Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2243

van Alain Destexhe (MR) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen

belasting van natuurlijke personen
geografische spreiding
verdeling van de belasting

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
5/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-806

Vraag nr. 4-2243 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen hoeveel fiscale gezinnen en belastingplichtigen er zijn in de drie gewesten van dit land? Kunt u mij ook meer inlichtingen geven over de regionale verdeling van de belastingen op het inkomen en van de personenbelasting?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2009 :

De door het geachte lid gevraagde gegevens nopens de personenbelasting en de vennootschapsbelasting zijn opgenomen in onderstaande tabellen. Voor beide belastingsoorten gaat het om gegevens met betrekking tot aanslagjaar 2007 (situatie op 31 maart 2008). Aanstippen dat er voor dit aanslagjaar nog geen definitieve cijfers beschikbaar zijn, gezien de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar nog niet is verlopen. Toch bieden deze voorlopige gegevens reeds een goede indicatie van de globale opbrengst van beide, bovenvermelde belastingsoorten.

Tenslotte dienen nog volgende kanttekeningen gemaakt :

  1. Wat de opsplitsing van de personen-belasting betreft, is om de gewestelijke verdeling door te voeren, gewerkt op basis van het fiscaal domicilie van de belastingplichtige (of het fiscaal gezin).

  2. De representativiteit van de opsplitsing van de vennootschapbelasting is heel wat relatiever. Er wordt namelijk gewerkt op basis van het criterium van het fiscaal domicilie, ondanks het feit dat heel wat van de betrokken ondernemingen in gans België en ook daarbuiten actief zijn. Het gaat dus om een loutere administratieve opdeling bij gebrek aan een wettelijk opsplitsingscriterium ter zake.

Ventilation régionale en matière de l'impôt des personnes physiques –

Gewestelijke opsplitsing inzake de personenbelasting

 

 

 

 

Région wallonne -

Région flamande -

Région de Bruxelles-

Total Royaume-


 


Capitale -

 


Waals gewest

Vlaams Gewest

Brussels Hoofd-

Totaal Rijk


 

 

stedelijk Gewest

 

Nombre de foyers fiscaux -

649 842

1 362 356

152 452

2 164 650

Aantal fiscale gezinnen

Nombre de contribuables -

2 159 215

3 726 176

676 307

6 561 698 

Aantal belastingplichtigen

Impôt global -

8 800 108.019 €

19 689 817 925 €

2 643 887 889 €

31 133 813 833 €

Globale belasting


Ventilation régionale en matière de l'impôt des sociétés –

Gewestelijke opsplitsing inzake de vennootschapsbelasting

 

Région wallonne -

Région flamande -

Région de Bruxelles-

Total Royaume-

 

 


Capitale -

 

 

Waals gewest

Vlaams Gewest

Brussels Hoofd-

Totaal Rijk

 

 

 

stedelijk Gewest

 

Impôt global -

1 446 445 530 €

5 645 052.477 €

3 383 755 735 €

10 475 253 742 €

Globale belasting