Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-505

van Alain Destexhe (MR) d.d. 17 maart 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen

Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008

rijksbegroting
betalingskrediet
betalingstermijn
betaalbaarstelling van de uitgaven
overheidsadministratie

Chronologie

17/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-532

Vraag nr. 4-505 d.d. 17 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op het einde van 2007 erkenden de federale departementen dat er in totaal voor 130 miljoen euro onbetaalde facturen waren, die naar het boekjaar 2008 zouden worden overgedragen.

Op het ogenblik van de indiening van mijn vraag zou die uitstaande schuld volgens De Standaard nog altijd 100 miljoen bedragen.

Als gevolg van dat op zijn minst gewaagde beheer moeten aanzienlijke verwijlintresten worden betaald, vooral door het departement Landsverdediging, dat koploper is.

Nog zorgwekkender is echter dat die achterstand economische problemen veroorzaakt voor talrijke dienstverleners en leveranciers, vooral voor de KMOís die financiŽel minder sterk staan.

Die situatie bezorgt de federale departementen bovendien een negatief imago en heeft gevolgen voor de toekomstige contracten. De dienstverleners zijn van oordeel dat ze de Staat beter iets meer aanrekenen om de nadelen van de te lange betalingstermijn te compenseren.

Welke maatregelen werden genomen om die situatie recht te trekken?