Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3133

van Alain Destexhe (MR) d.d. 11 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie

SELOR
taalgebruik
ambtenaar
aanstellingsexamen

Chronologie

11/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5769

Vraag nr. 4-3133 d.d. 11 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik herhaal mijn vraag en ben zo vrij aan te dringen op een kopie van de vragen van de computerproef over de elementaire kennis van het Nederlands alsook op de kopies van de proef voor de kennis van het Frans voor de niveaus 1/A (artikelen 9, 2, en 11) die hebben plaatsgevonden op 12 november 2008 om 8.45 uur bij Selor. Ik zal afzien van de audiofragmenten.