Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2866

van Alain Destexhe (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

WK voetbal - 2018 - Organisatie door BelgiŽ - Verbintenissen van de regering

sportmanifestatie
sportorganisatie
openbare veiligheid
BelgiŽ
Nederland
beroepssport

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2866 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u me zeggen welke verbintenissen de regering is aangegaan met betrekking tot de eventuele organisatie van het wereldkampioenschap voetbal van 2018 in BelgiŽ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Kan u me meedelen welke de engagementen zijn die de regering heeft aangegaan met betrekking tot de eventuele organisatie van het Wereldkampioenschap voetbal 2018?

Momenteel is er nog geen officiële kandidatuurstelling van België en Nederland, maar mijn diensten hebben reeds verschillende keren overlegd met Beltomundial, de organisatie belast met het indienen van deze kandidatuur voor het Wereldkampioenschap voetbal 2018. Deze bijeenkomsten hadden tot doel de eerste stappen te ondernemen om eind 2010 het “bidbook” in te dienen. Het spreekt voor zich dat het luik veiligheid een belangrijk element is in dit dossier. Desalniettemin kunnen de echte voorbereidende werken wat betreft veiligheid logischerwijs pas aangevat worden wanneer de FIFA de voorwaarden heeft bekendgemaakt waaraan de organisatoren voor het Wereldkampioenschap 2018 dienen te voldoen. Over deze eisen valt normaalgezien een beslissing in maart 2009. Vanaf deze gekend zijn, zullen mijn diensten actief dit dossier voorbereiden met de organisator, met Nederland, met de speelsteden, de politiediensten en alle andere partners, om dit vervolgens voor te leggen aan de Ministerraad. De voor Euro 2000 gehanteerde structuren zullen hiertoe worden gebruikt.

Teneinde de kandidatuurstelling zo goed als mogelijk voor te bereiden wat betreft het luik veiligheid, hebben mijn diensten reeds aan Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk gevraagd om ons hun “bidbook” over te maken voor het Wereldkampioenschap 2006 en het EK 2008. Het WK 2006 georganiseerd door Duitsland is het meest vergelijkbaar met een eventueel Wereldkampioenschap in België en Nederland, zodat mijn diensten het evaluatierapport van dit evenement reeds hebben bestudeerd en verschillende contacten hebben gehad met Duitsland.

Betreffende alle punten die geen verband hebben met veiligheid, kan u zich wenden tot de eerste minister.