Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3048

van Alain Destexhe (MR) d.d. 20 februari 2009

aan de minister van Landsverdediging

Congo - Militaire samenwerking - Balans sedert 2003 - Kostprijs

Democratische Republiek Congo
militaire samenwerking

Chronologie

20/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 )
19/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3048 d.d. 20 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-2207 goed ontvangen en dank u daarvoor. Ik zou u echter nog een bijkomende vraag willen stellen. Kunt u een raming maken van de kostprijs van de militaire samenwerking met Congo sedert 2003?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

De kosten voor de militaire samenwerking met Kongo bedragen per jaar (in duizend euro) :


2003

0


2004

18 699


2005

8 911


2006

18 740


2007

5 908


2008

13 413

Totaal


65 671