Auteurs- en sprekersregister betreffende "Destexhe Alain" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Center for Global Development" - Rapport "2005 Commitment to Development Index" - Rangschikking van BelgiŽ (Rangschikking van donorlanden) (3-3474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4626 3-53 p. 4626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5534-5536 3-60 p. 5534-5536 (PDF)
Administratie van de BTW en administratie van de Directe Belastingen - Wijziging van de dossiers van de BTW-plichtigen - Antwoord van de belastingplichtigen - Termijn (Harmonisering van de termijnen inzake BTW en directe belastingen) (3-994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1270-1271 3-21 p. 1270-1271 (PDF)
Administratie van de Directe Belastingen. - Belastingplichtigen met een persoon ten laste - Bezwaarschrift - Raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen (Tegenstrijdigheid met de gegevens opgenomen in de belastingaangifte) (3-995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1271-1272 3-21 p. 1271-1272 (PDF)
Asbest - Chrysotiel - Lijst van gevaarlijke stoffen van het Verdrag van Rotterdam - Weigering van sommige landen om de stof aan de lijst toe te voegen (3-6138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8681 3-80 p. 8681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9729-9730 3-87 p. 9729-9730 (PDF)
Asielaanvraag - Procedure - Termijnen (Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, Raad van State) (3-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2917-2918 3-38 p. 2917-2918 (PDF)
Asielprocedures - Pro-deoadvocaten - Vergoeding.- (3-2278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2879 3-38 p. 2879 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3179-3180 3-41 p. 3179-3180 (PDF)
Bank van De Post - Rekeningen-courant - "Beheerskosten 2004" - Speciaal tarief voor zestigplussers (3-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 970-971 3-15 p. 970-971 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1185-1187 3-19 p. 1185-1187 (PDF)
Belgacom - Alternatieve operatoren - Basisabonnement - Facturering (3-1689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2070-2072 3-30 p. 2070-2072 (PDF)
Belgacom - Phone Mail-dienst - Automatische oproep - Dubbele facturering (Onregelmatigheden) (3-882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1027-1028 3-16 p. 1027-1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1187-1188 3-19 p. 1187-1188 (PDF)
Belgisch leger - Herstructurering - Bevel paracommando - Afschaffing (Gevolg op onze internationale verbintenissen en op onze capaciteit om, in geval van crisis, te kunnen reageren) (3-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 925-926 3-14 p. 925-926 (PDF)
Belgische nationaliteit - Aanvragen - Wijzen van toekenning - Statistieken (Opsplitsing per gewest) (3-2460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3166 3-41 p. 3166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3298-3299 3-42 p. 3298-3299 (PDF)
Beroep van "perfusionist" - Definitie (Tijdelijk vervangen van vitale functies van een patiŽnt) (3-821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 905 3-14 p. 905 (PDF)
Conventionele wapens - Verdrag (VN - Ontwerpresolutie - Vastleggen van internationale gemeenschappelijke regels voor invoer, uitvoer en overdracht van lichte wapens) (3-7209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10237-10238 3-89 p. 10237-10238 (PDF)
Corruptie - Klassement van Transparency International van de perceptie van de beleidsmakers over de corruptie in de wereld - Plaats van BelgiŽ (3-5235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7117 3-70 p. 7117 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7418-7420 3-71 p. 7418-7420 (PDF)
De Post - AbsenteÔsme (3-3339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4487-4488 3-52 p. 4487-4488 (PDF)
De aanhouding van HissŤne Habrť en zijn uitwijzing naar BelgiŽ (Bestrijding van de straffeloosheid van misdadigers tegen de mensheid op wie het Internationaal Strafhof geen vat heeft) (3-936)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
3-145
p. 16-18 3-145 p. 16-18 (PDF)
De dreiging van Iran en de dreiging van de nucleaire proliferatie (3-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 51-53 3-83 p. 51-53 (PDF)
De kernreactor van Kinshasa (Probleem van veiligheid en bescherming - Actie van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie) (3-1511)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 17-19 3-216 p. 17-19 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De ontmanteling van een verdacht terrorismenetwerk (Vrouwelijke kamikaze van Belgische afkomst - Terroristische dreiging - Actie ten aanzien van het aanzetten tot moord) (3-889)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-137
p. 9-11 3-137 p. 9-11 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De uitlevering van HissŤne Habrť (Gewezen president van Tchad in ballingschap in Senegal - Aanvraag om uitlevering door BelgiŽ omwille van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid) (3-967)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-147
p. 7-8 3-147 p. 7-8 (PDF)
