Auteurs- en sprekersregister betreffende "Magnette Paul" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aardgasnetwerk - Leidingen - Controle (4-756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-756
Aardolie - Opslagcapaciteit - Havens van Rotterdam en Antwerpen - Aanbestedingsprocedure - Gemiste kans - Buffercapaciteit - Europese verplichting van negentig dagen reservecapaciteit - Apetra - Rol (4-4565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4565
Aardolie - Opslagcapaciteit - Havens van Rotterdam en Antwerpen - Aanbestedingsprocedure - Gemiste kans - Buffercapaciteit - Europese verplichting van negentig dagen reservecapaciteit - Apetra - Rol (4-5747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5747
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4825
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-5749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5749
Alcoholverkoop aan jongeren (4-1439)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 70-72 4-111 p. 70-72 (PDF)
Algemeen reglement elektrische installaties - Gemengde stroombanen - Aantal toegelaten stopcontacten - Versoepeling (4-4236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4236
Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid (4-4220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4220
Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming (4-7546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7546
Apetra - Beheer van petroleumvoorraden - Strategische olievoorraden van BelgiŽ (4-2810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2810
Asbest - Bouwmaterialen uit China - Controle - Gevaar voor de gezondheid (4-2846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2846
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1085
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3381
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1944
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2641
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7418
Belgische civiele kernreactoren - Uraniumbevoorrading - Herkomst - Democratische, sociale en milieucriteria - Bevoorradingsplan op lange termijn - Ondernemingen die uranium leveren aan Electrabel (4-7265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7265
Belgische gasmarkt - Slechte werking - Europese richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Arrest van 3 december 2009 van het Europees Hof van Justitie (zaak C-475/08) (4-6659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6659
Belgische olievoorraden - Distillaten - Tekort - Rapport van het Rekenhof - Europese verplichtingen - EU-sancties - Opslagplaats voorraad - Tekort - Aanbesteding - Plaats en bouw van de depots - Kostprijs - Overeenkomsten met de lidstaten (4-7072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7072
Belgonucleaire - Ontmanteling van de Mox-fabriek - Gunning van de opdracht - Veiligheid (4-2134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2134
Belgonucleaire - Ontmanteling van de Mox-fabriek - Gunning van de opdracht - Veiligheid (4-2650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2650
Biodiesel - Contaminatie door bacteriŽn - Oplossingen (4-4237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4237
Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen (4-2041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2041
CO2-uitstoot - Compensatieprojecten (4-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-338
Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen van 7 januari 2010 - Toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4-7105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7105
Concurrentiebedingen bij klanten van dienstenchequebedrijven (Wettelijkheid van de sanctie voor klanten die een beroep doen op een concurrerende onderneming die werknemers tewerkstelt die minder dan 3 maanden voordien nog in dienst waren bij een dienstenchequebedrijf) (4-842)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 26-28 4-82 p. 26-28 (PDF)
Consumentenzaken - Misleidende aanbiedingen - Onderzoek - Maatregelen (4-3087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3087
Controlecommissie voor nucleaire voorzieningen - Synatom - Werking - Controle (4-2056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2056
Controlecommissie voor nucleaire voorzieningen - Synatom - Werking - Controle (4-2647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2647
De Europese doelstellingen inzake CO2-reductie en de productie van hernieuwbare energie (en standpunt van BelgiŽ) (4-80)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-12
p. 26-28 4-12 p. 26-28 (PDF)
De Impulseo-premie voor de installatie van huisartsen in landelijke gebieden (Schaarste aan huisartsen - Zeer afgelegen gebieden - Bijkomende bonus) (4-67)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 74-75 4-15 p. 74-75 (PDF)
De Russische Federatie als energieleverancier (4-305)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen, aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 39-41 4-30 p. 39-41 (PDF)
De SIS-kaartfraude (Fraude door een draagmoeder die bevalt en gebruik maakt van de SIS-kaart van de wensmoeder) (4-125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 32-34 4-15 p. 32-34 (PDF)
De aanstelling van de ombudsman energie (Vertraging in de aanwerving) (4-754)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-75
p. 28-29 4-75 p. 28-29 (PDF)
De aanvragen voor de bouw van nieuwe steenkoolcentrales (in Gent en Antwerpen - Financiering van het project C-power voor realisatie van een windmolenpark) (4-464)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-48
p. 32-33 4-48 p. 32-33 (PDF)
De aanvullende verkeersbelasting voor lpg-wagens (4-525)      
  Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 41-43 4-48 p. 41-43 (PDF)
De afrekeningsfacturen voor meerdere jaren van Electrabel (Onduidelijke, onvolledige, zelfs foutieve facturen - Nood aan verduidelijking - Verjaringstermijn - Ombudsman) (4-308)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 42-44 4-30 p. 42-44 (PDF)
De afschaffing van postkantoren (4-51)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 83-85 4-15 p. 83-85 (PDF)
De afspraken met GDF SUEZ (Juridische (on)geldigheid - Elektriciteit - Kernenergie - CREG) (4-983)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-101
p. 13-15 4-101 p. 13-15 (PDF)
De afspraken met GDF Suez-Electrabel (Bijdrage voor openhouden kerncentrales - Opvolgingscomitť - Vennootschapsbelasting en fiscale aftrekbaarheid) (4-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 30-31 4-93 p. 30-31 (PDF)
De algemene contractvoorwaarden in de sector van de internettoegang via teledistributie (Publicatie op de website - Gebrek aan transparantie) (4-1274)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 28-29 4-101 p. 28-29 (PDF)
