S. 1-904 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Generaal Augusto Pinochet tot senator voor het leven
Alain Destexhe   

dictatuur
rechten van de mens
motie van het Parlement
Chili

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-904/1 1-904/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
11/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-904/1 1-904/1 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/3/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd