Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1517

van Alain Destexhe (MR) d.d. 5 september 2008

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Rwanda - Ontwikkelingshulp - Cijfers - Vr en na de genocide van 1994

Rwanda
ontwikkelingshulp
misdaad tegen de menselijkheid
bilaterale hulp

Chronologie

5/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
10/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1517 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen hoeveel ontwikkelingshulp er sinds 1985 jaarlijks aan Rwanda werd toegekend? Graag kreeg ik de lopende en de rele bedragen, rekening houdend met de inflatie.

Volgens mijn informatie zou de ontwikkelingshulp nog altijd niet het niveau van vr de genocide van 1994 hebben bereikt. Klopt dat? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2008 :

Het geachte lid vindt hierbij het overzicht van de officiële ontwikkelingshulp (OOH) aan Rwanda van 1987 tot 2007 telkens in lopende prijzen en omgerekend in euro met de waarde van 2007 rekening houdend met de inflatie.

Uit dit overzicht blijkt dat de OOH aan Rwanda in 2007 opnieuw op het niveau ligt van 1988. Na een sterke stijging in het begin van de jaren negentig is de hulp teruggevallen na de genocide, sinds een vijf-tal jaren is er opnieuw een sterke groei in de uitgaven.


De uitzonderlijke hoge hulp in het begin van de jaren negentig had te maken met de Belgische steun aan het Structureel Aanpassingsprogramma van de Wereldbank. In deze periode heeft België inderdaad vrij aanzienlijke betalingsbalanshulp uitgetrokken. De cijfers van het begin van de jaren negentig kunnen dan ook niet echt als vertrekpunt worden genomen om de trend in de Official Development Assistance ( ODA) te berekenen. De cijfers van 1988 zijn daarentegen wel een goed vertrekpunt.Opvallend is dat het aandeel van de hulp die wordt verstrekt door de niet-gouvernementele organisaties na 1994 sterk gedaald is. Daarenboven waren een aantal andere federale overheidsdiensten tot 1994 sterk aanwezig in de steun aan Rwanda, hulp die sindsdien volledig is weggevallen.

Het is evident dat de genocide in Rwanda een enorme impact heeft gehad op de structurele ontwikkelingssamenwerking. De eerste Gemengde Commisie ontwikkelingssamenwerking van ons land met Rwanda na de genocide vond plaats in 2004 en de tweede Gemengde Commissie in 2006. Het huidige indicatieve samenwerkingsprogramma van de gouvernementele samenwerking voor de periode 2007-2010 bedraagt 140 miljoen euro (gemiddeld 35 miljoen euro per jaar) is in volume het tweede belangrijkste na de Democratische republiek Congo (DRC). Het vergt steeds een aantal jaren alvorens de nieuwe overeenkomsten zich ook in reële uitgaven vertalen. Voor de gouvernementele samenwerking wordt er dus gestreefd naar een jaarlijkse uitgave van 35 miljoen euro.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking was sinds begin van de jaren negentig fel geconcentreerd op drie landen in Centraal-Afrika (toenmalige Zaïre, Rwanda en Burundi) met de aanwezigheid van een groot aantal coöperanten op het terrein. Na de evenementen die zich begin van de jaren negentig hebben voorgedaan in Centraal-Afrika, heeft de Belgische samenwerking zich meer verspreid over verschillende landen. In de top-20 van de begunstigden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Officiële Ontwikkelingshulp 2007) figureert Rwanda op de derde plaats en op de tweede plaats wat de rechtstreekse uitgaven van de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking betreft. Dit illustreert het belang dat wordt gehecht aan de ontwikkelingssamenwerking met Rwanda.

Een andere factor is dat na de genocide een aantal nieuwe donoren in Rwanda hebben geïnvesteerd. Volgens de statistieken van het Ontwikkkelingscomité van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling ( OESO), (gemiddelden van de OOH voor de periode 2005-2006) staat België op de achtste plaats, na Wereldbank- International Development Association (IDA),(1), de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (2), het Verenigd Konikrijk (3), de Europese Commisie (4), de Verenigde Staten (5), Frankrijk (6) Global Fund (7) en voor Nederland (9) en Zweden (10).

De huidige tendens in de ontwikkelingssamenwerking worden voorgeschreven door de Verklaring van Parijs (2005). Dat betekent dat donoren moeten werken aan de harmonisering van de procedures en aan een betere afstemming van de Belgische ontwikkelingspolitiek op het beleid van het partnerland. Model voor deze oefening staat de Europese gedragscode over complementariteit en taakverdeling in het ontwikkelingsbeleid. Deze gedragscode pleit voor een grotere geografische en sectorale concentratie van de ontwikkelingshulp en ook een sterker partnerschap tussen de donoren. Uitgangspunt hierbij is dat het partnerland zelf eigenaar is van zijn ontwikkelingsproces. De recente tendens tot gedelegeerde samenwerking biedt ook opportuniteiten voor de Belgische samenwerking om programma’s gefinancierd door andere donoren uit te voeren.
BELGISCHE OVERHEIDSHULP VOOR ONTWIKKELING (ODA)RWANDA


TOTAAL BELGISCHE ODA in lopende prijzen

Belg. inflatie

Indexcijfer (1981=100)

Totale Belg. ODA in euro's van 2007

1987

31 226 162

1.554

133.600

47 514 719

1988

26 552 138

1.162

135.153

39 938 470

1989

30 053 204

3.106

139.351

43 842 693

1990

37 895 982

3.448

144.155

53 441 602

1991

47 780 247

3.212

148.785

65 283 775

1992

36 333 261

2.430

152.401

48 465 539

1993

31 396 963

2.754

156.598

40 758 560

1994

23 620 534

2.378

160.321

29 951 306

1995

10 556 793

1.467

162.673

13 192 638

1996

23 900 683

2.064

166.032

29 264 116

1997

18 480,445

1.629

168.736

22 264 919

1998

21 866 903

0.954

170.345

26 095 998

1999

19 865 489

1.120

172.253

23 444 973

2000

17 518,337

2.546

176.638

20 161 646

2001

12 638 297

2.472

181.003

14 194 432

2002

23 181 524

1.643

183.978

25 614 937

2003

17 257 805

1.591

186.905

18 770 708

2004

15 323 943

2.097

190.825

16 324 928

2005

22 218 173

2.782

196.134

23 028 790

2006

28 278 380

1.792

199.648

28 794 189

2007

30 986,426

1.824

203.290

30 986 426