Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7106

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 5 maart 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Liften - Opvolging van de veiligheidsvoorschriften - Controle

meergezinswoning
lift
veiligheidsnorm

Chronologie

5/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
27/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7107

Vraag nr. 4-7106 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften handelt over de veiligheidsvoorschriften die worden opgelegd aan de eigenaars of beheerders van liften inzake onderhoud, preventieve controle, risicoanalyse en modernisering.

De wetgever legt op dat liften een risicoanalyse dienen te ondergaan die wordt uitgevoerd door een externe dienst voor technische controles. De liften moeten ten laatste tien jaar na de ingebruikname en daarna met een tussenpauze van maximum tien jaar een grondige evaluatie van het veiligheidsniveau ondergaan.

Het koninklijk besluit bepaalt eveneens dat de conclusies uit deze risicoanalyse kunnen leiden tot verlichte aanpassingen die ten laatste op 1 januari 2013 en 1 januari 2018, afhankelijk van het karakter van de aanpassing, moeten worden uitgevoerd. Nadien moet de externe dienst voor technische controles een regulariseringsattest uitreiken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord ontvangen op onderstaande vragen:

1. Heeft u zicht op het aantal liften dat reeds een risicoanalyse heeft laten uitvoeren?

2. Zijn alle liften die een analyse moesten ondergaan effectief gekeurd op de voorziene datum? Hoeveel liften dienden te worden gecontroleerd en hoeveel liften werden effectief gecontroleerd? Graag kreeg ik, indien mogelijk, cijfers per provincie.

3. Hoeveel liften dienen aanpassingswerken te ondergaan tegen respectievelijk 1 januari 2013 of 1 januari 2018?

4. Hoeveel liften hebben nu reeds een regularisatieattest gekregen?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen :

In juni 2009 werd in het kader van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften aan de Externe Diensten voor Technische Controle gevraagd om gegevens te geven in verband met het volgende:

- hoeveel liften hun EDTC periodiek inspecteert;

- bij hoeveel liften een risicoanalyse werd uitgevoerd;

- hoeveel liften een attest van regularisatie kregen (artikel 5 §4 van het koninklijk besluit);

- hoeveel liften een keuring na vernieuwing kregen (artikel 4 §2 van het koninklijk besluit).

Alle onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op deze rondvraag.

Er werd al bij 57 816 liften een risicoanalyse uitgevoerd.

Rekening houdend met het feit dat voor recente liften, jonger dan 10 jaar, er nog geen risicoanalyse dient uitgevoerd te worden en dat het totaal aantal liften dat in België is geïnstalleerd op 75 000 wordt geraamd, ga ik ervan uit dat voor vrijwel alle liften die een risicoanalyse moeten ondergaan, deze wel degelijk is uitgevoerd.

Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om na te gaan of liften die een risicoanalyse moesten ondergaan effectief gekeurd zijn op de voorziene datum en hoeveel liften aanpassingswerken dienen te ondergaan tegen 1 januari 2013 of 1 januari 2018.

Er zijn al 4 234 liften waarvan een eindattest van regularisatie of een keuring na vernieuwing werd uitgevoerd.