Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5521

van Alain Destexhe (MR) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria

antiracismebeweging
economische steun
overheidssteun
racisme
xenofobie
antisemitisme

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4900

Vraag nr. 4-5521 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen of de federale regering subsidies toekent aan de Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX)? Zo ja, sinds wanneer krijgt MRAX die subsidie? Hoeveel bedragen die subsidies? Welke criteria worden gehanteerd voor de toekenning en welke acties komen in aanmerking?