Auteurs- en sprekersregister betreffende "Destexhe Alain" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
18de jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee (Vilnius, 29 juni - 3 juli 2009) (4-1399)      
  Verslag van de heren FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Alain Destexhe (S)
4-1399/1
p. 1-22 4-1399/1 p. 1-22 (PDF)
9e wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 18-19 februari 2010) (4-1682)      
  Verslag van de heren FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Alain Destexhe (S)
4-1682/1
p. 1-24 4-1682/1 p. 1-24 (PDF)
Aids - Internationale strijd - Belgisch beleid - Stand van zaken (4-6403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6403
Aids - Onderzoek en innovatie - Bijdrage van BelgiŽ (4-6401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6401
Artsen - Administratieve taken (4-3124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3124
Atomium - Foto's - Publicatie - Betaling van auteursrechten (4-3338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3338
Au-pairmeisjes - Verblijfsvergunning - Toekenning - Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen - Disfuncties - Wettelijke en reglementaire basis - Cijfers (4-7309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7309
Bechnische CoŲperatie (BTC) - Taalkaderselgische Ontwikkelingssamenwerking - Belgische (4-7266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7266
Bedrijfsvoorheffing - Forfaitaire vermindering in het Vlaams Gewest - Afwezigheid van identieke maatregelen in het Waals gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Jobkorting) (4-3004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3004
Behandelingen in schrijnende gevallen - Myelofibrose - Terugbetaling - Afschaffing - Behandelingen met erythropoietine (EPO) (4-3821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3821
Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten (4-7177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7177
Belgische diplomatie - Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Taalverhouding (4-7176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7176
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys) (4-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1167
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys) (4-2538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2538
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys) (4-1031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1031
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys) (4-1032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1032
BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen (4-2243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2243
BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen (4-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-806
Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria (4-4900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4900
Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria (4-5521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5521
Boeken -Prijzen - Boeken uitgegeven in Frankrijk en verdeeld in BelgiŽ - Tabel - Afschaffing (4-2865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2865
Brussel - Criminaliteit - Statistieken (4-485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-485
Brussel - Criminaliteit - Statistieken (4-630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-630
Brussel - De Ribaucourtstraat - Rellen - Feiten - Oorzaken (4-4351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4351
Brussel - De Ribaucourtstraat - Rellen - Feiten - Oorzaken (4-5991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5991
Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers (4-4950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4950
Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers (4-6048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6048
Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen (4-2041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2041
Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen (4-2042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2042
Btw - Belastbare gebouwen - Terbeschikkingstelling - Wijziging van de exploitatievoorwaarden (4-1052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1052
Btw - Buitenlandse instelling met dezelfde juridische entiteit - Levering van diensten (4-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1049
Btw - Registratierechten - Cumul - Regelgeving Waals Gewest (4-1050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1050
Btw - Subsidies - Recht op aftrek (4-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1048
Btw - Subsidies - Recht op aftrek (4-2248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2248
Btw - Subsidies - Recht op aftrek (4-5146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5146
Btw - Verhuur van pleziervaartuigen - Toepassing van artikel†44, ß3, 2ļ, van het BTW-Wetboek - Commentaar nr.†6/894 van de belastingadministratie (4-1054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1054
Btw - Verhuurdiensten van roerende goederen - Plaats van de prestaties - Toepassing van artikel†44 van het BTW-Wetboek (4-1053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1053
Btw -Erfpachtovereenkomst voor nieuw gebouw - Concessie - Belastbare basis (4-1051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1051
CoaguChek (Apparaat dat patiŽnten de mogelijkheid biedt de stollingstijd van het bloed thuis te controleren) - Terugbetaling (4-7264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7264
Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen van 7 januari 2010 - Toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4-7105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7105
Conferentie "Vrede & Verzoening" (Awepa, partnerschap tussen Europese en Afrikaanse parlementsleden - Voorstelling van het boek "Alles gaat voorbij, behalve het verleden" door de heer Luc Huyse over het thema gerechtigheid, waarheid en verzoening na grove schendingen van de mensenrechten - Het Internationaal Strafhof) (4-1535)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Alain Destexhe
4-1535/1
p. 1-32 4-1535/1 p. 1-32 (PDF)
Congo - Militaire samenwerking - Balans sedert 2003 - Kostprijs (4-3048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3048
Congo - Militaire samenwerking - Balans sinds 2003 (4-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2207
Congo - Samenwerking - Bedrag van de financiŽle steun sinds januari 2007 - Evaluatie (4-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2209
