Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7223

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Opslaan van CO2 - Klimaatneutrale techniek - Toepassing in BelgiŽ - Risico's

opwarming van het klimaat
vermindering van gasemissie
broeikasgas
voorraadvorming
Protocol van Kyoto
koolstofopvang en -opslag

Chronologie

17/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7223 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland is er discussie rond het opslaan van CO2. De gedachte achter die techniek is dat op betrekkelijk klimaatneutrale wijze kan worden doorgegaan met het gebruik van fossiele brandstoffen als de CO2 die bij de verbranding hiervan vrijkomt, wordt opgevangen en opgeslagen. De toepassing van "schoon- fossielenergieĒ kan extra tijd geven om de technieken van duurzame energie en/of kernfusie verder te ontwikkelen. Om CO2, die bij de verbranding van fossiele brandstoffen is gevormd, op te kunnen slaan moet de CO2 van de rest van de rookgassen gescheiden kunnen worden. Hiervoor bestaan verschillende technologieŽn, waarbij de CO2 in verschillende fases van het proces voor 85 tot 95 % kan worden afgescheiden. Het afgescheiden CO2 kan daarna worden opgeslagen in lege gasvelden en watervoerende lagen.

In Nederland worden vier nieuwe kolencentrales gebouwd, goed voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 9 miljoen auto's. Er duiken echter ook meer en meer projecten op om de CO2-uitstoot op te slaan. Shell Nederland Raffinaderij BV (SNR) heeft een project in voorbereiding om CO2, dat in de raffinaderij in Pernis bij de productie van waterstof vrijkomt, per pijpleiding naar Barendrecht te transporteren en in lege aardgasvelden te injecteren voor permanente opslag.

De opschudding over de CO2-dumping die in Barendrecht is ontstaan, is tijdens de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen bijzonder scherp aan bod gekomen.

1. Is CO2-dumping een mogelijke oplossing voor het klimaatprobleem? Zo ja, hoever staat BelgiŽ hiermee?

2. Is de "schoon-fossielenergieĒ een mogelijke oplossing voor het Belgische energieaanbod? Zo ja, hoever staat BelgiŽ hiermee? Graag kreeg ik een uitvoerig antwoord.

3. Veroorzaakt deze methode een vervuiling van de bodem? Houdt ze risico's in voor het milieu en de bewoners? Zo ja, welke?

4. Waarom gebeurt dit niet in BelgiŽ? Zijn er experimenten gepland? Zo ja, waar en wanneer? Zo neen, waarom niet? Wat zijn de huidige reflecties in de wetenschappelijke wereld inzake deze techniek?

5. Waar bevinden zich in BelgiŽ, aardrijkskundig gezien, de meest geschikte plaatsen om dit toe te passen?