S. 1-1175 Dossierfiche K. 49-1722

Wetsontwerp houdende sociale bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

Nationaal Comité voor Energie
plaatselijke overheid
betaalde vakantie
luchthaven
sociale bijdrage
identiteitsbewijs
werkgelegenheidsbevordering
ongeval bij het vervoer
ziekenhuis
overheidsapparaat
gehandicapte
arbeidsongeschiktheid
moederschapsuitkering
farmaceutische industrie
varend en vliegend personeel
gezinsuitkering
paramedisch beroep
bescherming van moeder en kind
psychiatrie
politiek asiel
politieke vluchteling
arbeidsongevallenverzekering
pediatrie
kosten voor ziekenhuisopname
thuisverzorging
ziekteverzekering
dokter
pensioenregeling
geneesmiddel
sociale zekerheid
minimumbestaansinkomen
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
opneming in het beroepsleven
begroting
schuldvordering
mijnwerker
gezondheidsverzorging
geestelijkheid
kosten voor gezondheidszorg
arbeidsongeval
kinderoppas
sociale integratie
beroepsziekte
armoede
bejaarde
sociaal beleid
beroep in de gezondheidszorg
sociale begroting
ziekenhuisopname
invaliditeitsverzekering
jongerenarbeid
zelfstandig beroep
tandarts
beslag op bezittingen
buitenlandse staatsburger
overzees gebiedsdeel
organisatie van de gezondheid
OCMW
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Pensioenen
klinische biologie
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
programmawet
gemeenteontvanger
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Fonds voor de Beroepsziekten
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
chronische ziekte
personeel in Afrika
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1722/1 Wetsontwerp 25/8/1998
K. 49-1722/2 Erratum 3/9/1998
K. 49-1722/3 Amendementen 6/10/1998
K. 49-1722/4 Amendement 14/10/1998
K. 49-1722/5 Amendementen 14/10/1998
K. 49-1722/6 Amendementen 14/10/1998
K. 49-1722/7 Amendementen 19/10/1998
K. 49-1722/8 Amendementen 20/10/1998
K. 49-1722/9 Amendementen 21/10/1998
K. 49-1722/10 Amendement 26/10/1998
K. 49-1722/11 Amendementen 27/10/1998
K. 49-1722/12 Amendementen 28/10/1998
K. 49-1722/13 Verslag namens de commissie 12/11/1998
K. 49-1722/14 Verslag namens de commissie 20/11/1998
K. 49-1722/15 Tekst aangenomen door de commissies 20/11/1998
K. 49-1722/18 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/11/1998
K. 49-1722/16 Verslag namens de commissie 25/11/1998
K. 49-1722/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/12/1998
K. 49-1722/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/1998
1-1175/1 1-1175/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/12/1998
1-1175/2 1-1175/2 (PDF) Amendementen 15/12/1998
1-1175/3 1-1175/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/1998
1-1175/4 1-1175/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/12/1998
1-1175/5 1-1175/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/1/1999
1-1175/6 1-1175/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
25/8/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1722/1
2/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 286, p. 10281-10299
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 287, p. 10349-10355
3/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+75/-59/o2)
Handelingen nr 287, p. 10355
Doc. K. 49-1722/20
3/12/1998   Aanneming na amendering
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
4/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1175/1 1-1175/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
9/12/1998   Uitoefening evocatierecht
9/12/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
12/1/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1175/5 1-1175/5 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1175/5 1-1175/5 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1175/5 1-1175/5 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1175/5 1-1175/5 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1175/5 1-1175/5 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1175/5 1-1175/5 (PDF)
12/1/1999   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1175/5 1-1175/5 (PDF)
13/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-236 Hand. 1-236 (PDF)
13/1/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-236 Hand. 1-236 (PDF)
14/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-25/o0) Hand. 1-237 Hand. 1-237 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/1998   Verzending naar commissie
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
15/12/1998   Inleidende uiteenzetting
de heer Marcel Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen mevrouw Magda De Galan, minister van Sociale Zaken
15/12/1998   Bespreking
15/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1175/2 1-1175/2 (PDF)
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Bespreking
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Bespreking
17/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-2/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1175/3 1-1175/3 (PDF)
17/12/1998   Vertrouwen rapporteur
17/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1175/4 1-1175/4 (PDF)
14/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging Doc. 1-1175/6 1-1175/6 (PDF)
25/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/1999   Bekendmaking (3553-3598)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/12/1998, 3/12/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 13/1/1999, 14/1/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 15/12/1998, 16/12/1998, 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/12/1998 5 9/12/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 186
Onderzoekstermijn (S1) 10/12/1998 30 25/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/1/1999 6/2/1999, blz 3553-3598