S. 1-356 Dossierfiche K. 49-232

Wetsontwerp betreffende de huisarbeid
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidscontract
thuiswerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-232/1 Wetsontwerp 14/11/1995
K. 49-232/2 Amendementen 8/5/1996
K. 49-232/3 Amendementen 14/5/1996
K. 49-232/4 Amendementen 15/5/1996
K. 49-232/5 Amendementen 21/5/1996
K. 49-232/6 Verslag namens de commissie 4/6/1996
K. 49-232/7 Tekst aangenomen door de commissie 4/6/1996
K. 49-232/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 11/6/1996
K. 49-232/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/6/1996
K. 49-232/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/1996
1-356/1 1-356/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/6/1996
1-356/2 1-356/2 (PDF) Amendementen 17/10/1996
1-356/3 1-356/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/10/1996
1-356/4 1-356/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/10/1996
1-356/5 1-356/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/10/1996
1-356/6 1-356/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/10/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
14/11/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-232/1
4/6/1996   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-232/7
13/6/1996   Bespreking
13/6/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-232/10
13/6/1996   Aanneming na amendering
14/6/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-356/1 1-356/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
1/7/1996   Uitoefening evocatierecht
1/7/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/1996   Inschrijving op agenda plenaire
23/10/1996   Amendement opnieuw ingediend na goedkeuring van verslag
nr. 5 van de heer Hazette
Doc. 1-356/5 1-356/5 (PDF)
24/10/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-70 Hand. 1-70 (PDF)
24/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-70 Hand. 1-70 (PDF)
24/10/1996   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/7/1996   Verzending naar commissie
16/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1996   Uitgesteld
17/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
17/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
17/10/1996   Bespreking
17/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
17/10/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-356/2 1-356/2 (PDF)
17/10/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-356/2 1-356/2 (PDF)
17/10/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-356/2 1-356/2 (PDF)
17/10/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-356/2 1-356/2 (PDF)
17/10/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-356/2 1-356/2 (PDF)
17/10/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-356/2 1-356/2 (PDF)
17/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
17/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-356/3 1-356/3 (PDF)
17/10/1996   Vertrouwen rapporteur
17/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor Sociale Aangelegenheden
Doc. 1-356/4 1-356/4 (PDF)
24/10/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/1996   Bekendmaking
10/1/1997   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/6/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/10/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/10/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/6/1996 15 1/7/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletins nrs. 46 en 54
Onderzoekstermijn (S1) 2/7/1996 60 28/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/12/1996 24/12/1996
Errata
Op 10/1/1997

Kruispuntbank van de wetgeving