S. 6-263 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden
Jean-Paul Wahl    Jean-Jacques De Gucht    Ann Brusseel    Anne Barzin   

plichten van de ambtenaar
overheidsapparaat
motie van het Parlement
scheiding tussen kerk en staat
beroepsdeontologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-263/1 6-263/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/2/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2016   Indiening Doc. 6-263/1 6-263/1 (PDF)
26/2/2016   Inoverwegingneming
26/2/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/2/2016   Verzending naar commissie
7/3/2016   Inschrijving op agenda
7/3/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
7/3/2016   Inleidende uiteenzetting door Jean-Paul Wahl
7/3/2016   Bespreking
21/3/2016   Inschrijving op agenda
21/3/2016   Uitgesteld
27/6/2016   Inschrijving op agenda
27/6/2016   Regeling der werkzaamheden
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/3/2016, 27/6/2016

Kruispuntbank van de wetgeving