Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2967

van Alain Destexhe (MR) d.d. 5 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Verdwijningen - Cijfers -BelgiŽ - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gekende redenen voor de verdwijningen

dood
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

5/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2967 d.d. 5 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij meedelen hoeveel verdwijningen per geslacht worden geregistreerd voor het hele land en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Kunt u me ook zeggen welke redenen voor die verdwijningen worden opgegeven?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

 1. Het aantal verdwijningen voor het Belgische grondgebied opgedeeld in mannen en vrouwen.

  Daar er in de vraag geen termijn vermeld is, en daar de cijfers voor 2008 nog niet vrijgegeven zijn, worden hierbij de cijfers weergegeven voor de periode « 2005-2006-2007 ». Dit geeft alleszins een representatief beeld voor wat betreft de aantallen van de laatste jaren.

  -Mannen : 1916

  -Vrouwen : 1819

 2. Het aantal verdwijningen opgedeeld in mannen en vrouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Er bestaat op centraal niveau geen specifieke opdeling tussen de gewesten. Best aansluitend bij de vraag lijkt ons het aantal verdwijningen voor het Parket Brussel, hier ook weergegeven voor de periode « 2005-2006-2007 ».

  -Mannen : 381

  -Vrouwen : 336

 3. De redenen van de verdwijning.

  Op deze vraag kan vanuit het centrale niveau geen antwoord aangeleverd worden. Enerzijds omdat hiervoor systematisch de omstandigheden in elk onderscheiden dossier moeten nagegaan worden. Anderzijds omdat in een groot aantal gevallen de precieze reden van de verdwijning niet gekend is, hetzij omdat de vermiste nog niet is teruggevonden, hetzij omdat de teruggekeerde vermiste weigert informatie daarover te verstrekken.