Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1049

van Alain Destexhe (MR) d.d. 5 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Btw - Buitenlandse instelling met dezelfde juridische entiteit - Levering van diensten

BTW
belastingaftrek
zetel
buitenlandse onderneming
dochteronderneming

Chronologie

5/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 )
14/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1049 d.d. 5 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Hoe moet het recht op btw-aftrek worden bepaald wanneer een in BelgiŽ gevestigd bedrijf informaticadiensten verleent aan een ander bedrijf met dezelfde juridische entiteit, maar dat in het buitenland is gevestigd, in het geval dat het buitenlands bedrijf transacties verricht die niet volledig btw-aftrekbaar zijn?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2008 :

In de door het geachte lid beoogde veronderstelling is er geen enkele belastbare handeling tussen de in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige en zijn in het buitenland gesitueerd filiaal, aangezien het ťťn en dezelfde belastingplichtige betreft.

Overigens, wanneer de buitenlandse inrichting handelingen verricht die geen volledig recht op aftrek van voorbelasting geven en daarbij kosten worden gemaakt die belast zijn met Belgische BTW, heeft dat uiteraard tot gevolg dat het recht op aftrek van de betrokken belastingplichtige wordt beÔnvloed volgens de normale regels voorzien in de artikels 45 en volgende van het BTW-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 inzake de aftrekregeling voor de toepassing van de BTW.

In dit opzicht dient evenwel te worden benadrukt dat overeenkomstig artikel 13, 3ļ, van dat koninklijk besluit voor de berekening van het algemeen verhoudingsgetal, het bedrag van de handelingen in het buitenland, niet in aanmerking wordt genomen, wanneer ze worden verricht door een bedrijfszetel die onderscheiden is van de in BelgiŽ gevestigde zetel en de uitgaven met betrekking tot die handelingen niet rechtstreeks door deze laatste zetel worden gedragen.