De bestrijding van luchtvervuiling (Overschrijding van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen - Uitstoot van dieselwagens en -vrachtwagens - Verplichte filterinstallatie - Initiatieven van de minister in overleg met de gewesten) (4-613)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-62
p. 30-32 4-62 p. 30-32 (PDF)
De betere leesbaarheid van de gas- en elektriciteitsfacturen (Eenvormige factuur - Verdenkingen van malversatie) (4-256)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-28
p. 32-34 4-28 p. 32-34 (PDF)
De beveiliging van de nucleaire installaties (Vragen bij het binnendringen van mevrouw Anja Hermans in de centrale van Doel) (4-614)      
  Mondelinge vraag van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-62
p. 16-18 4-62 p. 16-18 (PDF)
De bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap (Tussenvennootschappen - Fiscale behandeling van dergelijke overheidsvergoedingen) (4-71)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 85-88 4-15 p. 85-88 (PDF)
De bijdragen vanuit Belgoprocess aan het Belgisch Nucleair Forum (Campagne voor kernenergie van de nucleaire lobby - Banden tussen overheid en Forum - Bijdrage van het SCK, het IRE en Belgoprocess) (4-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-76
p. 31-32 4-76 p. 31-32 (PDF)
De campagne van het Nucleair Forum (Steun voor kernenergie - Banden tussen overheid en Forum - Tegenspraak met de beslissing om uit kernenergie te stappen) (4-607)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-62
p. 29-30 4-62 p. 29-30 (PDF)
De concurrentie op de markt voor laagcalorisch aardgas (Grote dominantie van Suez en Electrabel - Koppelverkoop door Electrabel - CREG) (4-312)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 77-80 4-30 p. 77-80 (PDF)
De concurrentie tussen twee systemen voor elektronische betalingen (Gevolgen van de invoering van een Europese betaalkaart in het kader van SEPA) (4-580)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-60
p. 29-30 4-60 p. 29-30 (PDF)
De definiŽring van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan (4-287)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 82-85 4-29 p. 82-85 (PDF)
De dekking van de familiale verzekering (Auto-ongeval waarvan iemand, als " Bob" ingeschakeld, het slachtoffer was) (4-94)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-13
p. 7-8 4-13 p. 7-8 (PDF)
De erkenning door de minister van een geneesheer- specialist in de chirurgie na advies van de Hoge Raad (4-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Onontvankelijkheid van mondelinge vragen over individuele gevallen - De vraag wordt daarom niet gesteld
4-54
p. 10 4-54 p. 10 (PDF)
De evaluatie van de gedragscodes voor energieleveranciers (Afspraken om de relaties met de consumenten beter te reguleren) (4-1345)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 84-86 4-108 p. 84-86 (PDF)
De evaluatie van het Verdrag van Aarhus en het behalen van de uitstootdoelstelling voorzien in de Europese richtlijn 2001/81/EC (Verlening van het recht op toegang tot milieu-informatie, in het bijzonder over emissies, evenals het recht op inspraak in het besluitvormingsproces over milieukwesties - Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden wanneer de burger zich tekort gedaan voelt door de overheid) (4-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-37
p. 30-32 4-37 p. 30-32 (PDF)
De eventuele giftigheid van bepaalde schoenenmerken (Aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK's en lood) (4-416)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-38
p. 14-15 4-38 p. 14-15 (PDF)
De financiering van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast (Begrotingstekort van het Fonds) (4-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zeflstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-69
p. 24-26 4-69 p. 24-26 (PDF)
De financieringswijze van de centra voor menselijke erfelijkheid (4-574)      
  Mondelinge vraag van de heer Francis Delpťrťe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-59
p. 36-38 4-59 p. 36-38 (PDF)
De gegroepeerde bestellingen van stookolie (Weigering door bepaalde leveranciers) (4-169)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-18
p. 14 4-18 p. 14 (PDF)
De gevolgen van de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje bij de Raad voor de mededinging (Weigering van de vier grootbanken om het bedrag van de uitstaande bedragen op hun spaarrekeningen mede de delen - Gebrek aan transparantie) (4-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionale Hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-14
p. 7-8 4-14 p. 7-8 (PDF)
De heffing van verkeersbelasting op basis van CO2-uitstoot (4-553)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 66-68 4-50 p. 66-68 (PDF)
De hinder van "direct marketing" en de bescherming van het privťleven (Verkoop per telefoon) (4-1042)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-109
p. 11-13 4-109 p. 11-13 (PDF)
De hoge kosten van kredietkaarten (voor de handelaars) (4-978)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 71-72 4-81 p. 71-72 (PDF)
De hoge prijzen van bepaalde producten en diensten (o.a. energie, levensmiddelen en telecommunicatie - Gebrekkige marktwerking) (4-1165)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-116
p. 35-38 4-116 p. 35-38 (PDF)
De impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven (4-1433)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 76-78 4-111 p. 76-78 (PDF)
De impact van de kredietcrisis op de emissiehandel (Als gevolg van de prijsdaling van de verhandelbare emissierechten zoude de grote vervuilers minder inspanningen kunnen doen op het vlak van emissiebeperking) (4-609)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-62
p. 27-29 4-62 p. 27-29 (PDF)
De inmenging van de operatoren in de persoonlijke levenssfeer in het kader van omroeptransmissie (4-1275)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 30-31 4-101 p. 30-31 (PDF)
De investeringen in nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit in BelgiŽ (Quasi-monopolie Electrabel - Bevoegdheid Elia - Structureel tekort) (4-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-24
p. 20-22 4-24 p. 20-22 (PDF)
De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen (Verwarmingsapparatuur) (4-393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 47-48 4-37 p. 47-48 (PDF)
De invoer van palmolie uit Colombia en de gevolgen hiervan voor de plaatselijke bevolking (Inachtneming van de mensenrechten en de internationale conventies van het IAB bij de productie van die brandstoffen) (4-160)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 61-63 4-20 p. 61-63 (PDF)
De kernuitstap (Sluiting van kerncentrales) (4-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-46
p. 32-34 4-46 p. 32-34 (PDF)
