Auteurs- en sprekersregister betreffende "Destexhe Alain" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"E-government" - Federaal portaalproject (Europese studie over de ontwikkeling van publieke on line-diensten - Federaal portaalproject : aanbesteding bij inschrijving) (2-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2491-2492 2-47 p. 2491-2492 (PDF)
Aandelenoptie - Belasting (2-2454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3590 2-64 p. 3590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3722 2-66 p. 3722 (PDF)
Aangetekende e-mail - Invoering in de Belgische wetgeving (2-1288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1809 2-37 p. 1809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2210-2211 2-43 p. 2210-2211 (PDF)
Asbest - InterministeriŽle werkgroep - Oprichting - Samenstelling (Registratie asbestgerelateerde aandoeningen) (2-1722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2478-2479 2-47 p. 2478-2479 (PDF)
Asbest - Verwijdering in ziekenhuizen (2-1121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1487-1488 2-30 p. 1487-1488 (PDF)
Asbest - Verwijdering in ziekenhuizen (2-1122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1492 2-30 p. 1492 (PDF)
Bedrijven die zich bezighouden met elektronische handel - Betaling van belastingen (2-1123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1520 2-31 p. 1520 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3857-3859 2-69 p. 3857-3859 (PDF)
Belgacom - Internettarieven (2-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 379-380 2-9 p. 379-380 (PDF)
Chronisch zieken - Voorschriften (2-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1604-1605 2-33 p. 1604-1605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1666 2-34 p. 1666 (PDF)
Co-ouderschap - Studiebeurzen - Voordelen voor grote gezinnen - Energiecheques voor gezinnen met een laag inkomen (2-958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1328 2-28 p. 1328 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1617 2-33 p. 1617 (PDF)
Collectieve pensioenfondsen - Artikel 7 van de programmawet van 12 december 1997 - Goedkeuring van het koninklijk besluit (2-1129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1522 2-31 p. 1522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1587-1588 2-32 p. 1587-1588 (PDF)
Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen - Reglementering (2-1770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2479 2-47 p. 2479 (PDF)
Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen - Reglementering (2-1775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2489 2-47 p. 2489 (PDF)
De Cidex-crisis (Besmetting in een aantal ziekenhuizen door het gebruik van een inactief antisepticum Cidex) (2-604)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 85-89 2-161 p. 85-89 (PDF)
De Financietoren (Brussel - Verkoop aan een Nederlandse bouwmaatschappij - Huurcontract - Jaarlijkse kosten van de lease back - Asbestverwijdering - Huisvesting belastingambtenaren) (2-812)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-172
p. 27-28 2-172 p. 27-28 (PDF)
De Post - Modernisering (2-1291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1813 2-37 p. 1813 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1909-1910 2-38 p. 1909-1910 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie betreffende het totale opsplitsen van het aansluitnet [Eindstuk dat de huizen verbindt met het telefoonnet] (Informatienetwerk : nieuwe operatoren - Belgacom - Internet) (2-235)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-42
p. 14-15 2-42 p. 14-15 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De arrestatie van de heer Ndindiliyimana en het lot van de andere verdachten van de volkenmoord in Rwanda die in BelgiŽ verblijven (Voormalig hoofd van de Rwandese rijkswacht - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-119)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 29-31 2-26 p. 29-31 (PDF)
De arrestatie van een Turkse militante (Fehriye Erdal - Crimineel feit in BelgiŽ - Terroristisch feit in Turkije - Weigering om uitlevering - Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter) (2-349)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 14-16 2-72 p. 14-16 (PDF)
De besmetting door het gebruik van het inactieve antisepticum Cidex in een aantal ziekenhuizen (2-318)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 58-67 2-92 p. 58-67 (PDF)
De elektriciteitsprijs (Plan van de regering om de prijs te verminderen - Beslissing van de Vlaamse regering om gratis kilowatts toe te kennen - Aandeel dat gaat naar de gemeenten en intercommunales) (2-680)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-134
p. 22-24 2-134 p. 22-24 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De gevolgen van het Rwanda-proces en de uitoefening van de universele rechtsmacht (Wet van 16 juni 1993 : bevoegdheid van Belgische rechtbanken om inbreuken begaan in het buitenland te berechten - Immuniteit van buitenlandse staatshoofden in functie - Mogelijke wijziging van de wet van 1993) (2-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 48-56 2-128 p. 48-56 (PDF)
De hepatitis C-gevallen in BelgiŽ en het verband met de bloedtransfusies in 1989 en 1990 (2-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minsiter van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 14-21 2-161 p. 14-21 (PDF)
