Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4353

van Alain Destexhe (MR) d.d. 9 september 2009

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid

Maurice Béjart Huis - Aankoop door de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Juridische en financiële hinderpalen

beroep in de kunst
museum

Chronologie

9/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 )
25/9/2009 Intrekking vraag

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4354

Vraag nr. 4-4353 d.d. 9 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het “Maurice Béjart Huis” zou onlangs gepresenteerd geweest zijn aan een gezelschap bestaande uit vrienden van de choreograaf en dansers die voor hem hebben gedanst, wat mij verheugt. Volgens La Libre Belgique zou het de bedoeling zijn de herinnering aan de choreograaf te laten voortleven in hartje Brussel, de stad waar hij meer dan vijfentwintig jaar heeft gewoond en zijn belangrijkste choreografieën heeft gecreëerd.

Het “Maurice Béjart Huis” is gelegen in de loft waarin de choreograaf woonde, in de Greepstraat in Brussel, op twee stappen van het Koninklijk Munttheater waarvan hij het ballet leidde. De federale regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden in het kader van Beliris “beloofd” hebben heel het huis aan te kopen en het voor een symbolische euro af te staan aan het “Maurice Béjart Huis”.

Zijn die “beloften” reëel? Zo ja, en ondanks mijn enthousiasme daarover, zou ik toch graag uw aandacht vestigen op de hindernissen die eerst moeten worden genomen. Er zijn ten eerste juridische hindernissen omdat Béjart het geheel van zijn vermogensrechten bij testament zou hebben afgestaan aan de “Fondation Béjart Lausanne” die de initiatieven van het “Huis Béjart” zou aanvechten. Daarnaast zijn er financiële hinderpalen want om te overleven zou dit nieuwe museum meer middelen nodig hebben dan de beperkte toelagen die het nu krijgt. Ik vraag me af of de federale regering niet te hard van stapel loopt door te beloven het gebouw aan te kopen.