Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4950

van Alain Destexhe (MR) d.d. 6 november 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
openbare veiligheid
misdadigheid
criminaliteit
Europees afgevaardigde
Europees ambtenaar

Chronologie

6/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6048

Vraag nr. 4-4950 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de nationale en Europese pers zijn onlangs een reeks artikelen verschenen over het onveiligheidsgevoel van vele Europese ambtenaren en parlementsleden die in onze hoofdstad werken. Zo beschreef de krant Le Soir onze hoofdstad in een artikel van 20 oktober 2009 als een “luilekkerland voor criminelen”. Volgens het Duitse dagblad Die Welt zou de Belgische politie bovendien een afwachtende houding aannemen zonder te reageren en zou ze de Europese hoofdstad laten wegzinken in de criminaliteit, zodat de Europese ambtenaren en parlementsleden nu vrezen dat ze op elke hoek van de straat een agressor zullen tegenkomen.

Die ongerustheid lijkt nog te zijn toegenomen na de overval enkele weken geleden op een Duits Europees parlementslid, Angelika Niebler. Dat zou echter zeker geen alleenstaand geval zijn. Op verzoek van de heer Jerzy Buzek, de voorzitter van het Europees parlement, zou de politie op de hoogte zijn gebracht met het verzoek de criminaliteit in de wijk aan te pakken. “We wachten nog altijd op een antwoord” heeft een woordvoerder verduidelijkt.

Ik vind het voor het imago van Brussel en van ons land zorgwekkend te moeten vaststellen dat de Europese ambtenaren en parlementsleden zich absoluut niet veilig voelen. Daarom herinner ik u aan mijn mondelinge vraag nr. 4-897 van 15 oktober 2009, waarin ik mijn ongerustheid uitte over de rellen en het geweld in onze hoofdstad op het einde van vorige zomer (Handelingen nr. 4-89, blz. 33).

Mag ik u vragen of u de verantwoordelijken van de Europese instellingen al een antwoord hebt gegeven? Zo ja, hoe luidde dat antwoord? Denkt u aan specifieke maatregelen om tegemoet te komen aan de onrust van de Europese ambtenaren en parlementsleden? Beschikt u over cijfers van de jongste twaalf maanden over het aantal overvallen in de Europawijk of op leden van de Europese instellingen in Brussel?