De Conferentie over racisme in GenŤve (Durban II - Nut - Verdeeldheid binnen EU - Houding van BelgiŽ - Omstreden toespraak president Iran - Aanvallen op IsraŽl en strafbaarstelling van godslastering - Zwakke slotverklaring) (4-735)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 10-15 4-75 p. 10-15 (PDF)
De Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekennen van visa (4-396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-396
De Post - Portvrijdom - Totale kostprijs in 2008 (4-3125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3125
De drie Belgen die opgesloten zijn in Congo (Plicht om te waken over veiligheid en goede behandeling - RepatriŽring) (4-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 6-8 4-72 p. 6-8 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel (Anti-joodse slogans en schade tijdens de betoging van Gaza - Identificatie van de daders - Schadevergoeding) (4-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 26-28 4-59 p. 26-28 (PDF)
De financiering van MRAX door de federale overheid en de opvolging van deze vereniging in het kader van de Rondetafels van de interculturaliteit (Beweging die kritiek op de islam gelijk stelt aan etnische haat - Concept islamofobie - Integrisme) (4-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-109
p. 15-16 4-109 p. 15-16 (PDF)
De plaats van BelgiŽ in de Global Gender Gap Index (4-919)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-93
p. 22-23 4-93 p. 22-23 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens het adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (S), het adviescomitť voor maatschappelijke emancipatie (K) en het federaal adviescomitť voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de heren Alain Destexhe (S) en Herman De Croo (K) en de dames Vanessa Matz (S) en Alexandra Colen (K)
4-1606/5
p. 1-15 4-1606/5 p. 1-15 (PDF)
De rellen in Brussel (Rassenrellen - Migrantenkinderen - Repressie) (4-897)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-89
p. 33-35 4-89 p. 33-35 (PDF)
De toekenning van een verblijfsvergunning aan een persoon die beschuldigd wordt van deelname aan de Rwandese genocide (de heer EugŤne Rwamucyo) (4-908)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-92
p. 39-40 4-92 p. 39-40 (PDF)
Defensie - Vliegtuigen voor tactisch transport - Toestand - C130's - Verlenging van de levensduur - Vervanging - A400M's - Leveringstermijn (4-4433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4433
Democratische Republiek Congo (DRC) - Forces dťmocratiques de libťration du Rwanda (FDLR) - Financiering - Geldschieters die in BelgiŽ verblijven - Eventuele rechtsvervolgingen - Ongewenste activiteiten - Strijd - Maatregelen (4-6377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6377
Democratische Republiek Congo (DRC) - Gevangenhouding van drie Belgische onderdanen die in Zuid-Kivu werden aangehouden - Gevangenisomstandigheden - RepatriŽring naar BelgiŽ - Eventuele onderhandelingen met de Congolese regering (4-3279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3279
Directoraat-generaal voor Energie - Bedrog bij een aanwervingsexamen - Cumulatie en belangenconflict - Sancties en maatregelen (4-6402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6402
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Alain Destexhe, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Europese scholen - Gebrekkige infrastructuur - Maatregelen - Verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie - Schending - Verantwoordelijkheid van BelgiŽ (4-7063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7063
Europese verkiezingen - Organisatie - Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot van de organisatie van de stemverrichtingen - Verklaringen van sommige burgemeesters - Sancties (4-2818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2818
Europese verkiezingen - Organisatie - Gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot door sommige burgemeesters - Maatregelen - Sancties (4-2966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2966
FOD Justitie - Kerstversiering - Richtlijnen - Begrippen "soberheid" en "zichtbaarheid" (4-189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-189
Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008 (4-505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-505
Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008 (4-532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-532
Federale musea - Bezoekersaantal (4-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4899
Geannuleerde vliegtuigen - Verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten (4-2043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2043
Geannuleerde vliegtuigen - Verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten (4-2044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2044
Geannuleerde vluchten - Verplichtingen voor de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten - Bescherming van de consument - Europees Reglement EG 261/2004 (4-2791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2791
Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken (4-465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-465
Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken (4-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-699
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-4545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4545
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5687
Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menuís - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs (4-6332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6332
Gezondheidswerkers - Gebruik van pijnstillers in ziekenhuizen - Neiging tot verslaving - Studies over het probleem - Cijfers - Maatregelen (4-4544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4544
Gezondheidswerkers - Gebruik van pijnstillers in ziekenhuizen - Neiging tot verslaving - Studies over het probleem - Cijfers - Maatregelen (4-5289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5289
Het beleid inzake landsverdediging (De situatie inzake veiligheid - Antwoord van de internationale samenleving - Politieke OriŽntatienota van juni 2008 - Kwalitatieve ambities - Militaire operaties voor vrede en veiligheid - Begroting - Personeel - Welzijn - Investeringen in materieel - Organisatie - Rechtvaardigheidsagenda : vrouwen, clustermunitie, piraterij) (4-1215)      
  Verslag van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux en mevrouw Els Schelfhout
4-1215/1
p. 1-19 4-1215/1 p. 1-19 (PDF)
