Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4433

van Alain Destexhe (MR) d.d. 18 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Vliegtuigen voor tactisch transport - Toestand - C130's - Verlenging van de levensduur - Vervanging - A400M's - Leveringstermijn

defensieuitgaven
luchtmacht
militaire luchtvloot

Chronologie

18/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 )
26/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4433 d.d. 18 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De vliegtuigen voor tactisch transport van ons leger en van de legers van de ons omringende landen zijn dringend aan vervanging toe. Er wordt al jaren gewezen op de nieuwe behoeften en de A400M biedt op dat vlak een alternatief. Het is een Europees transportvliegtuig dat is gebouwd door de European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Dat toestel zou aan zeven Europese landen moeten worden geleverd (BelgiŽ, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Spanje, Turkije).

De bouw van die vliegtuigen neemt veel tijd in beslag. Op 9 januari 2009 kondigde EADS een vertraging aan van minstens drie jaar voor de eerste levering, die dus eind 2012 zou plaatsvinden (in plaats van eind 2009). Het was bovendien niet uitgesloten dat het project uiteindelijk niet zou worden gerealiseerd. Wat zouden in dat geval de gevolgen zijn voor de Belgische bedrijven die meewerken aan de constructie?

Wat is de toestand van de vliegtuigen voor tactisch transport van ons leger? Tot wanneer kunnen onze C130's redelijkerwijze worden gebruikt en wat is de kostprijs voor de verlenging van hun levensduur? Wat zullen we doen als het EADS-project niet of niet op tijd wordt uitgevoerd? Waar zullen de A400M's worden gestationeerd wanneer ze aan BelgiŽ worden geleverd: in Melsbroek of in Bevekom?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2009 :

  1. Sinds de vergadering van de ministers van Defensie op 24 juli 2009 in Le Castellet, en nog tot het eind van dit jaar, overleggen de Naties die deelnemen aan het project A400M, verenigd in OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement), met de industriële partner Airbus Military Sociedad Limitada (AMSL) over de verderzetting van het programma. Deze discussies moeten leiden tot een oplossing die de budgettaire, operationele alsook de industriële impact tot een strikt minimum herleidt.

  2. Momenteel beschikt Defensie over elf toestellen C-130. Gezien de Belgische C-130 toestellen continu gemoderniseerd werden om aan de operationele vereisten te blijven voldoen en zowel in de 15 W Lu Tpt als in de industrie strikt onderhouden worden volgens de door de constructeur opgelegde onderhoudsprogramma’s, zullen de toestellen operationeel gehouden worden tot hun vervanging door de A400M toestellen. Dit kan tegen een stabiele onderhoudskost, zelfs met de actueel door de industrie aangekondigde vertraging.

  3. Het niet realiseren van het project is momenteel niet de gekozen optie. Indien het project vertraging zou oplopen zal België, onderzoeken of de huidige C-130 vloot langer in gebruik kan blijven.

  4. De plaats waar de toestellen zullen gestationeerd zijn moet nog in een later stadium beslist worden.