S. 2-1336 Dossierfiche K. 50-2143

Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik
Philippe Monfils    Jean-Marie Happart    René Thissen    Jean-François Istasse    Louis Siquet   

beschermheerschap
nationale uitvoeringsmaatregel
sportmanifestatie
tabak
nicotineverslaving
reclame

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1336/1 2-1336/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/11/2002
2-1336/2 2-1336/2 (PDF) Amendementen 14/11/2002
2-1336/3 2-1336/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2002
2-1336/4 2-1336/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2002
2-1336/5 2-1336/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 21/11/2002
K. 50-2143/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/11/2002
K. 50-2143/2 Amendementen 30/11/2002
K. 50-2143/3 Verslag namens de commissie 4/12/2002
K. 50-2143/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 9/12/2002
K. 50-2143/5 Aanvullend verslag 11/12/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/11/2002   Indiening Doc. 2-1336/1 2-1336/1 (PDF)
7/11/2002   Inoverwegingneming
7/11/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/11/2002   Inschrijving op agenda
21/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-242 Hand. 2-242 (PDF)
21/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-242 Hand. 2-242 (PDF)
21/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-34/o0) Hand. 2-243 Hand. 2-243 (PDF)
Doc. 2-1336/5 2-1336/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/11/2002   Verzending naar commissie
12/11/2002   Inschrijving op agenda
12/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker, Alain Destexhe
12/11/2002   Inleidende uiteenzetting
senator
14/11/2002   Inschrijving op agenda
14/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-7/o0)
14/11/2002   Aanneming na amendering
19/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1336/3 2-1336/3 (PDF)
19/11/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1336/4 2-1336/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2143/1
28/11/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 285, p. 20-22
4/12/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2143/3
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 287, p. 2-61
5/12/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 287, p. 83-91
Doc. K. 50-2143/5
10/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 292, p. 36-42
10/12/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+71/-77/o0)
Integraal verslag nr. 292, p. 42-57
10/12/2002   Verwerping
10/12/2002   Verwerping
In de Kamer
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 10/12/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/11/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 12/11/2002, 14/11/2002, 19/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Verworpen 5/12/2002, 10/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/11/2002 60 6/2/2003