Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6457

van Alain Destexhe (MR) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Openbaar vervoer - Versterkte veiligheid - Veiligheidsagenten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Toestemming om de identiteit van de gecontroleerde passagiers te controleren

stadsvervoer
openbaar vervoer
openbare veiligheid
beveiliging en bewaking
identiteitsbewijs

Chronologie

11/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
1/3/2010 Rappel
16/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6457 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De juridische dienst van de federale politie verspreidde op 9 november 2009 een verslag (recentelijk in de pers verschenen) dat de bevoegdheden en het gezag van de veiligheidsagenten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) afbakent. Zo is het hun met name verboden een passagier aan te houden die weigert om zijn identiteitspapieren te tonen en die niet in het bezit zou zijn van een geldig vervoersbewijs. Daarbij wordt verduidelijkt dat dit verbod bovendien geldig was voor de politieagenten zelf !

Naast het feit dat dit verslag in de pers is verschenen tijdens een antifraudecampagne die door het Brussels openbaar vervoer is gelanceerd, kan ik niet anders dan vragen stellen bij de vraag hoe de veiligheidsagenten van de MIVB administratieve boetes zouden kunnen opleggen als ze de identiteit niet mogen controleren van de reiziger die zich schuldig maakt aan een flagrant fraudedelict.

Die kafkaiaanse situatie, des te belachelijker omdat de contreleurs van de MIVB in het verleden van uw diensten wel de toestemming kregen om de betrokkenen oppervlakkig te fouilleren of handboeien aan te leggen, brengt sommige beambten van de MIVB er vandaag toe de mensen die door hen gecontroleerd worden te verwittigen dat ze niet verplicht zijn hun identiteitsdocument te tonen.

Onze bevolking voelt zich almaar onveiliger, vooral in Brussel. Verschillende buitenlandse journalisten hebben onlangs nog gewezen op de onmacht van onze politiediensten (onder meer in de Europawijk) en de rellen die in sommige Brusselse gemeenten op gezette tijden ontstaan . Het wordt dus de hoogste tijd dat men iets doet om te voorkomen dat tegenstrijdige juridische normen het beleid ter bestrijding van de onveiligheid en van het gebrek aan burgerzin verlammen.

Ik heb dan ook volgende vragen :

1. Welke maatregelen zal de minister nemen om zo spoedig mogelijk een einde te stellen aan deze volkomen absurde situatie en om de veiligheidsagenten van het openbaar vervoer eindelijk de toelating te geven de identiteit te controleren van de reizigers die geen geldig vervoersbewijs kunnen voorleggen?

2. Vindt ze het anderzijds niet nuttig dat de ordehandhavingsdiensten, onder meer 's avonds, vaker aanwezig zouden zijn in de omgeving van bus- en tramhaltes om de bevolking gerust te stellen?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Ik wil er in eerste instantie herinneren aan de bevoegdheden van de veiligheidsagenten van de MIVB.

De veiligheidsagenten kunnen, krachtens artikel 13.11 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, de identiteitsdocumenten van een persoon die een gemeenrechtelijk wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd, of een inbreuk op de vigerende reglementering op het openbaar vervoer, controleren, op voorwaarde dat deze persoon hiermee heeft ingestemd.

Indien deze persoon niet identificeerbaar is en deze een gemeenrechtelijk wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd, kunnen de veiligheidsagenten de persoon vatten in afwachting van de aankomst van de politiediensten die zijn identiteit zullen kunnen controleren (het gebruik van handboeien door de veiligheidsagenten wordt beperkt tot de gevallen van absolute noodzaak).

Indien de persoon niet identificeerbaar is en niet in het bezit is van een geldig vervoersbewijs in de door de MIVB afgebakende zones, kunnen de veiligheidsagenten hem enkel dwangmatig uit deze zone verwijderen (artikel 13.10 van de bovenvermelde wet).

Wat eventuele te nemen maatregelen betreft, werd reeds een eerste overleg gevoerd met de MIVB. Ik kan u verzekeren dat de vereiste conclusies snel zullen worden getrokken en dat, als de maatregelen moeten worden getroffen, ik alle nodige initiatieven zal nemen.

2. De veiligheid in het openbaar vervoer en in de directe omgeving ervan, maakt het voorwerp uit van een partnerschapsovereenkomst, ondertekend op 16/11/2005 en in werking getreden op 01/01/2006, tussen de procureur des Konings van Brussel, de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep, de Gouverneur, de Burgemeesters van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de Directie van de Coördinatie en de Ondersteuning van de Federale Politie van Brussel, de zes Brusselse politiezones, de Federale Spoorwegpolitie afdeling Brussel, de MIVB, De Lijn, de TEC en de NMBS.

De strategische coördinatie van deze overeenkomst gebeurt door de Gouverneur, op niveau van het Provinciaal Veiligheidsoverleg, terwijl de operationele coördinatie maandelijks gebeurt op niveau van de Directeur-Coördinator van de federale politie van Brussel. Uit deze operationele coördinatie volgen met name de operaties Full Integrated Police Action – openbaar vervoer (FIPA). Indien blijkt dat er nood is aan een grote politieaanwezigheid in en rond het openbaar vervoer, dan wordt die tijdens deze coördinatie georganiseerd. Dit systeem werkt tot volle tevredenheid van de partners.

Daarnaast dient men op te merken dat de veiligheid in het openbaar vervoer bovendien een specifieke prioriteit is in het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 van de PZ Brussel-West en een specifiek aandachtspunt in dat van de PZ Brussel-Noord.