De kosteloze overdracht van effecten (Effectenrekeningen) (4-534)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 9-10 4-54 p. 9-10 (PDF)
De kwaliteit van de lucht in BelgiŽ (Luchtvervuiling door fijn stof en door de ozon - Invloed op de volksgezondheid - Strijd tegen de luchtvervuiling) (4-70)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 80-83 4-15 p. 80-83 (PDF)
De liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram (Behoud van een kwalitatieve universele dienstverlening - Omzetting richtlijn 97/67/EG in Belgisch recht) (4-34)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 65-67 4-15 p. 65-67 (PDF)
De misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets (4-308)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 67-69 4-30 p. 67-69 (PDF)
De mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen (4-420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-46
p. 20-22 4-46 p. 20-22 (PDF)
De mogelijke gevaren verbonden aan duidelijk zichtbare luchtfoto's op het internet van bepaalde militaire basissen (4-65)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 68-69 4-15 p. 68-69 (PDF)
De monopoliepositie van Electrabel en de doorgerekende gratis CO2 - emissierechten (4-315)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 44-46 4-30 p. 44-46 (PDF)
De ombudsdienst voor energie (4-374)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 47-49 4-35 p. 47-49 (PDF)
De ombudsdienst voor energie (Afzonderlijke, autonome ombudsdienst - Procedure) (4-190)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-20
p. 26-27 4-20 p. 26-27 (PDF)
De ombudsdient energie (Stand van zaken inzake het opstarten) (4-921)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 31-32 4-93 p. 31-32 (PDF)
De oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA) (Deelname van BelgiŽ - Toepassing via een gemengd verdrag) (4-562)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-59
p. 48-49 4-59 p. 48-49 (PDF)
De organisatie van duurzame muziekfestivals (Criteria voor het toekennen van subsidies aan sommige milieuvriendelijke festivals) (4-894)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 81-84 4-76 p. 81-84 (PDF)
De passage in het Waals regeerakkoord over genetisch gemodificeerde organismen (Vraag of de Waalse regering een veldproef in Vlaanderen kan tegenhouden - Populieren) (4-1098)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 59-60 4-92 p. 59-60 (PDF)
De reclamecampagnes van bepaalde fastfood-ketens (Gratis voedsel - Volksgezondheid - Bescherming van de consument en van de jeugd - Strijd tegen overgewicht en obesitas) (4-439)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-47
p. 20-21 4-47 p. 20-21 (PDF)
De regularisatiefacturen van Electrabel (Buitensporige facturen zonder detaillering - Resultaten van de Ombudsdienst voor energie) (4-1562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 142-144 4-116 p. 142-144 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen (4-962)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-99
p. 50-52 4-99 p. 50-52 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen (Subsidies voor een nieuwe onderzoeksreactor) (4-899)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-92
p. 29-30 4-92 p. 29-30 (PDF)
De stand van zaken omtrent het dossier van de uitstap uit de kernenergie (Ongedaan maken van de kernuitstap - Bouw van nieuwe nucleaire centrales - Kostprijs van windmolens) (4-1009)      
  Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 71-73 4-82 p. 71-73 (PDF)
De stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen (Aanmaningskosten - Ondersteuning van de Lokale Adviescommissies via het Energiefonds - Fonds voor Overmatige Schuldenlast) (4-1666)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 73-74 4-119 p. 73-74 (PDF)
De stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen (Personen met betalingsmoeilijkheden - Lokale adviescommissies inzake afsluitingen bij de OCMW's - Energiefonds - Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Aanmaningskosten) (4-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-115
p. 31-33 4-115 p. 31-33 (PDF)
De te lage bedragen die de gasleveranciers aanrekenen voor het jaar 2007 (Risico voor de consument dat de energie wordt aangerekend tegen het tarief van 2008) (4-120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 37-38 4-15 p. 37-38 (PDF)
De tegenstrijdige reacties over de campagne van het Nucleair Forum (Deelname van Synatom, SCK-CEN, IRE en Belgoprocess - Financiering met overheidsgeld - Kritiek op klimaatplan) (4-639)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-64
p. 28-31 4-64 p. 28-31 (PDF)
De terugbetaling door de elektriciteitsproducenten van de te veel aangerekende CO2-emissierechten (Terugvorderingsmogelijkheid via een windfall profit tax, een heffing op onterecht verworven winst) (4-584)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-60
p. 30-32 4-60 p. 30-32 (PDF)
De terugbetaling van posaconazole (Noxafilģ) (4-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 71-73 4-15 p. 71-73 (PDF)
De toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen (Toepasbaarheid van de verjaringstermijn van ťťn jaar op levering van elektriciteit - Laattijdige afrekeningsfacturen verstuurd door Electrabel) (4-314)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 75-76 4-30 p. 75-76 (PDF)
De toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings (Gebrek aan duidelijkheid) (4-1695)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 21-22 4-120 p. 21-22 (PDF)
De uitvoering van de wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstoffen in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (4-875)      
  Mondelinge vraag van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-86
p. 17-19 4-86 p. 17-19 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten in het kader van de euthanasiewet (Beschikbaarheid van euthanatica in de apotheken) (4-59)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 69-70 4-15 p. 69-70 (PDF)
De veralgemeende inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV-virus - Cofinanciering door de federale overheid en de gemeenschappen - Weigering van de Franse Gemeenschap om te participeren - Asymmetrisch beleid) (4-536)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 13-16 4-54 p. 13-16 (PDF)
De verbetering van het statuut van vrijwillige ambulanciers (Luik "fiscale vrijstelling" en luik "verzekering arbeidsongevallen") (4-33)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 64-65 4-15 p. 64-65 (PDF)
De vermelding van allergenen op de etiketten van voedingsmiddelen (4-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-107
p. 36-38 4-107 p. 36-38 (PDF)
De verplichte bijmenging van biodiesel (Programmawet 27 april 2007 art. 183 - Uitblijven van uitvoeringsmaatregelen - Alternatieven voor de verplichte bijmenging - Gebruik van duurzaamheidscriteria in de productie en de bevoorrading - Lastenverdeling tussen de federale Staat en de gewesten) (4-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 65-68 4-52 p. 65-68 (PDF)
De verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen (Uitvoering artikel 183 van de programmawet van 27 april 2007) (4-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 74-75 4-24 p. 74-75 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
De verwarmingstoelage van de FOD Economie (die lager ligt dan de toelage van het OCMW) (4-925)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 32-33 4-93 p. 32-33 (PDF)
De weigering door een arts om een bloedproef af te nemen bij een dronken chauffeur (4-142)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-19
p. 80-81 4-19 p. 80-81 (PDF)
De weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren (4-323)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-32
p. 29-32 4-32 p. 29-32 (PDF)
De weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren (4-324)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-32
p. 29-32 4-32 p. 29-32 (PDF)
De zakgeldkaart voor minderjarigen (Initiatieven van banken om kinderen als klanten te winnen - Schending van de gedragscode omtrent marketingpraktijken) (4-405)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 69-70 4-38 p. 69-70 (PDF)
De zorgwekkende stijging van het aantal gezinnen met schuldenoverlast (4-1061)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-110
p. 40-41 4-110 p. 40-41 (PDF)
Directoraat-generaal voor Energie - Bedrog bij een aanwervingsexamen - Cumulatie en belangenconflict - Sancties en maatregelen (4-6402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6402
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-2637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2637
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-503
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-707
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1716
Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films (4-7109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7109
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3737
Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding (4-1875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1875
Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding (4-2640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2640
Duurzame ontwikkeling - Broeikasgassen - Landgebruik - Bosbouw (4-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-957
Een mogelijke belangenvermenging tussen een mandaat bij "Brugel", enerzijds, en bij de directie-generaal Energie van de FOD Economie, anderzijds ((On)verenigbaarheid van twee functies - BRUssel Gas ELektriciteit, energiewaakhond van het Brusselse Gewest - Klacht bij de Raad van State - Mogelijke benoeming tot CEO van Fluxys - Kan de voorzitter van de CREG tegelijkertijd voorzitter zijn van het directoraat-generaal Energie van FOD Economie ?) (4-576)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-60
p. 26-27 4-60 p. 26-27 (PDF)
Elektriciteitsgebruik - Straatverlichting - Gebruik van dimmers (4-3166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3166
Elektrische auto's - Nuluitstoot - Oprichting van een nationaal netwerk (4-2982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2982
Elektrische velden - Blootstellingsnormen - Controles - Strenger maken van de normen (4-4703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4703
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-5028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-5028
Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen (4-5750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5750
Energie - Prijzen - Liberalisering van de markt - Succes - Initiatieven - Begeleidingscomitť - Manoeuvreerruimte (4-7296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7296
Energie - Steunmaatregelen - CoŲrdinatie (4-2019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2019
Energie - Tarieven - Ophanden zijnde verhoging - Bedragen - Onderhandelingen tussen de Commissie voor de Regularisering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de Waalse en Brusselse verdelers - Nucleaire rente - Eventuele verdwijning (4-4392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4392
Energie-intensieve industrie - Buurlanden - Voorkeurprijzen voor energie - Concurrentievervalsing (4-7273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7273
Energiebesparende maatregelen - Investeringsaftrek - Limitatieve opsomming van verwarmingstoestellen (4-1749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1749
Etiketten van voedingsmiddelen - Allergieverwekkende stoffen - Vermelding (4-6572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6572
Etikettering van bepaalde energieverbruikende apparaten - Vermelding van het energieverbruik - Herziening van de regelgeving (4-3118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3118
Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen (4-4582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4582
Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-4989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4989
Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM/CICC) - Kadaster van de ondergrond - Stand van zaken - EfficiŽntie - Samenwerking met de gewesten - Aanleg van nieuwe leidingen - Reglementering (4-7312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7312
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Studie over toegankelijkheid van producten en diensten - Resultaten en evaluatie (4-4778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4778
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Informatieloze maatregelen - Stopzetting van opvolging (4-956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-956
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Maatregelen - Stopzetting van opvolging (4-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-955
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Reclame - Gebruik van logo's, labels en pictogrammen - Kader (4-7125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7125
Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 - Nitraten en pesticiden in het grondwater - Statistieken - Vlaanderen (4-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-905
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3569
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Verwarmingstoelage - Afschaffing vanaf 1 januari 2010 (4-5085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5085
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2011
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2644
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2000
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6711
