Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7181

van Alain Destexhe (MR) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Rekenhof - 166e Boek met opmerkingen - Personen in dienst van de federale overheid - Onvolledige cijfers - Gebrek - Veroudering van het openbaar ambt - Maatregelen

Rekenhof (België)
overheidsapparaat
oudere werknemer

Chronologie

12/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7181 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

In december 2009 publiceerde het Rekenhof zijn 166e Boek met opmerkingen.

Het Rekenhof zegt in dat boek “De federale regering beschikt nog steeds niet over een periodieke en accurate rapportering over het aantal personen in dienst in het openbaar ambt. De gegevens van de FOD Personeel en Organisatie (P&O) blijven onvolledig”.

Welke maatregelen zult u nemen om dat gebrek te verhelpen?

In hetzelfde boek wijst het Rekenhof nog op de veroudering van het openbaar ambt. Het aantal statutaire ambtenaren ouder dan 50 jaar stijgt immers constant. In 2008 vertegenwoordigden ze 47% van de statutaire ambtenaren. Het aantal statutaire ambtenaren ouder dan 60 jaar dat in dienst blijft, steeg tussen 2007 en 2008 van 3 naar 6 %.

Aan welke maatregelen denkt u om het probleem van de veroudering van ons openbaar ambt aan te pakken?