De liberalisering van de Belgische domeinnamen op het internet (2-428)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 13-16 2-87 p. 13-16 (PDF)
De loterijen, de weddenschappen en de kansspelen op Internet (2-392)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 28-29 2-81 p. 28-29 (PDF)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes) (2-470)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-1174)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobilitiet en Vervoer
2-260
p. 25-26 2-260 p. 25-26 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-436)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-107
p. 35-40 2-107 p. 35-40 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-277)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De postzegels en de omschakeling naar de euro (2-747)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-159
p. 23 2-159 p. 23 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De regularisatie van Rwandezen die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan het misdrijf genocide (o.a. Vincent Ntezimana, die momenteel voor het Hof van Assisen te Brussel terechtstaat) (2-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 17-20 2-119 p. 17-20 (PDF)
De schadeloosstelling van de Cidex-slachtoffers (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-431)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-107
p. 35-40 2-107 p. 35-40 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De top van Laken (Top die het Belgisch voorzitterschap van de EU zal afsluiten - Waarom "Laken" en niet "Brussel") (2-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-103
p. 10 2-103 p. 10 (PDF)
De uitlevering van een in Tanzania vastgehouden Rwandees (Uitlevering van majoor Ntuyahaga gevraagd door BelgiŽ en door Rwanda - Moord op 10 Belgische para's in Rwanda) (2-648)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 31-33 2-125 p. 31-33 (PDF)
De verdere opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex) (2-236)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 34-44 2-76 p. 34-44 (PDF)
De verdere opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik van het inactieve antisepticum in een aantal ziekenhuizen) (2-324)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 58-67 2-92 p. 58-67 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-692)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-726)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De windmolens voor de kust van Knokke (Effect op landschap en milieu - Procedure) (2-1033)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-214
p. 32-35 2-214 p. 32-35 (PDF)
De zaak van de Brusselse BBTK (Vermoedens van fraude bij een vakbond - Werkloosheidsreglementering - Boekhoudkundige controle op de uitbetalingsinstellingen - Bedrag van de door de Staat betaalde administratieve kosten) (2-1196)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 16-17 2-264 p. 16-17 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visa (Handgeschreven opschrift - Evolutie van ons archaÔsch systeem) (2-2171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3126 2-57 p. 3126 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visa en verblijfsvergunningen (2-2173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3112 2-57 p. 3112 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visums en verblijfsvergunningen (2-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3110 2-57 p. 3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3170-3172 2-58 p. 3170-3172 (PDF)
Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie (Ouder van vreemde nationaliteit met kinderen die verschillende namen dragen) (2-861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1209 2-26 p. 1209 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1384-1385 2-28 p. 1384-1385 (PDF)
E-mail - Gebruik door werknemers (Bescherming van het privť-leven van werknemers op de werkplaats versus garantie om de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst) (2-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1342-1343 2-28 p. 1342-1343 (PDF)
Echtscheiding - Personen van verschillende nationaliteit die met elkaar getrouwd zijn op Belgisch grondgebied (EU-burgers - Toepasselijke wetgeving - Impact van EG-verordening 1347/2000) (2-2531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3661-3662 2-65 p. 3661-3662 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Destexhe, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Eenheden voor intensieve neurovasculaire zorgen - Verdeling (Vereniging "Belgian Stroke Council") (2-2583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3759-3760 2-67 p. 3759-3760 (PDF)
Enkel ministers en senatoren mogen in plenaire vergadering het woord voeren of in een commissievergadering gelijkgesteld met een plenaire vergadering      
  2-6 COM
p. 4-5 2-6 COM p. 4-5 (PDF)
Ernstige aandoeningen - Erkenning door het RIZIV (Lijst van levenslang erkende aandoeningen - Kinesitherapieprestaties) (2-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3417-3418 2-61 p. 3417-3418 (PDF)
Geneesheren - Regime van de sociale voordelen (2-1431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1965 2-40 p. 1965 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2075-2076 2-41 p. 2075-2076 (PDF)
Geneeskunde - Klinische psychologie - Versnippering (Wetsontwerp) (2-878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1287-1288 2-27 p. 1287-1288 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Transpositie van richtlijn 2000/35/EG naar het Belgisch recht (2-2085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2985 2-55 p. 2985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3079-3080 2-56 p. 3079-3080 (PDF)
Hepatitis C - Behandeling - Terugbetaling van "Pegasys" en "Pegintron" (2-2106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3004 2-55 p. 3004 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy ŗ M. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-316)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-623)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-638)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Hoge kostprijs van de asbestverwijdering en de renovatie) (2-197)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 27-41 2-62 p. 27-41 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Renovatiewerken) (2-413)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 26-28 2-84 p. 26-28 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Bekendmaking van een auditrapport - Voltooiing van de werkzaamheden) (2-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-251
p. 20-21 2-251 p. 20-21 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Financiering) (2-890)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 25-29 2-184 p. 25-29 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-535)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-537)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-657)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Cidex-schandaal (Fout van een farmaceutische firma die een onwerkzaam ontsmettingsmiddel op de markt bracht - Terugroeping door de ziekenhuizen van de risicogroep voor opsporing van een eventuele besmetting - Verantwoordelijkheid van de farmaceutische inspectie) (2-263)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-47
p. 9-13 2-47 p. 9-13 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
Het gebruik van een test voor het opsporen van het hepatitis C-virus (2-763)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 14-21 2-161 p. 14-21 (PDF)
Het geneesmiddel Distilbene (Gynaecologische behandeling - Neveneffecten - Clear cell-adenocarcinoom van de vagina - Tijdstip waarop het geneesmiddel uit de markt werd gehaald - Verjaringstermijn van een eis tot schadevergoeding) (2-998)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-208
p. 9-11 2-208 p. 9-11 (PDF)
Het negeren door sommige gemeenten van de wetgeving over verstoting (Aanvaarding van verstotingsakten als bewijs van echtscheiding ook als ťťn van de echtgenoten Belg is - Legalisatie door buitenlandse consulaten in strijd met de Belgische openbare orde) (2-1274)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 9-10 2-275 p. 9-10 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het proces tegen vier Rwandezen (Van genocide beschuldigd - Proces voor het Hof van Assisen - Geluidsopname - Netheid van het Brusselse Justitiepaleis - Onthaal van het publiek) (2-573)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 25-27 2-107 p. 25-27 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen (2-148)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 38-47 2-54 p. 38-47 (PDF)
Het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen (2-152)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 38-47 2-54 p. 38-47 (PDF)
Huisartsen die stage lopen - Lonen (Huisartsen-nomenclatuur - Artsen die in hun eigen praktijk stage lopen) (2-1641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2299 2-45 p. 2299 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2396-2397 2-46 p. 2396-2397 (PDF)
In-vitrobevruchting - RIZIV - Terugbetalingen (2-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3003 2-55 p. 3003 (PDF)
Kinesitherapeuten - Sociaal plan (Premie Participatiefonds) (2-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2753 2-52 p. 2753 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3131-3133 2-57 p. 3131-3133 (PDF)
Kinesitherapie - Begroting voor het jaar 2002 - Vermindering (Ziekenhuizen en bejaardentehuizen) (2-1724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453 2-47 p. 2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3759 2-67 p. 3759 (PDF)
Luchthaven van Zaventem - Personen met een psychiatrisch verleden - Reglementering (2-1449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1963 2-40 p. 1963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3750 2-67 p. 3750 (PDF)
Medicamenten - Voorschrift en kostprijs (2-2175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113 2-57 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3177 2-58 p. 3177 (PDF)
NMBS - Asbest - Gebruik - Vervanging (2-2216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3153 2-58 p. 3153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3700-3701 2-66 p. 3700-3701 (PDF)
Nationaal Centrum voor ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Krant "De Wereld Morgen" (2-917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1304-1305 2-27 p. 1304-1305 (PDF)
Nationale Delcrederedienst - Benoeming van een directeur (2-1124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1543 2-31 p. 1543 (PDF)
Observatiepost voor de rechten op het internet - Statuten - Leden - Taken (2-1727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2460 2-47 p. 2460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2545 2-48 p. 2545 (PDF)
Online draaggolf - Internet via het elektriciteitsnet - Eventuele proeven bij Electrabel (2-862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-26
p. 1215 2-26 p. 1215 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1504 2-30 p. 1504 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Overlijden van een Belgische militair in Gambia - Omstandigheden - Evacuatieplan (2-1864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2654-2655 2-50 p. 2654-2655 (PDF)
PatiŽnten met de ziekte van Alzheimer - Dagverblijf (2-1725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2488 2-47 p. 2488 (PDF)
Pensioensparen - Vrij verkeer van kapitaal - Dreiging van de Europese Commissie om het dossier voor het Europees Hof van Justitie te brengen (2-2163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3116 2-57 p. 3116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3300 2-59 p. 3300 (PDF)
Plan inzake de pijnbehandeling - Federaal beleid (Chronische ziekten) (2-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2521 2-48 p. 2521 (PDF)
Psychiatrische ziekenhuizen - Criteria (die rechters toepassen bij verwijzing naar een psychiatrische instelling) (2-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3137 2-57 p. 3137 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
ReumatoÔde polyartritis - Referentiecentrum - Eventuele oprichting (2-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3154 2-58 p. 3154 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3267-3268 2-59 p. 3267-3268 (PDF)
SIS-kaarten - Statuut van zelfstandige - Verzekerbaarheid (2-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 338-339 2-9 p. 338-339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 593-594 2-13 p. 593-594 (PDF)
Sabena - Behouden van de licenties van de piloten - Maatregelen (2-1720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2446 2-47 p. 2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2575-2576 2-49 p. 2575-2576 (PDF)
Sociale zekerheid - Statistisch jaaroverzicht voor 1999 - Wachttijd (2-1801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2524-2525 2-48 p. 2524-2525 (PDF)
Tandartsen - Overeenkomst van 2001 (Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen) (2-1287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1808 2-37 p. 1808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1991-1992 2-40 p. 1991-1992 (PDF)
Toegang tot Internet - ADSL-dienst - Beschikbaarheid (2-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3096-3098 2-56 p. 3096-3098 (PDF)
Treinstakingen - Maatregelen (2-1285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1805 2-37 p. 1805 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-39
p. 1936-1937 2-39 p. 1936-1937 (PDF)
ViŽtnam - Belgische hulp (2-2086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2993-2994 2-55 p. 2993-2994 (PDF)
ViŽtnam - Belgische hulp (2-2087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3026 2-55 p. 3026 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (2-1210)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heren Geens en Destexhe
2-1210/2
p. 1-2 2-1210/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag (2-1075)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-1075/1
p. 1-6 2-1075/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Galand
2-1075/2
p. 1 2-1075/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-208
p. 22-23 2-208 p. 22-23 (PDF)
  2-208
p. 23-30 2-208 p. 23-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de lidstaten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie (2-901)      
  Amendement nr 6 van de heren Dubiť en Destexhe
2-901/2
p. 2 2-901/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Destexhe en mevrouw Thijs
2-901/3
p. 1-5 2-901/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-164
p. 34-40 2-164 p. 34-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo (2-1193)      
  Amendement nr 7 van de heer Destexhe c.s.
2-1193/2
p. 2-3 2-1193/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
2-1311/1
p. 1-10 2-1311/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Destexhe
2-1311/2
p. 5 2-1311/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3, 5 en 6 van de heren Destexhe en Mahoux
2-1311/2
p. 2-3 2-1311/2 p. 2-3 (PDF)
  2-1311/2
p. 4 2-1311/2 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendement nr 6 van de heer Destexhe
2-507/2
p. 7 2-507/2 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid (Actieplan - Democratisering toegang tot het internet - Rendabele ondernemingen op het net - Modeloverheidsdiensten - Veralgemeende opleiding - Aangepaste wetgeving - Interactieve democratie - Promoten van BelgiŽ en zijn cultuurgemeenschappen - Eťn site/enig loket voor ondernemingen) (2-434)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-434/1
p. 1-15 2-434/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid (Voorstellen van de Koning Boudewijnstichting) (2-1267)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Van Quickenborne
2-1267/1
p. 1-12 2-1267/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendementen nrs 25 en 28 tot 30 van de heren Destexhe en Malmendier
2-1250/2
p. 14 2-1250/2 p. 14 (PDF)
  2-1250/2
p. 14-15 2-1250/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11, 26, 27 en 31 van de heer Destexhe
2-1250/2
p. 6-7 2-1250/2 p. 6-7 (PDF)
  2-1250/2
p. 14 2-1250/2 p. 14 (PDF)
  2-1250/2
p. 15-16 2-1250/2 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Oezbekistan, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 november 1996 (2-1180)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1180/2
