S. 3-373 Dossierfiche K. 51-2889

Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van artsen
Patrik Vankrunkelsven    Jan Van Duppen    Annemie Van de Casteele   

beroepsorde
belangenconflict
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-373/1 3-373/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/12/2003
3-373/2 3-373/2 (PDF) Amendementen 15/12/2005
3-373/3 3-373/3 (PDF) Advies van de Raad van State 13/3/2006
3-373/4 3-373/4 (PDF) Amendementen 14/6/2006
3-373/5 3-373/5 (PDF) Amendementen 21/6/2006
3-373/6 3-373/6 (PDF) Amendementen 15/12/2006
3-373/7 3-373/7 (PDF) Amendementen 20/12/2006
3-373/8 3-373/8 (PDF) Amendementen 24/1/2007
3-373/9 3-373/9 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
3-373/10 3-373/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2007
3-373/11 3-373/11 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 1/2/2007
3-373/12 3-373/12 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/2007
K. 51-2889/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2007
K. 51-2889/2 Amendementen 24/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2003   Indiening
art. 7 tot 20 => art. 77 van de Grondwet
Doc. 3-373/1 3-373/1 (PDF)
5/12/2003   Inoverwegingneming
5/12/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/1/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/3/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-373/3 3-373/3 (PDF)
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-373/11 3-373/11 (PDF)
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-16/o4) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
Doc. 3-373/12 3-373/12 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/12/2003   Verzending naar commissie
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Sfia Bouarfa
10/3/2004   Hoorzitting met de heer Denis Holsters, emeritus voorzitter van het Hof van Cassatie
10/3/2004   Hoorzitting met de heer Etienne De Groot, rechter bij het Arbitragehof
10/3/2004   Hoorzitting met de heer Herman Nys, biomed. ethiek en recht U.Z. Leuven
10/3/2004   Hoorzitting met de heer Yvon Galloy, voorzitter van de Conseil provincial de l'Ordre des Médecins
10/3/2004   Hoorzitting met de heer M. De Meyere, Universiteit Gent
10/3/2004   Hoorzitting met de heer I. Uyttendaele, ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren
10/3/2004   Hoorzitting met de heer P. Cosyns, voorzitter van de Orde Provincie Antwerpen
10/3/2004   Hoorzitting met de heer P. Franssens, huisarts
10/3/2004   Hoorzitting met de heer G. Popelier, dokter in de geneeskunde
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Bespreking
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Bespreking
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Niet behandeld
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Niet behandeld
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Bespreking
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   De commissie wenst dat het advies van de dienst Wetsevaluatie wordt ingewonnen
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o0)
24/1/2007   Aanneming na amendering
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-373/9 3-373/9 (PDF)
24/1/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-373/10 3-373/10 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2889/1
25/4/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 16-21
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 10/3/2004, 12/5/2004, 23/6/2004, 19/4/2006, 21/6/2006, 29/11/2006, 10/1/2007, 24/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 2/2/2007 60 23/4/2007