De uitlevering van HissŤne Habrť (Uitvaardigen, door een Belgisch rechter, van een internationaal aanhoudingsmandaat tegen Habrť, president van Tsjaad - Verzoek om uitlevering gericht aan Senegal - Misdaden tegen de menselijkheid) (3-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-130
p. 7-11 3-130 p. 7-11 (PDF)
De vergoeding van erelonen van advocaten en van expertisekosten door de aansprakelijke partij (Arrest Hof van Cassatie 2 september 2004) (3-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-85
p. 30-33 3-85 p. 30-33 (PDF)
De veroordeling tot de doodstraf van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse geneesheer in LibiŽ (3-1337)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 18-21 3-195 p. 18-21 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Deelname aan de stemming van Belgen die in het buitenland verblijven - Wetten van 18 december 1998 en van 7 maart 2002 - Toepassing (3-3062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3970 3-48 p. 3970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4304-4305 3-50 p. 4304-4305 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Documenten in het Bosnisch (Asielbrochure - Taalgebruik) (3-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2083 3-30 p. 2083 (PDF)
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid (DOSZ) - Programmawet van 20 juli 2006 - Wijzigingen - Gevolgen voor het pensioenbedrag (3-6142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8688 3-80 p. 8688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 9001-9002 3-82 p. 9001-9002 (PDF)
Dienstencheques - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Combinatie van taken (3-3018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3985 3-48 p. 3985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4198-4199 3-49 p. 4198-4199 (PDF)
Dikkedarmkanker - Behandeling - Geneesmiddel Cetuximab Erbitux - Terugbetaling (3-5246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7166 3-70 p. 7166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7543-7544 3-71 p. 7543-7544 (PDF)
Directiebrevet - Toelatingsproef - Deelnemingsvoorwaarden (Politie) (3-5240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7138-7139 3-70 p. 7138-7139 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Destexhe, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
3-70
p. 8-9 3-70 p. 8-9 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Destexhe, senator-opvolger
3-4
p. 4 3-4 p. 4 (PDF)
European Raelian Movement - Wettigheid van de activiteiten van de vereniging (3-4143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5639 3-61 p. 5639 (PDF)
Europese Unie - Werkgroep over de beoordeling van lichamelijk letsel (Harmonisering van de vergoeding voor aantastingen van de fysieke en psychische integriteit) (3-1763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2225 3-32 p. 2225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2832 3-37 p. 2832 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie - AbsenteÔsme (3-3336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4558-4559 3-52 p. 4558-4559 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Retributies - Berekeningswijze (3-5447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7624 3-72 p. 7624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8422-8424 3-78 p. 8422-8424 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Statutair en contractueel personeel - Vaste afgevaardigden - Uitbetaling van syndicale premies (3-6405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9226-9227 3-84 p. 9226-9227 (PDF)
Federale politie - Rwandacel (3-3335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4491 3-52 p. 4491 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6351 3-65 p. 6351 (PDF)
Fenomeen van het zogenaamd "medisch toerisme" - Toestand in BelgiŽ (Belgen die naar het buitenland gaan voor medische verzorging - Buitenlanders die om dezelfde reden naar BelgiŽ komen - Verwikkelingen en medische fouten - Schadevergoeding - Specialiteiten waarvoor BelgiŽ befaamd is) (3-6321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9041 3-83 p. 9041 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Einde van de financiering in 2007 (Afdanking van personeel) (3-5648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7784 3-73 p. 7784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9340-9341 3-85 p. 9340-9341 (PDF)
Fonds voor vakbondspremies - Ambtenaren - Bedragen (3-7059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10091 3-89 p. 10091 (PDF)
Gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen (compassionate use) - Europese verordening - Omzetting in Belgisch recht (3-4146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5594 3-61 p. 5594 (PDF)
Genocide in Rwanda - Moord op Belgische burgers - Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat - Uitvoering (Steun aan overlevenden van de genocide via de ontwikkelingssamenwerking (3-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2370-2371 3-33 p. 2370-2371 (PDF)
Genocide in Rwanda - Moord op Belgische burgers - Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat - Uitvoering (Steun aan overlevenden van de genocide via de ontwikkelingssamenwerking) (3-1976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2433 3-34 p. 2433 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10588 3-90 p. 10588 (PDF)
