Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4900

van Alain Destexhe (MR) d.d. 28 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria

antiracismebeweging
economische steun
overheidssteun
racisme
xenofobie
antisemitisme

Chronologie

28/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5521

Vraag nr. 4-4900 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen of de federale regering subsidies toekent aan de Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX)? Zo ja, sinds wanneer krijgt MRAX die subsidie? Hoeveel bedragen die subsidies? Welke criteria worden gehanteerd voor de toekenning en welke acties komen in aanmerking?