p. 1-2 2-1180/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Mexicaanse Verenigde Staten inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Mexico op 26 april 1999 (2-1322)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1322/2
p. 1-2 2-1322/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Jemen inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 2000 (2-1315)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1315/2
p. 1-2 2-1315/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Suriname inzake de instelling van luchtdiensten tussen hun onderscheiden grondgebieden, tussenliggende en verder gelegen punten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 december 1999 (2-1313)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1313/2
p. 1-2 2-1313/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek KroatiŽ inzake luchtvervoer en met de Bijlage, ondertekend te Zagreb op 12 maart 1996 (2-1183)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1183/2
p. 1-2 2-1183/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en met de Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maart 1990 (2-1131)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1131/2
p. 1-2 2-1131/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de "Norfra" gaspijpleiding op het Belgische continentaal plat, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Brussel op 20 december 1996 (De pijpleiding "Norfra", waarvan de benaming voortaan "Franpipe" is, beoogt de bevoorrading in aardgas van Frankrijk vanaf de Noorse gasvelden van de Noordzee te verzekeren) (2-1417)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1417/2
p. 1-3 2-1417/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Quito op 18 december 1996 (2-905)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-905/2
p. 1-2 2-905/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 (2-886)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-886/2
p. 1-2 2-886/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 (2-1264)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1264/2
p. 1-2 2-1264/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek TsjechiŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 24 juni en 29 november 1999 (Republiek TsjechiŽ) (2-911)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-911/2
p. 1-2 2-911/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en de heren Mahoux, Destexhe en Morael
2-32
p. 28-30 2-32 p. 28-30 (PDF)
  2-32
p. 52 2-32 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997 (2-446)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-446/2
p. 1-2 2-446/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Verslag van de heren Barbeaux en Destexhe
2-967/3
p. 1-23 2-967/3 p. 1-23 (PDF)
   Daghospitalisatie
2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Financiering van de psychiatrische ziekenhuizen
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 10-11 2-967/3 p. 10-11 (PDF)
   Financiering van de sociale functie van ziekenhuizen
2-967/3
p. 3 2-967/3 p. 3 (PDF)
  2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 6 2-967/3 p. 6 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 11 2-967/3 p. 11 (PDF)
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen
2-967/3
p. 3-4 2-967/3 p. 3-4 (PDF)
  2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 6-7 2-967/3 p. 6-7 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 12-13 2-967/3 p. 12-13 (PDF)
   FinanciŽle controle op de ziekenhuizen
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 6 2-967/3 p. 6 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 11-12 2-967/3 p. 11-12 (PDF)
   Niet-dringende medische hulpverlening - Ambulancediensten
2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 10 2-967/3 p. 10 (PDF)
   Organisatie van de ziekenhuizen op provinciaal niveau
2-967/3
p. 9 2-967/3 p. 9 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Tariefzekerheid voor de patiŽnt in de ziekenhuizen (Artsentarieven - Ereloonsupplementen)
2-967/3
p. 2 2-967/3 p. 2 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 13 2-967/3 p. 13 (PDF)
   Tegemoetkoming fertiliteitsproblemen
2-967/3
p. 9 2-967/3 p. 9 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Thuiszorg
2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 13-14 2-967/3 p. 13-14 (PDF)
   Ziekenhuis van Mont-Godinne en Bordet
2-967/3
p. 6-7 2-967/3 p. 6-7 (PDF)
  2-967/3
p. 12-13 2-967/3 p. 12-13 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering
2-967/3
p. 3-14 2-967/3 p. 3-14 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering : betrouwbaarheid van de basisgegevens (Minimale klinische gegevens : MKG, AP-DRG)
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 10 2-967/3 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendementen nrs 39 en 40 van de heren Destexhe en Geens
2-288/11
p. 1-2 2-288/11 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot reglementering van de boekenprijs (2-1532)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Destexhe
2-1532/2
p. 1-3 2-1532/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-666/1
p. 1-6 2-666/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendement nr 24 van de heer Destexhe
2-244/4
p. 16-17 2-244/4 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 27 tot 31 en 39 van de heer Destexhe
2-244/5
p. 3-4 2-244/5 p. 3-4 (PDF)
  2-244/5
p. 6 2-244/5 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 228 van de heer Destexhe
2-244/12