Genocide in Rwanda in 1994 - Proces voor het Hof van Assisen te Brussel in mei 2005 - Opname op geluidsband of op video (3-1811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2246 3-32 p. 2246 (PDF)
Genocide van 1994 in Rwanda - Aanwezigheid van vermoedelijke volkenmoordenaars in Brussel (3-3860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-57
p. 5111 3-57 p. 5111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7897-7898 3-74 p. 7897-7898 (PDF)
Gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden (3-1371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1571-1572 3-26 p. 1571-1572 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2699-2701 3-36 p. 2699-2701 (PDF)
Handel in lichte wapens - Standpunt van BelgiŽ en van de Europese Unie (3-3994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5423 3-60 p. 5423 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5846-5847 3-62 p. 5846-5847 (PDF)
Hepatitis A, B en C - Behandelingen - Kostprijs (Terugbetaling van de geneesmiddelen Ribarivine en Acyclovir en van het anti-VHA/VHB vaccin) (3-4145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5593 3-61 p. 5593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6071-6072 3-63 p. 6071-6072 (PDF)
Hepatitis C - Werelddag van 1 oktober - Eisen (3-1631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1844 3-28 p. 1844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2120-2121 3-30 p. 2120-2121 (PDF)
Het embargo op de wapenexport naar China (Eventuele opheffing - Belgisch standpunt - Rechten van de mens - Gedragscode van de EU inzake wapenuitvoer - Gebruik van geweld om het geschil met TaÔwan te beslechten) (3-755)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 71-73 3-108 p. 71-73 (PDF)
Het facturatiesysteem van Belgacom (Telefoongesprekken en toegang tot internet) (3-1987)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 81-83 3-195 p. 81-83 (PDF)
Het regime van Saddam Hoessein - Smeergeld - Betrokkenheid van Belgische ondernemingen - Volcker-rapport (3-3989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-59
p. 5324 3-59 p. 5324 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5453-5454 3-60 p. 5453-5454 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
HissŤne Habrť - Berechting - Deelname van BelgiŽ aan het proces (3-7200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10066 3-89 p. 10066 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10423-10425 3-90 p. 10423-10425 (PDF)
Hoge Raad voor de Europese scholen - "Comitť" voor het uitwerken van voorstellen - Vierde Europese school (Advies van de Regie der Gebouwen) (3-550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 513-514 3-8 p. 513-514 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 700-701 3-11 p. 700-701 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Inoverwegingneming van voorstellen en resoluties versus debat ten gronde      
  Voorstel dat ertoe zou strekken een wettelijke regeling uit te werken over het dragen van religieuze symbolen
3-35
p. 6-7 3-35 p. 6-7 (PDF)
Intercommunales - Neerleggen van de balans bij de Nationale Bank (3-3089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4153 3-49 p. 4153 (PDF)
Interculturele uitwisseling tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten - Uitwisselingsstudenten - Wijziging van de regels voor toegang tot de Verenigde Staten (3-3488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4713 3-54 p. 4713 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5831-5832 3-62 p. 5831-5832 (PDF)
Irak - Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (3-5544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7621 3-72 p. 7621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8031 3-75 p. 8031 (PDF)
Irak - Proces van Saddam Hoessein - Gifgasaanvallen op de Koerdische bevolking in Halabja in 1988 (Eventuele levering van chemische wapens door Franse, Belgische en Duitse firma's) (3-3725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5074-5075 3-57 p. 5074-5075 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5841 3-62 p. 5841 (PDF)
Kankerplan - Toepassing in BelgiŽ (3-5449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7727-7728 3-72 p. 7727-7728 (PDF)
Kinderen - Internationale ontvoeringen - Maatregelen (3-7630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10431 3-90 p. 10431 (PDF)
Kinderen - Internationale ontvoeringen - Maatregelen (3-7631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10620 3-90 p. 10620 (PDF)
Kinderoppas thuis - Federale of gewestelijke bevoegdheid (3-3338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4508-4509 3-52 p. 4508-4509 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-53
p. 4677 3-53 p. 4677 (PDF)
Luchtverkeersleiders - Taalgebruik - Keuze van de werkplaats - Discriminatie (3-7633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10385 3-90 p. 10385 (PDF)