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6755
Federale ombudsdienst energie - Ombudsman energie - Rekrutering van een Franstalige ombudsman - Aanvang van de werkzaamheden (4-6284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6284
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1694
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4758
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2999
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1107
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1505
Fonds Leefmilieu - Reglementaire basis - Begunstigden (4-6501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6501
Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4361
Fonds leefmilieu - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4360
Fonds leefmilieu - Basis en doelstelling - Bedragen (4-5746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5746
Fonds ter Reductie van de Globale energiekost (4-4121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4121
Fonds voor de analyse van aardolieproducten (4-4084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4084
Fonds voor de financiering van de studie over de elektriciteitsbevoorradingsvooruitzichten en van de prospectieve studie betreffende de aardgasbevoorradingszekerheid (4-4085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4085
Fonds voor lekkende stookolietanks - Oprichting (4-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1260
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2948
Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie (4-6397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6397
Geannuleerde vliegtuigen - Verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten (4-2043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2043
Geautomatiseerde schuifpoorten - Veiligheid - Controle (4-1202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1202
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties (4-730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-730
Geldafname bij banken (In rekening brengen van kosten voor het opnemen van het eigen geld via self-bankautomaten) (4-359)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-34
p. 22-24 4-34 p. 22-24 (PDF)
Geluidshinder - Europese databank - Gegevens van BelgiŽ (4-6437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6437
Gloeilamp - Europees verbod - spaarlampen - Begeleidende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit (4-3119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3119
Gloeilampen - Uitdoofscenario (4-4255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4255
Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Gebrek aan transparantie - Concrete investeringen - Controles - Samenwerking met Hongarije (4-4898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4898
Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Gebrek aan transparantie - Concrete investeringen - Gedetailleerde cijfers - Contracten - Naleving - Sancties - FinanciŽle crisis - Invloed (4-4897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4897
Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Realisatie - Opvolging door het Controlecomitť - Fonds voor Broeikasgassen - Energiebesparingen in overheidsgebouwen (4-4319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4319
Groene energie - Belastingen - Gebruik van ecocheques voor de aankoop van groene stroom bij de werkgever (4-7026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7026
Groene stroom - Elektriciteitsvoorziening - Procentuele bijdrage - Subsidies (4-2201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2201
Groene stroom - Elektriciteitsvoorziening - Procentuele bijdrage - Subsidies (4-2651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2651
Grondstoffenfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-4362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4362
Handel in emissierechten - Sectoraal systeem - Gratis rechten in geval van concurrentie buiten de Europese Unie (EU) - Steenbakkerijen (4-6436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6436
Hernieuwbare energie - Windmolenparken - Evolutie (4-1443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1443
Hernieuwbare energie - Windmolenparken - Financieringsproblemen voor projecten - Toekomstige mogelijkheden (4-3086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3086
Het Belgische beleid inzake agrobrandstoffen (4-118)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 64-68 4-17 p. 64-68 (PDF)
Het Sociaal Verwarmingsfonds (Aanvragen in het Duits) (4-1173)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 76-77 4-96 p. 76-77 (PDF)
Het Studiecentrum voor Kernenergie (Beslissing van de regering omtrent de Myrrhaonderzoeksreactor) (4-542)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 11-12 4-54 p. 11-12 (PDF)
Het aantal artsen (Het moeilijke evenwicht tussen vraag en aanbod - Vrije verkeer van artsen binnen de Europese Unie) (4-72)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 75-77 4-15 p. 75-77 (PDF)
Het aantal wanbetalers in de verzekeringssector (Stijging) (4-64)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 67-68 4-15 p. 67-68 (PDF)
Het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren (Inwerkingstelling van het nummer 112 - Opnemen van een arts in de dispatching) (4-436)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-47
p. 18-20 4-47 p. 18-20 (PDF)
Het eenheidsstatuut (Toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden - Opzeggingstermijnen) (4-60)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 79-80 4-15 p. 79-80 (PDF)
Het effect van de kredietcrisis op de windmolenparken in de Noordzee (Financieringsproblemen door de strengere voorwaarden die de banken opleggen) (4-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-78
p. 31-32 4-78 p. 31-32 (PDF)
Het fiscale voordeel voor zonnepanelen (Belastingvermindering gespreid over drie jaar : liquiditeitsproblement bij de installateurs t.g.v. de gespreide betaling die klanten vragen met het oog op maximale aftrek) (4-575)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-59
p. 51-52 4-59 p. 51-52 (PDF)
Het gebrek aan informatie voor de reiziger over het vervoermiddel wanneer hij een contract tot reisorganisatie sluit (Probleem dat de identiteit van de luchtvaartmaatschappij niet gekend is bij het afsluiten van het contract en dat het aan de reizigers is om de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen te consulteren) (4-851)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-82
p. 29-31 4-82 p. 29-31 (PDF)
Het gebruik van het Synatomfonds voor de uitbouw van hernieuwbare energie (Financiering van het windmolenpark op de Thorntonbank - C-power - Europese samenwerking op het gebied van duurzame energie) (4-465)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-48
