Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1004

van Alain Destexhe (MR) d.d. 26 mei 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Verdrag van Rotterdam - Toevoeging van asbest - Belgische en Europese standpunten

chemische industrie
asbest
internationale overeenkomst

Chronologie

26/5/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 )
3/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1004 d.d. 26 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik dank u voor uw antwoord op mijn schriftelijke vraag 4-758 met betrekking tot het Verdrag van Rotterdam.

Ter aanvulling van mijn vraag van 4 april 2008 zou ik nog graag weten of het Wetenschappelijk Comité zich unaniem heeft uitgesproken over de aanbeveling om asbest op te nemen in de bijlage van het Verdrag van Rotterdam.

Zijn er landen van de Europese Unie die zich tegen die toevoeging verzetten?

Hoe gaat de Europese Unie om met de druk die door bepaalde groeperingen uit de chemische industrie wordt uitgeoefend?

Antwoord ontvangen op 3 juli 2008 :

Tekst nog niet beschikbaar.