Luchtverkeersleiders - Taalgebruik - Keuze van de werkplaats - Discriminatie (van de Belgische werknemers t.a.v. de andere Europese werknemers) (3-7634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10290-10291 3-89 p. 10290-10291 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (3-5548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7633 3-72 p. 7633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7945-7946 3-74 p. 7945-7946 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (Strijd tegen aids) (3-5546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7622 3-72 p. 7622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8260-8261 3-77 p. 8260-8261 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (Strijd tegen aids) (3-5547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7627 3-72 p. 7627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8977-8978 3-82 p. 8977-8978 (PDF)
Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg (3-1658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1969-1970 3-29 p. 1969-1970 (PDF)
Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg (3-1659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1941 3-29 p. 1941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2334 3-33 p. 2334 (PDF)
Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg (3-1660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2017 3-29 p. 2017 (PDF)
Militaire invaliden van vredestijd (3-909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-20
p. 1237-1238 3-20 p. 1237-1238 (PDF)
NMBS - AbsenteÔsme (3-3337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4487 3-52 p. 4487 (PDF)
NMBS - AbsenteÔsme - Cijfers - Controleprocedures (3-3014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3964-3965 3-48 p. 3964-3965 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-74
p. 7950-7954 3-74 p. 7950-7954 (PDF)
NMBS - Station van Luik (In de begroting voorziene bedrag voor de inrichting van het nieuwe station) (3-7499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10393 3-90 p. 10393 (PDF)
Nationale Loterij - Subsidies en giften aan diverse instellingen - Criteria en voorwaarden (3-5249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7330-7335 3-70 p. 7330-7335 (PDF)
Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise - Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen (3-3282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4384 3-51 p. 4384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4534-4535 3-52 p. 4534-4535 (PDF)
Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise - Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen (3-3283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4385 3-51 p. 4385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4543 3-52 p. 4543 (PDF)
Nationaliteitsaanvragen (Op basis van de verschillende toekenningsvoorwaarden - Verdeling per gewest) (3-1686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2037 3-30 p. 2037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2701-2702 3-36 p. 2701-2702 (PDF)
Nieuwe reglementering voor liften - Risicoanalyse en modernisering van de installatie - Kosten - Aftrekbaarheid (3-1654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder atnwoord
Bul. 3-29
p. 1935 3-29 p. 1935 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2249 3-32 p. 2249 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Partnerlanden (3-5557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7633 3-72 p. 7633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7946-7947 3-74 p. 7946-7947 (PDF)
Openbaar ambt - Vakbonden - Federaal akkoord (3-1634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1916 3-28 p. 1916 (PDF)
Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) - Conferentie van Istanbul in juni 2004 - Slotcommuniquť - Toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2786 3-37 p. 2786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3016-3017 3-39 p. 3016-3017 (PDF)
Overheidsdiensten - AbsenteÔsme (3-2991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3879 3-47 p. 3879 (PDF)
Overheidsdiensten - AbsenteÔsme (3-2992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3899 3-47 p. 3899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4061 3-48 p. 4061 (PDF)
Overstroming 11 september 2005 - Brussel - Behandeling van de dossiers van de slachtoffers (3-3634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4891 3-55 p. 4891 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Personen met beperkte mobiliteit - Toegankelijkheid (3-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1949 3-29 p. 1949 (PDF)
Paraplegische personen - Terugbetaling van het zelfcatheriserend systeem SpeediCath (Blaasziekte) (3-3445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4622 3-53 p. 4622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5025 3-56 p. 5025 (PDF)
Preventie-adviseurs - Bescherming - Vereiste kwalificaties (3-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 513 3-8 p. 513 (PDF)
Preventie-adviseurs - Bescherming - Vereiste kwalificaties (Preventie en bescherming op het werk) (3-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 789-790 3-12 p. 789-790 (PDF)
RIZIV - Aantal invaliden - Toename (3-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1941 3-29 p. 1941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2334-2337 3-33 p. 2334-2337 (PDF)
RIZIV - Geneesmiddel "Lyrica" - Terugbetaling (Patienten die lijden aan polyneuropatische diabetes) (3-2958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3888 3-47 p. 3888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4543-4544 3-52 p. 4543-4544 (PDF)
RIZIV - Systeem voor zelfsondering SpeediCath - Terugbetaling (Ledigen van de blaas) (3-1762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2225 3-32 p. 2225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2346 3-33 p. 2346 (PDF)
RIZIV - Terugbetaling - Chemotherapeutische behandeling - Oxaliplatine/De Gramont (3-2468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3171 3-41 p. 3171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3743 3-45 p. 3743 (PDF)
RIZIV - Terugbetaling van de specialiteit Aldurazyme (3-5647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7790 3-73 p. 7790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8290-8291 3-77 p. 8290-8291 (PDF)
Rechtbank van koophandel - Werking (Rechters in handelszaken die de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt maar nog geen 70 jaar oud zijn) (3-1204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1404-1405 3-23 p. 1404-1405 (PDF)
Resolutie van de Senaat betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest (3-771) - Concrete acties van de regering (3-3991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5437 3-60 p. 5437 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9994-9995 3-88 p. 9994-9995 (PDF)
Richtlijn 2004/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap - Omzetting in Belgisch recht (3-1724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2047-2048 3-30 p. 2047-2048 (PDF)
Rijden onder invloed - Verkeersongevallen - Wijziging van de straffen - Cijfers in WalloniŽ (3-4835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6625-6626 3-67 p. 6625-6626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9848-9849 3-88 p. 9848-9849 (PDF)
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Homeopatische bereidingen - Terugbetaling (3-1491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1681-1682 3-27 p. 1681-1682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1906-1907 3-28 p. 1906-1907 (PDF)
Rwanda - Genocide van 1994 - Moord op een Belgisch onderdaan (3-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-32
p. 2239 3-32 p. 2239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2703-2704 3-36 p. 2703-2704 (PDF)
Rwanda - Genocide van 1994 - Moord op een Belgisch onderdaan (3-1987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2433-2434 3-34 p. 2433-2434 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10589-10589 3-90 p. 10589-10589 (PDF)
Rwanda - Uitspraken van generaal Dallaire - Levering van wapens (3-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 803 3-13 p. 803 (PDF)
Site van Schaarbeek-Vorming (Plannen voor de percelen van de NMBS gelegen achter het station van Schaarbeek) (3-3475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4612 3-53 p. 4612 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5005 3-56 p. 5005 (PDF)
Site van Schaarbeek-Vormingsstation (Plannen voor de percelen van de NMBS gelegen achter het station van Schaarbeek) (3-4151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5604-5605 3-61 p. 5604-5605 (PDF)
Situatie in de gesloten centra voor vreemdelingen - Rapport ingediend door verschillende organisaties - Aanbevelingen (3-6451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9274 3-85 p. 9274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9437-9440 3-86 p. 9437-9440 (PDF)
Sociale fraude - Bestrijding - Controle - Bedragen (3-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1659 3-27 p. 1659 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-28
p. 1853 3-28 p. 1853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2557-2558 3-35 p. 2557-2558 (PDF)
Sociale fraude - Bestrijding - Controle - Bedragen (3-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1678 3-27 p. 1678 (PDF)
Sociale fraude - Bestrijding - Controle - Bedragen (3-1494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1684 3-27 p. 1684 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 2002-2004 3-29 p. 2002-2004 (PDF)
Sociale zekerheid - Inkomsten - Herkomst - Percentage (3-4843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6690 3-67 p. 6690 (PDF)
Sociale zekerheid - Inkomsten - Herkomst - Percentage (3-4844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6640 3-67 p. 6640 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6913-6915 3-68 p. 6913-6915 (PDF)
Sociale zekerheid - Inkomsten - Herkomst - Percentage (3-5448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7622 3-72 p. 7622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8069-8071 3-75 p. 8069-8071 (PDF)
Sportgeneesheren - Statuut - Ontwerp van ministerieel besluit tot regeling van de erkenning van huisartsen (3-4861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6755-6756 3-67 p. 6755-6756 (PDF)
Stakingen - Geregistreerde dagen - Cijfers tussen 2002 en 2006 (3-7214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10246-10247 3-89 p. 10246-10247 (PDF)
Strijd tegen de vogelgriep - Maatregelen (3-3334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4504 3-52 p. 4504 (PDF)
Telepolitiesysteem - Evaluatie - Nieuwe installaties - Subsidies aan de politiezones (Systeem waarbij handelaars bij een overval onmiddellijk telefonisch contact kunnen opnemen met de politiezone via een soort telefoon met afstandsbediening) (3-3635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4826 3-55 p. 4826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7913-7914 3-74 p. 7913-7914 (PDF)
Toestand in Darfur (Burgeroorlog en humanitaire crisis in Soedan) (3-1422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1673 3-27 p. 1673 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1892-1894 3-28 p. 1892-1894 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5590 3-61 p. 5590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6208 3-64 p. 6208 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5593 3-61 p. 5593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5865 3-62 p. 5865 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5701 3-61 p. 5701 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5604 3-61 p. 5604 (PDF)
VN - VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) - Genocide in Rwanda in 1994 - Werknemer beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid (3-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2041-2042 3-30 p. 2041-2042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10582 3-90 p. 10582 (PDF)
Verdrag van Rome - Jubileum van de ondertekening in 2007 - Europadorp - Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken (3-2926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3813 3-46 p. 3813 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10603 3-90 p. 10603 (PDF)
Verkeersveiligheid - Radars (3-1978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2445-2446 3-34 p. 2445-2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4669-4670 3-53 p. 4669-4670 (PDF)
Volksrepubliek China - Embargo op de uitvoer van wapens (Schending van de mensenrechten - Geschil met Taiwan) (3-2171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2681 3-36 p. 2681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3102-3103 3-40 p. 3102-3103 (PDF)
Volksrepubliek China - Ontwerp van anti-afscheidingswet (Gevolgen voor de betrekkingen tussen beide oevers van de straat van TaÔwan) (3-2356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2969 3-39 p. 2969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3728-3729 3-45 p. 3728-3729 (PDF)
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het bestuderen van de relatie tussen de nationale politieke overheid, het historisch onderzoek en de verwachtingen van de samenleving inzake geschiedenis en gedachtenis (Stand van zaken van de wet ter veroordeling van het negationisme - Verantwoordelijkheid van de Belgische overheden bij de identificatie, de vervolging en de deportatie van joden - Herdenking en "gedachtenisplicht") (3-1604)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Durant
3-1604/1
p. 1-11 3-1604/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het stedenbouwkundig erfgoed van Leopold II en in het bijzonder de serres van Laken als werelderfgoed van de mensheid (3-1490)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-1490/1
p. 1-18 3-1490/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ (3-1474)      
  Amendementen nrs 7 tot 13 van de heer Destexhe
3-1474/2
p. 3-4 3-1474/2 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog (3-1327)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-1327/1
p. 1-3 3-1327/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-580/1
p. 1-2 3-580/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Destexhe c.s.
3-580/2
p. 6 3-580/2 p. 6 (PDF)
  Bespreking
3-51
p. 41-45 3-51 p. 41-45 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
3-51
p. 45-48 3-51 p. 45-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire activiteiten van Iran (3-870)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-870/1
p. 1-2 3-870/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
3-1653/1
p. 1-4 3-1653/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Destexhe
3-1653/3
p. 2 3-1653/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Destexhe en Mahoux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1653/6
p. 1-2 3-1653/6 p. 1-2 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Lionel Vandenberghe, Hugo Vandenberghe en Destexhe
3-171
p. 68-69 3-171 p. 68-69 (PDF)
  3-171
p. 127-128 3-171 p. 127-128 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ (Tsjaad - Verantwoordelijkheid van Habrť voor de verdwijning, foltering en terechtstelling van duizenden personen) (3-1701)      
  Amendement nr 2 van de heer Destexhe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1701/5
p. 1-2 3-1701/5 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465)      
  Voorstel van de heren Destexhe, Lionel Vandenberghe en Roelants du Vivier en van de dames Talhaoui, Van de Casteele, de Bethune en Annane
3-1465/1
p. 1-3 3-1465/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest (3-771)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-771/1
p. 1-15 3-771/1 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Destexhe c.s.
3-771/2
p. 1-2 3-771/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-102
p. 21-23 3-102 p. 21-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer (Oorlog - Humanitaire ramp - VN-vredesmacht - Vliegverbod - Internationaal compensatiefonds - Internationaal Strafhof) (3-2013)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-2013/1
p. 1-3 3-2013/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ (3-2003)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-2003/1
p. 1-2 3-2003/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om Charles Ghankay Taylor, voormalig president van Liberia, onverwijld voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone te brengen (3-1304)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-1304/1
p. 1-2 3-1304/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Verslag van de heren Destexhe en Lionel Vandenberghe
3-1213/3
p. 1-5 3-1213/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire toestand en de schendingen van de rechten van de mens in Darfur (3-853)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-853/1
p. 1-3 3-853/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1471)      
  Voorstel van de heren Brotcorne, Roelants du Vivier en Destexhe en van mevrouw Nyssens
3-1471/1
p. 1-8 3-1471/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (3-2109)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
3-2109/1
p. 1-5 3-2109/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Destexhe
3-2109/2
p. 1 3-2109/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van BelgiŽ (Anonieme personen die in W.O. II door genocide bedreigde personen hebben geholpen) (3-2383)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Destexhe
3-2383/1
p. 1-6 3-2383/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van een universeel moratorium op de doodstraf (3-2464)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-2464/1
p. 1-2 3-2464/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden (3-451)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-451/1
p. 1-7 3-451/1 p. 1-7 (PDF)
Vuurvaste keramische vezels - Gebruik - Blootstelling - Risico's (3-2467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3172 3-41 p. 3172 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3328-3329 3-42 p. 3328-3329 (PDF)
Vuurwerk dat door de politie in beslag wordt genomen- Procedure voor de opslag - Circulaire - Termijn voor het versturen naar burgemeesters en politiekorpschefs (3-4845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6630 3-67 p. 6630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7207-7208 3-70 p. 7207-7208 (PDF)
Werelddag in de strijd tegen hepatitis C - Informatie voor de huisartsen - Opsporing - Overeenkomsten tussen bepaalde ziekenhuiscentra en het RIZIV (3-2929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3816 3-46 p. 3816 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4311-4312 3-50 p. 4311-4312 (PDF)
Werkloosheidsuitkering voor jongeren - Voorwaarden - Bedrag (Eerste uitkering) (3-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1684 3-27 p. 1684 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2747-2748 3-36 p. 2747-2748 (PDF)
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt - Ingediende klachten (3-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2151 3-31 p. 2151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2485-2486 3-34 p. 2485-2486 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Amendement nr 1 van de heren Vankrunkelsven en Destexhe
3-312/2
p. 1-2 3-312/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Vaststelling van het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader - Wijziging wetten 21 juli 1844, 11 augustus 1923, 14 april 1965, 9 juli 1969, 14 januari 1975, 20 mei 1944 [3 wetten], 25 mei 2000, 16 mei 2001, 6 februari 2003, 25 februari 2003 - Opheffing wetten 23 december 1955, 1 maart 1958, 27 december 1961, 12 juli 1973, 21 december 1990, 20 mei 1994, 16 maart 2000, 11 november 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 5 maart 2006) (3-2014)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 5-15 3-201 p. 5-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 2-1427) (3-385)      
  Amendement nr 2 van de heer Destexhe
3-385/2
p. 2 3-385/2 p. 2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Destexhe
3-38
p. 56 3-38 p. 56 (PDF)
  3-38
p. 73-74 3-38 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanschaf en het bezit van honden door particulieren (Verplichting alle honden aan te geven - Vergunningsplicht - Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Gedragscode - Hondenschool - Bevuilen van voetpaden - Bevoegdheden van de burgemeester - Gevaarlijke honden) (3-859)      
  Voorstel van de heren Cheffert en Destexhe
3-859/1
p. 1-8 3-859/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Amendement nr 170 van de heer Destexhe
3-1440/11
p. 2 3-1440/11 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen (3-169)      
  Amendement nr 9 van de heren Destexhe en Ramoudt
3-169/3
p. 2-4 3-169/3 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings (3-209)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-209/1
p. 1-7 3-209/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Ramoudt
3-209/2
p. 1-2 3-209/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden (3-206)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-206/1
