Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2008

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 november 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

17/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
27/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2009

Vraag nr. 4-2008 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de POD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de POD Consumentenzaken tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

    1 en 2. Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken op heden geen enkele niet-betaalde factuur in zijn bezit heeft en er dientengevolge dan ook geen sprake is van achterstallige bedragen.

    3. Deze situatie is analoog met deze van de jaren 2005, 2006, 2007 en vroeger.

    4. Zoals blijkt uit bovenstaande antwoorden, spreekt het voor zich dat de POD Consumentenzaken sinds zijn oprichting nooit dergelijke moratoire intresten is verschuldigd geweest.