S. 1-297 Dossierfiche K. 49-352

Wetsontwerp houdende sociale bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

sociale bijdrage
ongeval bij het vervoer
ziekenhuis
brand
varend en vliegend personeel
gezinsuitkering
bijkomend voordeel
dokter
apotheker
onderzoeker
pensioenregeling
geneesmiddel
verjaring van de vordering
sociale zekerheid
arbeidsongeval
veterinaire inspectie
beroepsziekte
bejaarde
sociaal beleid
beroep in de gezondheidszorg
beroepssport
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
overzees gebiedsdeel
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen
programmawet
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Instituut voor Veterinaire Keuring
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
zorg voor ouderen
afhankelijkheidssituatie van ouderen
personeel in Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-352/1 Wetsontwerp 3/1/1996
K. 49-352/2 Amendementen 24/1/1996
K. 49-352/3 Amendementen 29/1/1996
K. 49-352/4 Amendementen 5/2/1996
K. 49-352/5 Amendementen 13/2/1996
K. 49-352/6 Amendement 16/2/1996
K. 49-352/7 Amendement 20/2/1996
K. 49-352/8 Amendementen 28/2/1996
K. 49-352/9 Amendementen 28/2/1996
K. 49-352/10 Verslag namens de commissie 29/2/1996
K. 49-352/11 Verslag namens de commissie 6/3/1996
K. 49-352/12 Tekst aangenomen door de commissies 6/3/1996
K. 49-352/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/3/1996
K. 49-352/14 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/3/1996
K. 49-352/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/3/1996
K. 49-352/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/3/1996
1-297/1 1-297/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/3/1996
1-297/2 1-297/2 (PDF) Amendementen 25/3/1996
1-297/3 1-297/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/1996
1-297/4 1-297/4 (PDF) Amendementen 27/3/1996
1-297/5 1-297/5 (PDF) Amendementen 27/3/1996
1-297/6 1-297/6 (PDF) Amendement 28/3/1996
1-297/7 1-297/7 (PDF) Amendement 28/3/1996
1-297/8 1-297/8 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/1996
1-297/9 1-297/9 (PDF) Advies van de Raad van State 3/4/1996
1-297/10 1-297/10 (PDF) Verslag namens de commissie 4/4/1996
1-297/11 1-297/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat 4/4/1996
K. 49-352/17 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 5/4/1996
K. 49-352/18 Amendement 11/4/1996
K. 49-352/19 Amendementen 22/4/1996
K. 49-352/20 Verslag namens de commissie 23/4/1996
K. 49-352/21 Verslag namens de commissie 23/4/1996
K. 49-352/22 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/1/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-352/1
6/3/1996   Tekst aangenomen in Commissie Doc. K. 49-352/12
13/3/1996   Bespreking
14/3/1996   Bespreking
14/3/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-352/16
14/3/1996   Aanneming na amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
20/3/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Sociale Zaken
20/3/1996   Bespreking
21/3/1996   Verzending naar commissie
21/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/3/1996   Inleidende uiteenzetting
door de Minister van Wetenschapsbeleid, de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en de Staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
22/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
25/3/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Amendement: Am. 28 Doc. 1-297/2 1-297/2 (PDF)
25/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
25/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-2/o1)
25/3/1996   Beslissing schriftelijk verslag
26/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevr. Cantillon wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-297/3 1-297/3 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
21/3/1996   Uitoefening evocatierecht
21/3/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/3/1996   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring verslag
Nrs. 20, 1, 24, 28, 21,13,22,25,4,5,6,10,11,12,14
Doc. 1-297/4 1-297/4 (PDF)
27/3/1996   Amendement: Am. 29 Doc. 1-297/5 1-297/5 (PDF)
27/3/1996   Amendement: Am. 30 Doc. 1-297/5 1-297/5 (PDF)
27/3/1996   Amendement: Am. 31 Doc. 1-297/5 1-297/5 (PDF)
28/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
28/3/1996   Amendement: Am. 32 Doc. 1-297/6 1-297/6 (PDF)
28/3/1996   Amendement: Am. 33 Doc. 1-297/7 1-297/7 (PDF)
28/3/1996   Inleiding belangenconflict
28/3/1996   Externe adviesaanvraag: Raad van State
over amendementen nrs.32 en 33
28/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-36 Hand. 1-36 (PDF)
28/3/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/4/1996   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-297/9 1-297/9 (PDF)
4/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
4/4/1996   Algemene bespreking Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
4/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-297/11 1-297/11 (PDF)
28/3/1996   Verzending naar commissie
28/3/1996   Verslag namens de gemengde overlegcommissie
Vlaams Parlement - Belgische Senaat
Doc. 1-297/8 1-297/8 (PDF)
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking
3/4/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd
3/4/1996   Beslissing schriftelijk verslag
4/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/4/1996   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-297/10 1-297/10 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-352/17
25/4/1996   Bespreking
25/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
25/4/1996   Aanneming zonder amendering
25/4/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/1996   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/3/1996, 14/3/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 28/3/1996, 4/4/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/3/1996, 21/3/1996, 22/3/1996, 25/3/1996, 26/3/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/4/1996, 4/4/1996
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 25/4/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/3/1996 15 1/4/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin 27
Onderzoekstermijn (S1) 22/3/1996 60 3/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/1996 30/4/1996