p. 1-7 3-206/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats (Gebruik van informaticamateriaal [internet en e-mail] voor privť-doeleinden) (3-207)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-207/1
p. 1-9 3-207/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de organisatie van sociale verkiezingen in de overheidssector (Hervorming) (3-774)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-774/1
p. 1-4 3-774/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendement nr 65 van de heer Destexhe
3-27/4
p. 14-15 3-27/4 p. 14-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verplichte nationale registratie van melanomen van de huid (3-729)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-729/1
p. 1-12 3-729/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen (3-787)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-787/1
p. 1-5 3-787/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken (via Internet) (3-205)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-205/1
p. 1-8 3-205/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Voorbereidend onderzoek door een magistraat) (3-713)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-713/1
p. 1-4 3-713/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (3-208)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-208/1
p. 1-9 3-208/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling (3-2424)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Destexhe
3-2424/1
p. 1-21 3-2424/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiŽnt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers (3-788)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-788/1
p. 1-14 3-788/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (3-470)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Germeaux
3-470/1
p. 1-10 3-470/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Amendementen nrs 6 tot 32 van de heren Brotchi en Destexhe
3-1519/4
p. 1-12 3-1519/4 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heer Destexhe
3-1519/8
p. 4 3-1519/8 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere en de heer Destexhe
3-1519/13
p. 1-282 3-1519/13 p. 1-282 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heren Destexhe en Brotchi
3-373/5
p. 1-3 3-373/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op films en afgeleide producten en van de toegang tot bioscoopzalen voor minderjarigen (3-1340)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-1340/1
p. 1-10 3-1340/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling (Verbod van ontharingen voor niet-professionele beoefenaars van de gezondheidszorg zonder medisch toezicht) (3-1832)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-1832/1
p. 1-5 3-1832/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van medische ongevallen zonder medische fout (3-213)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-213/1
p. 1-53 3-213/1 p. 1-53 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht (Weigering van legalisering door de consul van documenten die vals zijn of strijdig zijn met de Belgische openbare orde - Verstoting) (3-674)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-674/1
p. 1-2 3-674/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (3-1609)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Annane en de heren Roelants du Vivier, Collas, Cheffert, Destexhe en Brotchi
3-1609/1
p. 1-5 3-1609/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 (Inkorting van de verplichte overbrengingstermijn van 100 tot 30 jaar - Overdracht met inachtname van minimale kwaliteitseisen - Archief van organen die de controle of het administratief toezicht uitoefenen - Afschaffing van de verplichte neerlegging voor de gemeenten die de bepalingen van de gemeentewet niet naleven - Opdragen aan de Koning van de reglementering betreffende de openbaarheid - Terminologische wijzigingen) (3-2084)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-2084/1
p. 1-13 3-2084/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (Heffing voor vennootschappen met een sociaal doel) (3-1026)      
  Voorstel van de heren Collas en Destexhe
3-1026/1
p. 1-4 3-1026/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (3-204)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-204/1
p. 1-8 3-204/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven (3-2425)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-2425/1
p. 1-9 3-2425/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Brotchi
3-1035/1
p. 1-12 3-1035/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wiegendood - Autopsie (Statistieken) (3-6137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8677 3-80 p. 8677 (PDF)
Ziekenhuisinfecties - Brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek (3-7478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10633 3-90 p. 10633 (PDF)
Ziekenhuisinfecties - Brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek (3-7479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10382 3-90 p. 10382 (PDF)
Ziekte van Leber + - Statistieken - Terugbetaling (Terugbetaling van de behandeling [vitamines en Novaban] te voorzien om de ontwikkeling van de ziekte te vertragen) (3-1802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2227-2228 3-32 p. 2227-2228 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2478-2479 3-34 p. 2478-2479 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999