Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4952

van Alain Destexhe (MR) d.d. 6 november 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van België - Protestmiddelen

nationaal-socialisme
Letland
Tweede Wereldoorlog

Chronologie

6/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5415

Vraag nr. 4-4952 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Letland heeft de jongste jaren blijk gegeven van een op zijn minst twijfelachtige benadering van zijn verleden. Zo kon men onlangs in La Libre Belgique lezen dat deze Baltische staat “SS-patriotten zou bewieroken die meegewerkt hebben aan de nazigruwelen”. Het Oorlogsmuseum van Riga zou bijvoorbeeld een foto van een soldaat met een SS-helm tentoonstellen.

Het verleden op een dergelijke manier in herinnering brengen, is des te onaanvaardbaarder omdat Letland lid is van de Europese Unie, die gemeenschappelijke waarden als democratie en verwerping van totalitarisme verdedigt. In artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie staat trouwens : “…is het doel van de Unie de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen (…) door voorkoming en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.”

Een gemeenschappelijke toekomst opbouwen veronderstelt een consensus over de perceptie van ons verleden.

Kunt u me bijgevolg zeggen welke houding de Europese Unie aanneemt tegenover die feitelijke toestand en over welke protestmiddelen Europa en België beschikken? Bestaat er trouwens een mogelijkheid om Letland officieel te laten weten dat wij de manier waarop het zijn verleden interpreteert, afkeuren?