S. 2-1264 Dossierfiche K. 50-2072

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
merk
Benelux
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1264/1 2-1264/1 (PDF) Wetsontwerp 30/7/2002
2-1264/2 2-1264/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/10/2002
K. 50-2072/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/10/2002
K. 50-2072/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/7/2002   Indiening Doc. 2-1264/1 2-1264/1 (PDF)
30/7/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2002   Inschrijving op agenda
10/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
10/10/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
10/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-231 Hand. 2-231 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/7/2002   Verzending naar commissie
1/10/2002   Inschrijving op agenda
1/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
1/10/2002   Bespreking
1/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
1/10/2002   Aanneming zonder amendering
1/10/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1264/2 2-1264/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/10/2002   Overzending Doc. K. 50-2072/1
6/11/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 680
14/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 37-38
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 282, p. 51
Doc. K. 50-2072/2
14/11/2002   Aanneming zonder amendering
14/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2003   Bekendmaking (13119-13127)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/10/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/2002 19/3/2003 , blz 13119-13127

Kruispuntbank van de wetgeving