Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6863

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Kredietovereenkomsten - Wanbetalers - Begeleidingsprocedures - Aantallen

consumptief krediet
schuldenlast
officiŽle statistiek

Chronologie

9/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
5/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6863 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel kredietovereenkomsten werden in 2009 gesloten? Graag kreeg ik een vergelijking met de voorgaande jaren.

2. Hoeveel personen sloten in 2009 een kredietovereenkomst? Graag kreeg ik een vergelijking met de voorgaande jaren.

3. Hoeveel kredietovereenkomsten lopen er op dit ogenblik? Graag kreeg ik een vergelijking met de voorgaande jaren.

4. Hoeveel personen hebben op dit ogenblik een kredietovereenkomst lopen? Graag kreeg ik een vergelijking met de voorgaande jaren.

5. Hoeveel personen zitten in een begeleidingsprocedure voor het afbetalen van een kredietovereenkomst? Graag kreeg ik een vergelijking met de voorgaande jaren.

6. Hoeveel wanbetalers met betrekking tot een kredietovereenkomst werden het afgelopen jaar geregistreerd? Graag kreeg ik een vergelijking met de voorgaande jaren.

Antwoord ontvangen op 5 maart 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat alle gevraagde cijfergegevens beschikbaar zijn op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be > Kredietcentrales > Kredieten aan particulieren), waarnaar ik hem verwijs.