Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-396

van Alain Destexhe (MR) d.d. 27 februari 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

De Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekennen van visa

toelating van vreemdelingen
ambassade
onderwijsinstelling
islam
Iran
particulier onderwijs

Chronologie

27/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 )
19/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-396 d.d. 27 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

We lazen onlangs in de pers dat er binnen de muren van de ambassade van de Islamitische Republiek Iran in Brussel een school zou zijn opgericht. Er zouden visa zijn aangevraagd om de overkomst te vergemakkelijken van leraren die in die school lesgeven.

Kunt u mijn informatie over volgende elementen aanvullen:

- Werden die visa effectief aangevraagd en, zo ja, welk gevolg werd daaraan gegeven?

- Hoeveel personen zijn hier eventueel bij betrokken en voor welke periode hebben ze een verblijfsvergunning gekregen?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de dienst Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.