p. 33-35 4-48 p. 33-35 (PDF)
Het gebruik van waterstof binnen het energieaanbod in BelgiŽ (bestemd voor het wegtransport - HyWaysproject - Mogelijke productiemethoden) (4-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 70-72 4-20 p. 70-72 (PDF)
Het illegaal transport van elektronisch afval naar derdewereldlanden (Export via haven Antwerpen naar Ghana - Ontoereikende controle van de containers - Overleg tussen Vlaanderen en federale niveau) (4-628)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-63
p. 23-25 4-63 p. 23-25 (PDF)
Het invoeren van statiegeld op blikjes (de blikjes zijnde schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor de dieren) (4-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-32
p. 33 4-32 p. 33 (PDF)
Het misbruik in het kader van sms-diensten (Plaag van ongewenste sms-diensten) (4-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-75
p. 26-28 4-75 p. 26-28 (PDF)
Het misbruik van het milieuargument door de autoconstructeurs (4-84)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-13
p. 19-21 4-13 p. 19-21 (PDF)
Het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens (4-255)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 57-59 4-27 p. 57-59 (PDF)
Het opstellen van een kadaster van de ondergrond (Schadegevallen en incidenten met leidingen - Risico op ontploffing of ontbranding - Digitaal kadaster dat online door aannemers kan worden geraadpleegd - IMKL : Informatie Model Kabels en Leidingen) (4-368)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 29-31 4-35 p. 29-31 (PDF)
Het overmatig gebruik van Rilatine door kinderen (Terugbetaling) (4-159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-17
p. 26-28 4-17 p. 26-28 (PDF)
Het samenvoegen van de afrekeningsfacturen 2006 en 2007 van Electrabel (Onduidelijke, onvolledige, zelfs foutieve facturen - Nood aan verduidelijking - Verjaringstermijn) (4-261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-27
p. 30-32 4-27 p. 30-32 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ in het kader van verschillende projecten betreffende het vervoer van gas in Europa (Afhankelijkheid EU van Russische energie-invoer - Houding BelgiŽ tegenover gasleidingplannen Nord Stream, South Stream, Nabucco en Trans Adriatic Pipeline) (4-860)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister voor Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 59-60 4-75 p. 59-60 (PDF)
Het statuut van het Instituut Pasteur (Fusie van het Instituut Pasteur met het departement micro-biologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) (4-119)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 34-37 4-15 p. 34-37 (PDF)
Het terugschroeven van de duurzaamheidstoets bij regeringsbeslissingen (DOEB-procedure - Quick scans) (4-142)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-16
p. 23-25 4-16 p. 23-25 (PDF)
Het uranium van Niger (Sociale en milieuproblemen - Schending van democratische principes en mensenrechten - Oorsprong van het uranium dat in de Belgische reactoren wordt gebruikt) (4-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-114
p. 24-25 4-114 p. 24-25 (PDF)
Het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV-virus - Cofinanciering door de federale overheid en de gemeenschappen - Weigering van de Franse Gemeenschap om te participeren - Asymmetrisch beleid) (4-531)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 13-16 4-54 p. 13-16 (PDF)
Het verbod op asbest (Afwijking toegestaan door de Europese Commissie - REACH-verordening) (4-540)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 12-13 4-54 p. 12-13 (PDF)
Het vertrek van Nuon uit BelgiŽ en het afvoeren van de geplande bouw van een elektriciteitscentrale in Manage (4-1303)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Fontaine aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 80-82 4-103 p. 80-82 (PDF)
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (4-5017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5017
Hoogradioactief afval - Beheer - Oplossing voor de berging - Budget (4-6989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6989
Illegaal gekapt hout - Bestrijding - Europees wetgevingsinitiatief (4-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-929
IndustriŽle warmtekrachtkoppeling (4-1625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1625
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4275
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6674
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-867
Internet - Tikfoutdomeinen - Bewust benaderen van minderjarigen - Preventie (4-1445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1445
Internet - Verkoop van organen - Situatie in BelgiŽ (4-3423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3423
Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken (4-4589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4589
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1839
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2639
Kansspelen - Call TV - Bescherming van de spelers - Leeftijd van de spelers (4-1683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1683
Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten (4-4376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4376
Kernprovisies - Invloed van de financiŽle crisis - Verslag van de Commissie voor nucleaire voorzieningen - Investeringen in initiatieven voor energiebesparing (4-1990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1990
Kernprovisies - Invloed van de financiŽle crisis - Verslag van de Commissie voor nucleaire voorzieningen - Investeringen in initiatieven voor energiebesparing (4-2642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2642
Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (4-935)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-935
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3633
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3655
Kinderwagens - Veiligheid - Informatie van de Belgische consument (4-5139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5139
Klantenkaarten en hun gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 14-16 4-96 p. 14-16 (PDF)
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7348
Klimaatplan - Opmerkingen van het Rekenhof - Grote lacunes - Maatregelen (4-4710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4710
Klimaatproblematiek - Nut van witte daken en objecten - Reductiepotentieel - Proefprojecten (4-6438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6438
Klimaatverandering - Ontwikkelingslanden - Technologische ondersteuning - Belgische en Europese initiatieven (4-6435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6435
Klimaatverandering - Voorlichtings- en vormingsevenementen - Toelagen - Procedure (4-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-404
