Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3381

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 21 april 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Beleidscellen - Documenten - Registratie

minister
document
correspondentie
ministerie

Chronologie

21/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009)
5/5/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392

Vraag nr. 4-3381 d.d. 21 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij sommige overheidsdiensten is het de gewoonte om alle documenten en poststukken in te schrijven in een register, zodat ten allen tijde kan worden nagegaan welke stukken er zich op de dienst bevinden of bevonden hebben.

Bestaat er op uw kabinet een dergelijk register dat moet toelaten om een volledig zicht te krijgen op alle documenten die op het kabinet circuleren of gecirculeerd hebben?

Indien dit niet het geval is, bent u van plan om in de toekomst met een dergelijk register te werken?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2009 :

Ik heb de eer aan het geachte lid aan te wijzen dat wij een dienst indicateur hebben die de poststukken ontvangt. Deze krijgen dan een ingangscode toebedeeld, alsook de referentie van de beleidscel en de naam van de persoon die het dossier behandelt. Daarna krijgt het poststuk een uitgangsnummer. Elk dossier en elk poststuk wordt in een geïnformatiseerde databank opgeslagen.