S. 3-2003 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië
Alain Destexhe    Lionel Vandenberghe    François Roelants du Vivier    Sabine de Bethune    Christian Brotcorne    Josy Dubié    Jean Cornil    Jeannine Leduc    Paul Wille   

motie van het Parlement
doodstraf
rechten van de mens
Libië

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2003/1 3-2003/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/12/2006
3-2003/2 3-2003/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2006   Indiening Doc. 3-2003/1 3-2003/1 (PDF)
21/12/2006   Inoverwegingneming
21/12/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
23/12/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2003/2 3-2003/2 (PDF)
23/12/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 23/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2006