S. 4-907 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek
Alain Destexhe   

enquÍtecommissie
parlementaire procedure
magistraat
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-907/1 4-907/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/8/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/8/2008   Indiening
Herindiening 3-713/1.
Doc. 4-907/1 4-907/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving