-17 Hand. 1-17 (PDF)
18/12/1995   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/12/1995   Verzending naar commissie
6/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
AM
6/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
6/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
6/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
PM
6/12/1995   Bespreking
7/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
7/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-188/3 1-188/3 (PDF)
7/12/1995   Vertrouwen rapporteur
19/12/1995   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/1995   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/1995   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/11/1995, 30/11/1995
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/1995, 18/12/1995
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/12/1995, 7/12/1995
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/11/1995, 6/12/1995, 12/12/1995
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/12/1995 3 4/12/1995
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin nr. 2 + 9
Onderzoekstermijn (S1) 3/12/1995 15 18/12/1995
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/1995 23/12/1995