Klimaatveranderingen - Standpunt van de heer Harald Welzer in het boek "De Klimaatoorlogen" (4-6988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6988
Klimaatveranderingen Ė Verslag van 20†december†2007 van de commissie Leefmilieu van de Amerikaanse Senaat Ė Standpunt van BelgiŽ (4-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-188
Kredieten - Illegale reclame - Controles - Maatregelen (Gevaar van overmatige schuldenlast) (4-3050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3050
Kredietkaart - Stijging gebruik - Problemen voor gebruikers - Maatregelen (4-3484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3484
Kredietovereenkomsten - Wanbetalers - Begeleidingsprocedures - Aantallen (4-6863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6863
Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod (4-2924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2924
Labeling van elektrische huishoudapparaten - CO2-uitstoot - Geraamde effecten (4-4779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4779
Laptops - Verkoop met Windows-besturingssysteem - Eventuele koppelverkoop - Oplossingen (4-3009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3009
Liften - Opvolging van de veiligheidsvoorschriften - Controle (4-7106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7106
Luchtvaartmaatschappijen - Afficheren van de prijzen van vliegtuigtickets - Inbreuken - Maatregelen (4-1215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1215
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1483
Materiaal voor de productie van hernieuwbare energie - Verkoop aan het publiek - Bescherming van de consument - Oprichting van een commissie voor de erkenning en kwaliteitslabels voor het materiaal (4-766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-766
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5126
Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering (4-837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-837
NIRAS - Beroepskosten van directieleden (4-3316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3316
NIRAS - Deontologische code (4-3314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3314
NIRAS - Kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de splijtstoffen (4-3317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3317
NIRAS - Langetermijnfonds (4-3315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3315
Nanotechnologie - Nanodeeltjes - Consumentenproducten en voeding - Mogelijke risicoís (4-1426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1426
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Klimaat en Energie (4-3518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3518
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving (4-7179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7179
Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorten van de termijnen (4-6355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6355
Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorting van de termijnen (4-4711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4711
Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorting van de termijnen (4-5748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5748
Ombudsdienst voor de energie - Bijdrage te innen bij elektriciteits- en gasbedrijven - Invoering (4-3584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3584
Ombudsman Energie - Aanstelling - Benoeming (4-3783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3783
Onderzoeksproject natuurverven - Kostprijs (4-1022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1022
Onregelmatigheden bij het afschrijven, slopen en verkopen van gebouwen van de Regie der Gebouwen (4-68)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 62-64 4-15 p. 62-64 (PDF)
Onveilig speelgoed - Maatregelen (4-2638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2638
Onveilig speelgoed - Maatregelen (4-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-847
Opname van CO2 - Stimulatie van algengroei - Dumpen van ijzersulfaat in zee - Expertise en houding van BelgiŽ (4-3167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3167
Opslaan van CO2 - Klimaatneutrale techniek - Toepassing in BelgiŽ - Risico's (4-7223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7223
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1251
Over de energiebedrijven die de Eliataks nog hanteren (Extra heffing op het energiegebruik ter financiering van het bedrijf dat het elektriciteitsnetwerk beheert - Afschaffing van de heffing - Netbeheerders die de taks blijven aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze op hun beurt afwentelen op de consument - Verplichting voor de leverancier hun klanten te informeren over prijsverhogingen - Terbeschikkingstelling door de leveranciers van een gratis telefoonnummer voor consumentenklachten) (4-273)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 55-56 4-28 p. 55-56 (PDF)
Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven (4-6610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6610
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7379
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4030
Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen (4-7143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7143
Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken (4-144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-144
Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken (4-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-705
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3976
Prijsaanduidingen en betalingsmethodes bij fitnesscentra (Inbreuk op de wet op de handelspraktijken) (4-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-24
p. 18-20 4-24 p. 18-20 (PDF)
Prijzenobservatorium - Oprichting - Takenpakket (4-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1550
Productie van stroom - Wind gevangen door hoogspanningsmasten - Gebruik (4-3764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3764
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Prestatiemeetsystemen - Invoering (4-7446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7446
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2008
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2015
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Aanwervingen - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst (4-2055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2055
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Aanwervingen - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst (4-2646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2646
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Aanwervingen - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst (4-5745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5745
Recente kritische rapporten over biobrandstoffen (4-83)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-13
p. 21-22 4-13 p. 21-22 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Een actualiteitendebat moet kunnen gebeuren in aanwezigheid van de minister
4-27
p. 26 4-27 p. 26 (PDF)
  4-27
p. 28 4-27 p. 28 (PDF)
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EG - Omzetting Federale, gefedereerde en gemeentelijke overheden Toepassing Controle Jonge verbruikers (4-5079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-5079
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EG - Omzetting Federale, gefedereerde en gemeentelijke overheden Toepassing Controle Jonge verbruikers (4-5751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5751
Roetfilters (Invoering van een algemene verplichting - Verenigbaarheid van een dergelijke anticiperende maatregel met de Europese wetgeving) (4-151)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-17
p. 28-30 4-17 p. 28-30 (PDF)
Roetfilters (Probleem van volksgezondheid - Uitrusting van de voertuigen) (4-158)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-17
p. 25-26 4-17 p. 25-26 (PDF)
Schuifpoorten - Veiligheid - Controle (4-3038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3038
Schuldbemiddelingsovereenkomsten - Resultaten (4-6862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6862
Schuldkwijtschelding in ruil voor het behoud van oerwoud (4-72)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-12
p. 24-26 4-12 p. 24-26 (PDF)
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies (4-904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-904
Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid (4-427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-427
Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid (4-706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-706
Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm (4-3169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3169
Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Myrrha-project - Onderzoek door het Agentschap voor kernenergie (AKE) - Stand van zaken (4-6791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6791
Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Onkostennota's en kredietkaarten - Ontbreken van verplichte normen - Maatregelen (4-6793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6793
Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Ontbreken van beheers- en activiteitenverslagen - Maatregelen en sancties (4-6795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6795
Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Ontwerp van beheerscontract - Laattijdige reactie van de bevoegde minister - Inhoudelijke wijzigingen of opmerkingen (4-6792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6792
Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Vaste activa - Ontbreken van een historische inventaris - Maatregelen en sancties (4-6794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6794
Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - raad van bestuur - Regelgeving betreffende de bezoldiging - Niet-reglementaire toekenning van voordelen (4-6796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6796
Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik (4-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2130
Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik (4-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2649
Synatomfonds - Belegging van de middelen door de nucleaire exploitanten - Commissie voor nucleaire voorzieningen - Vooruitzichten (4-6369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6369
Thee met cannabis (of energiedrank met cafeÔne - Toelaatbaarheid van dranken die naar verboden substanties verwijzen) (4-1150)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 19-20 4-116 p. 19-20 (PDF)
Uitgaven voor beveiliging van een privťwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame (4-7297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7297
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3998
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-4790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4790
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2069
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2648
Verwachte oliekrapte - Garanderen van de energiebevoorrading (4-1444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1444
Verwarmingstoelage - Betalingen in 2009 - Achterstand -Budget 2010 (4-6990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6990
Vliegreizen - Korte afstanden - Beperking voor regeringsleden en administratie (4-978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-978
Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie (4-1461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1461
Vliegtuigen - Nalaten van sporen - Chemtrails (4-4704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4704
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7586)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7586
Vrijwilligerswerk door buitenlanders (Lacune in de wetgeving - Koninklijk besluit) (4-55)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 77-79 4-15 p. 77-79 (PDF)
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - Wetsontwerp tot wijziging - Inhoud - Kwetsbare consumenten - Bescherming - Kredietplafond - Invoering (4-7517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7517
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6558
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-420
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-737
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven (4-1655)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 4-11 4-118 p. 4-11 (PDF)
Windturbines - EfficiŽntie - Subsidies (4-1797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1797
Woningbouw - Bescherming - Verschil tussen erkende en niet-erkende aannemers (4-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1429
Zeecontainers - Gas ter bestrijding van ongedierte - Dichloorethaan - Ontgassingsmogelijkheden (4-3273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3273
Zeeconteneurs - Gas ter bestrijding van ongedierte - Gezondheidsrisico's - Maatregelen (4-3205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3205
Zonnecentra (Controle op de naleving van de wetgeving) (4-1526)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 85-87 4-114 p. 85-87 (PDF)
Zonnecentra - Controles - Overtredingen - Maatregelen (4-7212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7212
Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen (4-6329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6329
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999