Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2859

van Alain Destexhe (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Tunnel Schuman-Josaphat - Belang - Werkzaamheden - Staat - Toekomstige fasen - Einde van de werkzaamheden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
spoorwegnet
openbaar vervoer
bouwvergunning
tunnel

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
16/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2859 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u de verschillende fasen en de geschiedenis van de werken aan de tunnel Schuman-Josaphat nog eens schetsen? Wat is het belang van die tunnel? Hoever staat het met de werkzaamheden? Wat zijn de volgende fasen? Wanneer zal de tunnel klaar zijn?

Antwoord ontvangen op 16 april 2009 :

1. De Schuman-Jopsaphattunnel zal het nieuwe station Schuman verbinden met de bestaande spoorwegtunnel op lijn 26, ter hoogte van het Plaskyplein te Schaarbeek. De aanleg van deze tunnel wordt gecombineerd met de vernieuwing en de uitbreiding van het station Brussel-Schuman.

De aanleg van de verbindingstunnel verloopt in twee verschillende fasen :

Overzicht van de historiek van het dossier

2. Dankzij de nieuwe tunnel :

- krijgen de tewerkstellingspolen in het oosten van Brussel (Brussel-Schuman / Brussel-Luxemburg) rechtstreeks aansluiting op de belangrijkste spoorlijnen van het land ;

- wordt een nieuwe verbinding naar de luchthaven Brussel-Nationaal verzekerd en wordt de reeds verzadigde bestaande verbinding ontlast.

3.De momenteel lopende werkzaamheden (« fase 1 ») gingen van start op 4 juli 2008 en omvatten de aanleg van de « ruwbouw » van de tunnel.

4. Fase 1 loopt volgens de planning van midden 2008 tot eind 2011.

Fase 2 is gepland van eind 2010 tot eind 2013. De werken voor de aanleg van de sporen (en viaducten) beginnen vanaf het station Schuman in de richting van de eigenlijke tunnel.

5. De bouw van de tunnelstructuur zal eind 2011 klaar zijn (einde van fase 1). De spoorwegtunnel zal vanaf eind 2013 in gebruik worden genomen