Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4434

van Alain Destexhe (MR) d.d. 18 september 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in België

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
openbare veiligheid
achterstandsbuurt
politiecontrole
criminaliteit

Chronologie

18/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5999

Vraag nr. 4-4434 d.d. 18 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens La Dernière Heure van 3 september 2009 zouden sommige zones van de hoofdstad steeds minder worden gecontroleerd. In sommige wijken zouden de relschoppers zich thuis voelen en de politieagenten zouden de instructie krijgen vooral geen opschudding te veroorzaken. Een politieagent vertelde ons dat ze nu niet meer “vuile flik” horen wanneer ze passeren, maar altijd hetzelfde woord : “hinderlaag”! Die eenvoudige kreet heeft dramatische gevolgen voor de patrouilles, die in een oogwenk omsingeld zijn en het doelwit vormen van stenen, keien of betonblokken. “Ze spannen valstrikken.” Om te vermijden dat het geweld escaleert, luidt het ordewoord : “Geen provocatie zoeken”. Een controle zou nu dus als een provocatie kunnen worden beschouwd en elk moment uit de hand kunnen lopen. “Men geeft er dus de voorkeur aan ons er weg te houden”.

Hoe geloofwaardig zijn de uitspraken van die politieagent? Kunt u mij zeggen of de instructies waar de getuige het over heeft effectief aan de politieagenten worden gegeven?

Kunt u me zeggen welke wijken niet meer onder controle zijn en me uitleggen welk beleid er wordt gevoerd om de situatie het hoofd te bieden in die zones waar relschoppers, zelfs criminelen, zich veilig voelen?

Zijn er elders in het land nog stedelijke gebieden die door de politie moeilijk kunnen worden gecontroleerd? Zo ja, welke?