S. 3-312 Dossierfiche K. 51-174

Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt II  

wetsontwerp
wetgevende procedure
ontbinding van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-174/1 Wetsontwerp 18/8/2003
K. 51-174/2 Amendement 8/10/2003
K. 51-174/3 Amendement 21/10/2003
K. 51-174/4 Amendementen 23/10/2003
K. 51-174/5 Verslag namens de commissie 28/10/2003
K. 51-174/6 Tekst aangenomen door de commissie 28/10/2003
K. 51-174/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 6/11/2003
K. 51-174/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/11/2003
3-312/1 3-312/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/11/2003
3-312/2 3-312/2 (PDF) Amendementen 20/11/2003
3-312/3 3-312/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2003
3-312/4 3-312/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/11/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/8/2003   Indiening Doc. K. 51-174/1
28/10/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-174/5
6/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 19, p.35-37 + p. 52
6/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-0/o47)
Integraal verslag nr. 19, p. 53
Doc. K. 51-174/8
6/11/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/11/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/11/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-312/1 3-312/1 (PDF)
12/11/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/11/2003   Inschrijving op agenda
27/11/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
27/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+32/-15/o9) Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/11/2003   Verzending naar commissie
20/11/2003   Inschrijving op agenda
20/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
20/11/2003   Bespreking
20/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-4/o1)
20/11/2003   Aanneming zonder amendering
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-312/3 3-312/3 (PDF)
27/11/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2003   Bekendmaking (59774-59775)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/11/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/11/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/11/2003, 25/11/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/11/2003 15 24/11/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2003 60 27/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/12/2003 19/12/2003, blz 59774-59775