Het gebruik van de geldmiddelen van Beliris (Federale middelen voor initiatieven in Brussel inzake mobiliteit en vervoer) (4-717)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 52-55 4-63 p. 52-55 (PDF)
Het ontbreken van een officiŽle herdenkingsplechtigheid van de honderdste sterfdag van Leopold II (4-1000)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 16-18 4-103 p. 16-18 (PDF)
Huisartsen - Inkomen - Nieuw evenwicht (4-3123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3123
Inkomstenbelasting - Aantal fiscale gezinnen en belastingplichtigen die niet betalen (4-3005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3005
Internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking - Belgische bijdrage (4-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2208
Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekenning van visa (4-759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-759
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-2512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2512
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-303
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-5588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5588
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-685
Kinderbijslag - Uitkering - Belgische onderdaan die in het buitenland verblijft - Voorwaarden - Duur (4-3293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3293
Kinderen geboren met een handicap ten gevolge van de inname van een geneesmiddel - Postafene - Medische follow-up van de slachtoffers (4-7175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7175
Klimaatveranderingen Ė Verslag van 20†december†2007 van de commissie Leefmilieu van de Amerikaanse Senaat Ė Standpunt van BelgiŽ (4-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-188
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Wiertzmuseum - Bezoekersaantal (4-4435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4435
Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ - Protestmiddelen (4-4952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4952
Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ - Protestmiddelen (4-5415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5415
Magrittemuseum - Toekomstige collecties - Herkomst (4-2863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2863
Maurice Bťjart Huis - Aankoop door de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Juridische en financiŽle hinderpalen (4-4353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   vraag ingetrokken
SV 4-4353
Maurice Bťjart Huis - Aankoop door de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Juridische en financiŽle hinderpalen (4-4354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   vraag ingetrokken
SV 4-4354
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving (4-7179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7179
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving (4-7180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7180
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Treinvertragingen - Bonus-malussysteem - Toepassing in de andere federale overheidsbedrijven (4-2963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2963
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Verdeling - Investeringen in de stations - Bouw van nieuwe stations - Station van Luik (4-3278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3278
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Verdeling - Investeringen in de stations - Bouw van nieuwe stations - Station van Luik (4-5771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5771
Nationale plantentuin van Meise - Taalkader - Initiatieven en genomen maatregelen - Antwoord op het arrest nr. 187.272 van de Raad van State van 22 oktober 2008 (4-7104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7104
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-4546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4546
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-4547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4547
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-5877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5877
Nosocomiale infecties - Hoger sterftecijfer - Maatregelen (Ziekenhuisbacterie) (4-3122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3122
Ontwikkelingshulp - Steun en financiering van de ngoís - Meerjarenprogramma (4-1518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1518
Openbaar ambt - Aanwervingen - Grotere onpartijdigheid van de selectiejury's - Bestrijding van belangenconflicten in de directoraten-generaal (4-6404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6404
Openbaar vervoer - Versterkte veiligheid - Veiligheidsagenten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Toestemming om de identiteit van de gecontroleerde passagiers te controleren (4-6457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6457
Parket - Procureurs des Konings - Eerste substituten - Onderzoeksrechters - Gemiddelde leeftijd (4-7103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7103
Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in BelgiŽ (4-4434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4434
Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in BelgiŽ (4-5999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5999
Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia (4-2789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2789
Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia (4-5927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5927
Psychiatrische verzorgingstehuizen - Bedragen toegekend aan bewoners - Aanwending - Controle (4-1030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1030
Rekenhof - 166e Boek met opmerkingen - Personen in dienst van de federale overheid - Onvolledige cijfers - Gebrek - Veroudering van het openbaar ambt - Maatregelen (4-7181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7181
Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie (4-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-309
Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie (4-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-722
Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag (4-4949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4949
Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag (4-5522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5522
Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid (4-4951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4951
Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid (4-5104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5104
Rwanda - Ontwikkelingshulp - Cijfers - Vůůr en na de genocide van 1994 (4-1517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1517
Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond (4-7173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7173
Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond (4-7174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7174
Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidaires op Belgisch grondgebied - Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda - Stand van zaken (4-7067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7067
Rwandese genocide van 1994 - Genocidaires die in BelgiŽ verblijven - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Dienst Vreemdelingenzaken - Toekenning van een verblijfsvergunning - Juridische basis (4-7182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7182
Sekten en godsdienstvrijheid (Huiszoeking in een sikhtempel - Erkenning van godsdiensten - Juridische definitie van godsdienst en van sekte) (4-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 49-52 4-57 p. 49-52 (PDF)
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens (4-2022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2022
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens (4-2447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2447
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie (4-3133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3133
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie (4-5769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5769
Softenon - Slachtoffers - Aantal - Medische steun - Vergoeding - Excuses van de Staat aan de slachtoffers (4-4856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4856
Softenon - Slachtoffers - Aantal - Medische steun - Vergoeding - Excuses van de Staat aan de slachtoffers (4-5316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5316
Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm (4-3169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3169
Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm (4-3170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3170
Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling (4-484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-484
Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling (4-569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-569
Tunnel Schuman-Josaphat - Belang - Werkzaamheden - Staat - Toekomstige fasen - Einde van de werkzaamheden (4-2859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2859
VN - Mensenrechtenraad - Belgisch standpunt (4-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1006
VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie (4-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-486
VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie (4-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-643
Verdrag van Rotterdam - Druk vanwege groeperingen van de chemische nijverheid - Toevoeging van asbest - Belgische positie (4-758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-758
Verdrag van Rotterdam - Toevoeging van asbest - Belgische en Europese standpunten (4-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1004
Verdwijningen - Cijfers -BelgiŽ - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gekende redenen voor de verdwijningen (4-2967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2967
Verkiezingen - Met rasters beschermde verkiezingsborden (4-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1349
Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm (4-2784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2784
Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm (4-2785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2785
Vietnam - Mensenrechten - Militante - Veroordeling en opsluiting - Familiebezoeken - Medische verzorging - Bemiddeling bij de Vietnamese regering - Dialoog EU-Vietnam en Belgisch-Vietnamese bilaterale betrekkingen - Agenda van de besprekingen (4-7068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7068
Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd (4-436)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe, Georges Dallemagne en FranÁois Roelants du Vivier
4-436/1
p. 1-2 4-436/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Alain Destexhe c.s.
4-679/1
p. 1-3 4-679/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer FranÁois Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie om de "papieren" versies van jaarverslagen van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven, parastatalen, intercommunales en andere openbare besturen te beperken (4-1312)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1312/1
p. 1-10 4-1312/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie om de invoering van bodyscanners toe te staan (ter voorkoming van terrorisme op vliegtuigen) (4-1635)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1635/1
p. 1-3 4-1635/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer Josť Daras, de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1703/1
p. 1-5 4-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (4-811)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux
4-811/1
p. 1-5 4-811/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het Internationaal Strafhof te steunen bij de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (31 mei-11 juni 2010) (4-1791)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1791/1
p. 1-7 4-1791/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Cťline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 8 van de heer Alain Destexhe
4-1492/4
p. 1-3 4-1492/4 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-110
p. 47-48 4-110 p. 47-48 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Amendement nr 7 van de heer Alain Destexhe
4-533/2
p. 3 4-533/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 99-101 4-116 p. 99-101 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verbetering van de kennis van ons gemeenschappelijk verleden en van de geschiedenis van BelgiŽ (4-833)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-833/1
p. 1-6 4-833/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (4-1683)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
4-1683/1
p. 1-12 4-1683/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de oprichting van een internationale onderzoekscommissie voor de moord op de voormalige Pakistaanse eerste minister, mevrouw Benazir Bhutto (4-510)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe c.s.
