Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-189

van Alain Destexhe (MR) d.d. 16 januari 2008

aan de minister van Justitie

FOD Justitie - Kerstversiering - Richtlijnen - Begrippen "soberheid" en "zichtbaarheid"

openbaar gebouw
gebruiken en tradities
islam
christendom
scheiding tussen kerk en staat

Chronologie

16/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
3/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-189 d.d. 16 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

In december 2007 lazen we in de pers dat de kerstversiering in het Justitiepaleis verwijderd werd om de filosofische en religieuze gevoeligheden van onze medeburgers te ontzien. De toenmalige minister van Justitie ontkende die informatie echter en voegde eraan toe dat sommige decoratieve elementen verwijderd werden om redenen van soberheid en zichtbaarheid.

Gelet op de verwarring rond dit dossier, had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

- welke regels met betrekking tot de kerstbomen gelden in de administraties waarvoor u bevoegd bent?

- waarop hadden de in december naar voren geschoven begrippen “soberheid” en “zichtbaarheid” betrekking?

- steunt u de opvatting dat een kerstboom in de feestperiode verwijst naar een traditie en niet naar een godsdienst? Bevestigt u, met andere woorden, dat er helemaal geen plannen zijn om dit soort decoratie te verbieden?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2008 :

Geen bijzondere regel is van kracht voor de kerstbomen. In het algemeen worden deze versieringen geplaatst op initiatief van het personeel en met de toestemming van de hiërarchie. Nooit werden moeilijkheden in dit domein gesignaleerd.

De vermelde noties van soberheid en zichtbaarheid moeten verstaan worden in de zin van het woordenboek. Hetzij « gematigd of eenvoudig ».

De kerstboom is nu in de gewoontes gekomen als cultureel en niet speciaal religieus element.

Geen bijzondere richtlijnen moeten terzake aangenomen worden. Voor de rest heb ik het volle vertrouwen in de magistraten beheerders.