Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1031

van Alain Destexhe (MR) d.d. 3 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys)

nationaliteit
BelgiŽ
Belgen in het buitenland
dubbele nationaliteit
ambassade
AustraliŽ

Chronologie

3/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008)
1/7/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1032

Vraag nr. 4-1031 d.d. 3 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De zaak Leys heeft hevige beroering veroorzaakt bij kinderen van Belgen die in het buitenland verblijven en voor wie het bezitten van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie soms een essentieel veiligheidselement betekent in moeilijke omstandigheden.

Welke voorwaarden moeten degenen die in het buitenland uit Belgische ouders geboren zijn vervullen om de Belgische nationaliteit te blijven behouden?

Antwoord ontvangen op 1 juli 2008 :

Tekst nog niet beschikbaar.