4-510/1
p. 1-2 4-510/1 p. 1-2 (PDF)
WK voetbal - 2018 - Organisatie door BelgiŽ - Verbintenissen van de regering (4-2866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2866
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 10 van de heer Alain Destexhe
4-1357/2
p. 5-6 4-1357/2 p. 5-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden (4-902)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-902/1
p. 1-7 4-902/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats (Gebruik van informaticamateriaal [internet en e-mail] voor privť-doeleinden) (4-903)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-903/1
p. 1-9 4-903/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen inzake transparantie in bank- en financiŽle zaken (Informatie aan de klanten over de berekeningswijze van debet- en creditinteresten - Periodieke overzichten van de evolutie van hun portefeuille) (4-1208)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1208/1
p. 1-5 4-1208/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven (Mededeling aan de Wetgevende Kamers door elke administratieve overheid of elk bedrijf belast met een opdracht van openbare dienstverlening van de namen en bezoldigingen van de advocaten, juristen, fiscale adviseurs, revisoren of andere dienstverleners waarop ze een beroep doen) (4-712)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-712/1
p. 1-3 4-712/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken (via Internet) (4-901)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-901/1
p. 1-8 4-901/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Voorbereidend onderzoek door een magistraat) (4-907)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-907/1
p. 1-4 4-907/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (4-904)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-904/1
p. 1-9 4-904/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling (4-178)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Destexhe
4-178/1
p. 1-21 4-178/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers (4-908)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-908/1
p. 1-15 4-908/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (4-905)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-905/1
p. 1-11 4-905/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling (Verbod van ontharingen voor niet-professionele beoefenaars van de gezondheidszorg zonder medisch toezicht) (4-909)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-909/1
p. 1-6 4-909/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht (Weigering van legalisering door de consul van documenten die vals zijn of strijdig zijn met de Belgische openbare orde - Verstoting) (4-906)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-906/1
p. 1-2 4-906/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met het oog op het uitbreiden van de regeling economische werkloosheid tot de bedienden om de crisis het hoofd te bieden (4-1206)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1206/1
p. 1-9 4-1206/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen (Uitbreiding van de algemene normen waaraan de ziekenhuizen zich moeten houden met een door de Koning vast te stellen veiligheidsnorm) (4-388)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Alain Destexhe, Jacques Brotchi en Richard Fournaux
4-388/1
p. 1-4 4-388/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 (Inkorting van de verplichte overbrengingstermijn van 100 tot 30 jaar - Overdracht met inachtname van minimale kwaliteitseisen - Archief van organen die de controle of het administratief toezicht uitoefenen - Afschaffing van de verplichte neerlegging voor de gemeenten die de bepalingen van de gemeentewet niet naleven - Opdragen aan de Koning van de reglementering betreffende de openbaarheid - Terminologische wijzigingen) (4-1086)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1086/1
p. 1-13 4-1086/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen (4-1530)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Caroline Persoons en de heren Berni Collas, Alain Destexhe en Philippe Fontaine
4-1530/1
p. 1-4 4-1530/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven (4-910)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-910/1
p. 1-9 4-910/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (4-753)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Jacques Brotchi
4-753/1
p. 1-12 4-753/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 1966 tot vaststelling, wat de particuliere sector betreft, van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemers overhandigd wordt, om er de verplichting in op te nemen jaarlijks het totale bedrag mee te delen dat de werkgever aan sociale bijdragen heeft betaald (4-1207)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1207/1
p. 1-5 4-1207/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, om de kandidaten vrij toegang te verlenen tot de verkiezingsborden (4-1311)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1311/1
p. 1-3 4-1311/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999