Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7180

van Alain Destexhe (MR) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
snelvervoer
reizigerstarief
bescherming van de consument
handelsregelingen

Chronologie

12/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7179

Vraag nr. 4-7180 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb de jongste weken een reeks getuigenissen gekregen van gebruikers van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) die zich onder meer beklagen over de betwistbare handelspraktijken van de maatschappij. Zo zou de prijs van een reservering op het internet gevoelig stijgen, soms zelfs in slechts enkele minuten tijd. Dat is voor hen een bittere vaststelling. Voor sommigen is de aankoop van TGV-tickets bij de NMBS een kwestie van “geluk hebben” geworden.

Ik heb dan ook volgende vraag :

1. Zijn dergelijke praktijken niet strijdig met de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument?

2. Zo neen, welke maatregelen zult u dan nemen om de verbruikers ervan te verzekeren dat de ondernemingen die op het internet promoties aanbieden in de toekomst verplicht zullen zijn ze lang genoeg aan te houden zodat elke verbruiker over voldoende tijd beschikt om kennis te nemen van het aanbod en de markt te verkennen?