p. 30 2-244/12 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 496 tot 503 van de heer Destexhe
2-244/18
p. 6-8 2-244/18 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 645 van de heren Galand en Destexhe
2-244/19
p. 17 2-244/19 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 641 en 642 van de heer Destexhe
2-244/19
p. 15 2-244/19 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 826, 828, 830 en 835 tot 837 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Destexhe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 73 2-244/25 p. 73 (PDF)
  2-244/25
p. 74 2-244/25 p. 74 (PDF)
  2-244/25
p. 74-75 2-244/25 p. 74-75 (PDF)
  2-244/25
p. 76-77 2-244/25 p. 76-77 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wetsvoorstel opgesteld door de commissie voor Institutionele Aangelegenheden, met toepassing van artikel 22-3 van het reglement van de Senaat) (2-1450)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings (2-1462)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1462/1
p. 1-7 2-1462/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden (2-543)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-543/1
p. 1-7 2-543/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats (Gebruik van informaticamateriaal [internet en e-mail] voor privť-doeleinden) (2-891)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-891/1
p. 1-9 2-891/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-245/2
p. 1-2 2-245/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-409/1
p. 1-6 2-409/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe, Malmendier en Dedecker
2-409/2
p. 1-2 2-409/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1en 3 tot 6 van de heren Destexhe en Malmendier
2-409/2
p. 1 2-409/2 p. 1 (PDF)
  2-409/2
p. 2-3 2-409/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 26 van de heer Destexhe c.s.
2-409/3
p. 5 2-409/3 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heren Destexhe en Malmendier
2-409/3
p. 8 2-409/3 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 14, 24, 40 en 42 tot 46 van de heer Destexhe
2-409/3
p. 1 2-409/3 p. 1 (PDF)
  2-409/3
p. 3-5 2-409/3 p. 3-5 (PDF)
  2-409/3
p. 9 2-409/3 p. 9 (PDF)
  2-409/3
p. 10-11 2-409/3 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 27, 30 en 31 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa
2-409/3
p. 6 2-409/3 p. 6 (PDF)
  2-409/3
p. 6-7 2-409/3 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 39 en 60 van de heren Destexhe en Remans
2-409/3
p. 9 2-409/3 p. 9 (PDF)
  2-409/3
p. 14 2-409/3 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 4-11 2-160 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken (via Internet) (2-410)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Van Quickenborne
2-410/1
p. 1-8 2-410/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1237)      
  Voorstel van de heren Cornil, Dallemagne, Destexhe, Dubiť en Maertens en van mevrouw KaÁar
2-1237/1
p. 1-5 2-1237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-1255/1
p. 1-5 2-1255/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (2-1413)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1413/1
p. 1-9 2-1413/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers (2-1286)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Malcorps
2-1286/1
p. 1-14 2-1286/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (2-1231)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1231/1
p. 1-10 2-1231/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade in verband met de gezondheidszorg (Oprichting van een Fonds) (2-1508)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1508/1
p. 1-16 2-1508/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen (cfr "arrest-Perruche" van het Franse Hof van Cassatie) (2-1013)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-1013/1
p. 1-4 2-1013/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten (Op de verpakking te vermelden waarschuwingen inzake gezondheidsrisico's) (2-1504)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1504/1
p. 1-3 2-1504/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-895/3
p. 1-8 2-895/3 p. 1-8 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Destexhe
2-895/5
p. 1-6 2-895/5 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Verslag van de heren Dedecker en Destexhe
2-1336/3
p. 1-19 2-1336/3 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (2-171)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-171/1
p. 1-8 2-171/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 om het gebruik van de informatiemaatschappij te bevorderen (Privť-pc-plan - Terbeschikkingstelling of schenking van pc of internetaansluiting door de werkgever : waarde van het voordeel van alle aard - Uitgaven die recht geven op belastingvermindering) (2-1000)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-1000/1
p. 1-18 2-1000/1 p. 1-18 (PDF)
Zijn oriŽntatienota betreffende de elektronische handel (Ontwikkeling van de e-handel - Kostprijs van de locale communicatie - Aanpassing fiscaliteit [BTW]) (2-100)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-34
p. 42-49 2-34 p. 42-49 (PDF)
Zuurstofbehandeling - Situatie in BelgiŽ - Kostprijs (Ziekenhuizen die over een overdrukkamer beschikken - RIZIV-terugbetaling) (2-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1605 2-33 p. 1605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1666-1667 2-34 p. 1666-1667 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999